תאונת דרכים בכוונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בכוונה / תאונת דרכים מכוונת:

1. עובדות המקרה.
בתאריך 12.11.98 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעת לפיצוי בגין נזקי גוף אשר נגרמו לו, לטענתו, עקב תאונת דרכים שארעה לו ביום 31.1.98 ואשר תוארה בכתב התביעה.
הנתבעת טענה כי אין מדובר בתאונת דרכים, אלא במעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו של התובע, ואשר גרם לנזק, והכחישה חבותה לפיצוי התובע.


השאלה העומדת בפניי היא האם התובע, יליד 1945, נפגע בתאונת דרכים, כנטען על ידו, ואם התשובה לשאלה זו חיובית, מה הנזק שנגרם לו.

2. נסיבות התאונה.
א. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית, ומסר כי ביום התאונה, 31.1.98, בשעה 08:30, בעת שעבד כנהג מונית, הסיע במוניתו פועל רומני מהתחנה המרכזית הישנה בתל אביב לכיון הוד השרון (להלן: הפועל). התובע הבהיר לפועל בעזרת תנועות כי מחיר הנסיעה הוא 50 ₪, הפועל הסכים, התיישב במושב שלידו, והדריך אותו לכיון שכונת הקרוואנים בהוד השרון. התובע עצר את המונית מול הקרוואנים, ביקש מהפועל שישלם את מחיר הנסיעה, הפועל הוציא שטרות כסף כדי לשלם ולפתע חזר בו. התובע הסביר לו בתנועות יד כי אם לא ישלם את המגיע ממנו, יסיע אותו לתחנת המשטרה, החל לנסוע לתחנת המשטרה, ואז הפועל ניסה לפתוח את הדלת תוך כדי נסיעה. התובע עצר את המונית במרחק של כ- 50 מ' מהקרוואנים, בשלב זה הבין כי הפועל רוצה לשלם, מאחר שהחל לחטט בכיסיו כדי להוציא כסף. משלא הצליח להוציא כסף מכיסו, ביקש לרדת כדי להוציא את הכסף, ירד מהמונית, והתובע ביקש ממנו לסגור את הדלת כדי שיחנה בצורה נכונה ליד הכביש. משחשב התובע כי הפועל אינו מתכוון לסגור את הדלת, הושיט את ידו כדי לסוגרה, ובאותו זמן הפועל סגר את הדלת מבחוץ, ואצבעות ידו הימנית של התובע נתפסו בדלת. הנוסע עמד מבוהל לכמה רגעים אחרי שראה מה קרה, פתח את הדלת, שחרר את אצבעותיו ונמלט מהמקום.
התובע צירף לתצהירו תיק מוצגים, ובו גיליון חדר מיון מאותו יום, הודעה במשטרה מטעם התובע, תעודות רפואיות, תלושי שכר ואישור על כספים שקיבל התובע.

בחקירה הנגדית משנשאל למה התכוון שאמר שהפועל רצה לשלם וחזר בו, הסביר כי הפועל הוציא חפצים מכיסו והתובע ראה כסף, הפועל לא אמר כי אינו מתכוון לשלם, אך לא שילם. משנתבקש התובע לתאר כיצד ניסה הפועל לפתוח את הדלת תוך כדי נסיעה, מסר כי אמר לפועל עוד בעת שהיה בעצירה כי הוא נוסע ל"פוליס", הכניס את המונית להילוך, ואז פתח הפועל את הדלת. עם זאת מסר התובע כי הפועל לא רצה לברוח.
משנשאל מדוע ביקש מהפועל לסגור את הדלת כדי לחנות בצורה נכונה באתר קרוואנים, במקום שאין כלי רכב, הסביר כי אמנם באותה שעה לא היו במקום כלי רכב אך יכלו להגיע.
התובע לא הצליח להסביר כיצד נתפסו אצבעותיו בדלת הרכב כאשר ניסה לסגור אותה, שהרי ידו נשלחה את הידית.
התובע עמד על גירסתו כי הפועל לא התכוון לתקוף אותו, וכי הכל נעשה בתום לב. משנשאל מדוע אמר לרופא בבית החולים אליו הגיע מייד לאחר המקרה כי הותקף מסר כי ייתכן שהיה בהלם ואמר דברים לא נכונים.
משנשאל מדוע חזר ואמר לד"ר זוהיר, רופא קופ"ח אשר אליו הגיע ביום 1.3.98 כי הותקף בעבודה, השיב כי לא אמר דברים אלה לד"ר זוהיר, וכי ד"ר זוהיר לקח את מה שכתוב בחדר מיון.
משנשאל מדוע התלונן במשטרה על תקיפה, אם סבר כי הפועל סגר את הדלת על ידו בתום לב, השיב כי גם אם נחבל ללא כוונת תחילה היה מתלונן.
התובע העיד על הנזק שנגרם לו, ומסר כי עבד כנהג מונית רק 4 ימים בחודש, וכל שאר הימים עבד בבניין, וכי אין לו אישורים על כך שהפסיק לעבוד בבניין.

3. ניתוח העדויות.נ
התובע הוא עד יחיד, בעל דין המעוניין בתוצאות עדותו, ולאחר שבחנתי את גירסתו בקפדנות יתירה, לא שוכנעתי במהימנותו של התובע, ואינני רואה לבסס ממצאים עובדתיים על עדותו.
א. התובע מסר בתצהירו כי הפועל סגר את הדלת על אצבעותיו בתום לב ובמקרה, לאחר מכן פתח את הדלת ונמלט מהמקום. דא עקא שהתובע נסע מייד לאחר האירוע, בשעה 09:35 לביה"ח מאיר, ושם מסר באופן חד משמעי כי הותקף ע"י אחד הנוסעים. יתר על כן, כך מסר גם לפקידה אשר הדפיסה את פרטיו על הגליון הרפואי (נספח נ/1 שהוגש ע"י התובע).ב
בשעה 11:40 נסע התובע למשטרה, וגם שם התלונן על תקיפה. התובע הגיש את המסמך שבו הודיעה לו המשטרה על סגירת התיק שנפתח נגד הפועל, בגין עבירת התקיפה עליה התלונן התובע (ת/2). יתר על כן, הפועל נחקר במשטרה בעבירת תקיפה, ולא בעבירה אחרת.
ביום 1.3.98 פנה התובע לד"ר זוהיר ואף לו אמר כי הותקף ע"י אחר, ודלת של רכב נסגרה על כף ידו הימנית (נספח נ/4 שהוגש ע"י התובע).
התובע בסיכומיו טען כי התעודה הרפואית שערך ד"ר זוהיר אינה קבילה, מאחר שהוא לא הוזמן להיחקר על עדותו, ואולם מסמך זה הוגש ע"י התובע עצמו, ולכן אני רואה לדחות את התנגדותו לקבילותה.
השוואה שטחית בין הרישום בתעודת חדר מיון לבין הרישום בתעודה נ/4 שנכתבה ע"י ד"ר זוהיר עולה כי אין מדובר בהעתקה, אלא בניסוח שונה, וסביר להניח כי הדברים נרשמו מפי התובע.
לפיכך נראה כי התובע היה משוכנע בכך שהותקף על ידי הפועל, וסביר להניח כי משהתברר לו שענין התקיפה מוציא את הארוע מגדר של תאונת דרכים, שינה טעמו.

ב. בהודעתו במשטרה, מסר התובע כי מייד לאחר שהפועל סגר את הדלת על אצבעותיו, החל לברוח מהמקום, התובע נסע עם הרכב אחריו ליד הקארוונים, היו במקום כ- 5-6 אנשים, חברים של התובע, הוא הראה להם את היד ואמר שהוא הולך למשטרה.
דברים אלה סותרים את האמור בתצהיר התובע לגבי השתלשלות העניינים לאחר סגירת הדלת על אצבעו, ובמיוחד דברי התובע בתצהירו כי הנוסע עמד מבוהל לכמה רגעים, פתח את הדלת ושיחרר את אצבעותיו, ואז פתח במנוסה מהמקום.
בנוסף לכך, אין התאמה בין תיאור הארוע במשטרה כשעה לאחריו, לבין התיאור בתצהיר, אשר איננו משכנע ואיננו סביר.

ג. בתצהיר ובעדות מסר התובע כי דלת המונית נטרקה על ידו, בעת שביקש לסוגרה, ואולם במשטרה מסר כי רצה לתפוס את הפועל, ואז הפועל יצא וסגר את הדלת על יד ימינו. התובע ניסה להסביר את הפגיעה בסיכומים בטענו כי המיקום של הידית במונית היה מרוחק, ואולם הסברו אינו משכנע.

ד. מגירסת התובע עולות תמיהות נוספות, אך די באמור לעיל, על מנת שגירסתו לפיה סגר הפועל את דלת המונית על ידו בתום לב, ללא כוונה, לא תתקבל.ו

4. האם מהווה האירוע המתואר בסעיף 2 ד. לעיל תאונת דרכים?
התובע טען בסיכומיו כי לא הוכחה כוונה פלילית אצל הפועל, וכדי שתתקיים הכוונה יש צורך בהוכחת החזות מראש והרצון לגרום לתוצאה אסורה של פגיעה בידו של התובע.
נטל ההוכחה לקיומה של תאונת דרכים מוטל על התובע, והוא אשר צריך לשכנע את ביהמ"ש בכך כי האירוע הנטען נכנס לגדר ההגדרה של תאונת דרכים, לפי סעיף 1 לחוק הפלת"ד. כאמור לעיל, יש סתירות בין גירסאותיו השונות של התובע, והנתבעת טענה כי בנסיבות אלה אין מקום להאמין לאף אחת מגירסאותיו. ואולם, אני רואה לקבל את דברי התובע בדבר קיומו של האירוע בכללותו, למעט דבריו כי הפועל סגר את הדלת על ידו בתום לב.
מאחר שהתובע הוא עד יחיד, ומלבד עדותו קיימים בפני ביהמ"ש מסמכים בלבד, יש לדלות את העובדות מתוך החומר שהוגש. דווקא מתוך המסמכים עולה כי התובע עצמו טען כי הותקף, על כל המשמעויות העולות מכך, וסביר להניח כי נוכח הויכוח שהיה בין התובע לפועל, ונסיונו של התובע לתפוס את הפועל, סגר הפועל את הדלת על ידו של התובע במתכוון, כדי לגרום נזק לגופו, ועל מנת שתהיה לו שהות להימלט.
באשר לטענת התובע לגבי הגדרת הכוונה, התובע לא לקח בחשבון כי פזיזות מספיקה לצורך הוכחת הכוונה.
"... עבירה של "כוונה סתם" הינה, איפא, עבירה של כוונה "מצוייה", שאיננה עבירה של "כוונה מיוחדת" או של "כוונת תחילה", וניתן גם לכנותה כ"עבירה של פזיזות" (ספרו של כב' השופט קדמי, על הדין בפלילים, חלק ראשון, עמ' 76, וכן ראה עמ' 835, שם נכתב כי היסוד הנפשי הנדרש בעבירת התקיפה הוא כוונה סתם).
לכן, אני רואה לדחות את טענות התובע גם לענין זה.

5. נוכח כל האמור לעיל, דין התביעה להדחות.


בנסיבות המיוחדות של הענין, אינני רואה לחייב את התובע בהוצאות.נלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון