שכר טרחה תביעה ייצוגית שנדחתה

השיקולים הרלבנטיים לפסיקת גמול לתובע ושכר טרחה לבא כוחו, מקום בו נדחתה התובענה על פי סעיף 9 (ב) לחוק התובענות הייצוגיות, מפורטים בסעיף 22 ו-23 לחוק התובענות הייצוגיות:
סעיף 22 (ב) לחוק התובענות הייצוגיות מפרט את השיקולים לפסיקת גמול לתובע כדלקמן:
"בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:

 1. הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי.
 2. התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
 3. מידת החשיבות הציבורית של התובענה הציבורית".


סעיף 23 (ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע שבקביעת שכר טרחת ב"כ התובע יתחשב בית המשפט בשיקולים הבאים:
"1. התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;
2. מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך;
3. מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית;
4. האופן שבו ניהל ב"כ המייצג את ההליך;
5. הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכסוך שכר טרחה

 2. שכר טרחת מנהל מיוחד

 3. פרשנות הסכם שכר טרחה

 4. תביעה לשכר טרחה ראוי

 5. כמה מרוויח יזם נדל''ן ?

 6. עלות שירותי ייעוץ כלכלי

 7. עלות סקר סיכונים כיבוי אש

 8. שכר טרחה בגין שירותי גבייה

 9. תביעה לתשלום שכר טרחת יועץ מס

 10. שכר טרחה תביעה ייצוגית שנדחתה

 11. תביעה של עורך דין לקבלת שכר טרחה

 12. ערעור על החלטה לגבי שכר טרחת מומחה

 13. בקשה להבהרת פסק דין בעניין שכר טרחה

 14. אגרת בית משפט בתביעה לתשלום שכר טרחה

 15. שכר טרחה של עורך דין בהעדר הסכם בכתב

 16. 20% שכר טרחה תגמולי המוסד לביטוח לאומי

 17. תביעה נגד המדינה לתשלום שכר טרחה ראוי

 18. שכר טרחה ראוי לעורך דין כשאין הסכם שכר טרחה

 19. כדי להצדיק שכר טרחה חריג, יש להביא נימוקים מיוחדים

 20. תביעה לשכר טרחה בגין עבודה של חברה למתן שירותי ביקורת חשבונאית

 21. לתשלום כספי בגין שכר טרחה ועת שלא הוצגו ראיות באשר לעבודה שבוצעה

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון