זכות קדימה בכיכר - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכות קדימה בכיכר - תאונת דרכים:

זוהי תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו של התובע.

התאונה נשוא הדיון ארעה בתאריך 6.6.96 בעת שהתובע נהג ברכבו מסוג מיצובישי, מספר רישוי 80-326-02 בככר באור יהודה.

לגרסת התובע הרכב הפוגע שהיה נהוג על ידי נתבע מס' 3 נכנס לככר מבלי לכבד את זכות הקדימה שהיתה לרכב הנוסע בכיכר, ופגע ברכב המיצובישי.נ

נתבעות 1 - 2 הן המבטחות של רכב התובע ונתבעת 4 הינה המבטחת של הרכב הפוגע.ב

המחלוקת בין הצדדים נתגלעה בשל טענתן של המבטחות כי התאונה בוימה או כלל לא ארעה.ו

נתבע מס' 3 לא הגיש כתב הגנה וניתן נגדו פסק דין המחייבו בתשלום מלוא סכום התביעה.

יצויין בקשר זה, כי גם לדיון בבקשה שהוגשה על ידו לביטול פסה"ד לא התייצב ב"כ נתבע מס' 3 כך שפסה"ד שניתן נגדו עומד בעינו, ועתה מוטל עלי להכריע בשאלה האם מדובר בנסיון לקבל תגמולי ביטוח במרמה או בתאונה שאכן ארעה בפועל.נ

לאחר ששמעתי את עדותו של התובע ובחנתי את יתר הראיות, סבורני כי עלה בידו להוכיח שהתאונה המתוארת על ידו אכן ארעה.ב
ראשית יצויין, כי התובע הוא צעיר יליד 1975 שהיה בעת התאונה בן 21 שנים והתגורר בבית הוריו.ו
מדו"ח החקירה ת9/ מסתבר, כי אביו של התובע מחזיק במספר כלי רכב המשמשים את בני המשפחה והעסק. לאור גילו הצעיר של התובע בעת התאונה אין זה מפליא שהאב הוא שטיפל בנושא הביטוח והוא זה שרכש את הרכב וטיפל גם במכירתו.
גם העובדה שתאונה קודמת בה היה מעורב האב עוררה מספר רב של תהיות אין בה כדי להשליך על התאונה הנוכחית.נ
לא הובאה בפני כל ראיה על קשר בין התובע לבין נתבע מס' 3 ועל כן העובדה שנתבע מס' 3 הודה באחריותו לתאונה מהווה חיזוק לגירסת התובע.
גם הטענה המתיחסת למיקום הפגיעות בכלי הרכב אין בה כדי לפגוע בגירסת התובע מאחר ועל פי האמור בת9/ תאר התובע את הפגיעות בכלי הרכב כדלקמן: לרכב התובע נגרם נזק בצידו הימני ואילו רכב המאזדה (הפוגע) נפגע בחזית.ב
בחנתי את צילומי המאזדה ולכאורה נראה שעיקר הנזק נגרם בצידו הימני, אולם פגיעות כפי שנראות בצילום הנ"ל בהחלט יכולות להיות תוצאה של פגיעות בחזית.ו
יתרה מכך, בחנתי את צילומי רכב המיצובישי ובכל הצילומים בהם נראות הפגיעות מקרוב, רואים בבירור שהרכב הלבן נפגע ע"י רכב אדום כיון שבמקום הפגיעה נראים כתמי צבע אדום. מאחר ורכבו של נתבע מס' 3 היה אדום המסקנה הסבירה הינה שהפגיעה ברכב התובע נגרמה ע"י רכב זה.נ

לאור האמור לעיל אני קובעת כי רכבו של הנתבע 3 הוא שפגע ברכבו של התובע, ולא מצאתי כל סיבה לכך שהתובע ונתבע מס' 3 יחבלו בכלי רכבם שהיו במצב טוב עובר לתאונה הנ"ל, מה גם שלא היתה לאיש מהמעורבים כוונה למכור את רכבו.ב

אשר על כן אני מחייבת את הנתבעות 1 - 2 ו - 4 לשלם לתובע, ביחד ולחוד, את נזקו על פי דו"ח השמאי בסך 29,250.- ש"ח, וכן 1,215.- ש"ח שכ"ט שמאי (חיוב זה הינו ביחד ולחוד עם חיובו של נתבע 3).ו
שני הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 20.6.96 ועד למועד התשלום בפועל. כן ישלמו הנתבעות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000.- ש"ח + מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסה"ד ועד למועד התשלום בפועל.נ

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון