גב תפוס בעבודה ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גב תפוס כתאונת עבודה:

השופט י' פליטמן

1. פתח דבר

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (תב"ע נו0-125/; השופטת בהט כדן יחיד), לפיו נדחתה תביעת המערער להכיר בפגיעה בגבו כפגיעה בעבודה.

2. המערער עובד במפעל חרסה מאז 1986 ועד היום כמסגר, טענתו היתה כי ביום 16.1.95 במהלך עבודתו נתפס גבו עקב הרמת "כנפי מערבל".3. בית הדין בהחלטתו מיום 8.12.96 פסק, כי "לא הוכח בפני קיומו של אירוע בעבודה", אך בכל זאת החליט לא לדחות את התביעה אלא למנות מומחה רפואי שיתייחס לבעיות המערער בגבו "ויקבע האם הם כתוצאה של מיקרוטראומה עקב הרמת חפצים כבדים, כריעה על ברכיים והתכופפות מדי פעם" של המערער בעבודתו.

4. בחוות דעת המומחה מיום 1.3.97 נאמר, כי "המערער על פי הממצאים בתיקו הרפואי סבל ב- 1989 כאבי גב תחתונים. בחודש מרץ 1994 בוצעה בדיקה מקפת של כאביו ואובחנה גלישת החוליה החמישית על הרביעית, דיסקופטיה מותנית בגובה 5L 4L, היצרות בתעלה השדרתית המותנית. כמו כן, נמצא גידול (שהוצא) חוץ שדרתי בגובה החוליות הגביות 9D 12D -
מממצאים אלה סובל הנפגע עוד בטרם האירוע. הפתולוגיה הייתה קימת עוד בטרם הפגיעה המתועדת מיום האירוע.
לא מדובר במיקרוטראומות. מדובר במצב תחלואי גרידא".

5. בפסק הדין נקבע על יסוד חוות דעת המומחה, כי "אין ספק כי לא הוכח קיומה של מיקרוטראומה... זאת בהעדר קשר סיבתי רפואי בין תנאי העבודה לבין המחלה ממנה סובל התובע", ותביעתו נדחתה לפיכך.

6. בערעורו בפנינו טען המערער, כי רק מאז המקרה מ- 16.1.95 הוא החל לסבול כאבים בגב ולפני כן הרגיש כי רגלו נרדמת בעת שהרים דברים כבדים בעבודה.

ב"כ המשיב טען, כי דין הערעור להידחות מטעמי פסק הדין האזורי.

7. אשר לדעתנו -

בנסיבות המקרה, אין מקום להתערבותנו בפסק דינו של בית הדין האזורי, המבוסס על חוות דעת המומחה לפיה - ליקויו של המערער בגבו הינו תוצאת מצב תחלואי, ולא קשור לתנאי עבודתו או לאשר עשה ביום האירוע הנטען.

לאור האמור, נדחה הערעור ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמלה חוסמת תקנה 11

 2. מענק לימודים לגרושה

 3. זכות הזקיפה - סעיף 329

 4. תסמונת PDD ביטוח לאומי

 5. תגמול נצרך ביטוח לאומי

 6. תסמונת rsd ביטוח לאומי

 7. בדיקת oae – ביטוח לאומי

 8. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 9. פיברומיאלגיה ביטוח לאומי

 10. הסבה מקצועית ביטוח לאומי

 11. דמי שיקום מקצועי לסטודנט

 12. תביעה לקבלת שיקום מקצועי

 13. מענק לימודים לאם חד הורית

 14. התיישנות חוב לביטוח לאומי

 15. אי ספיקת כליות ביטוח לאומי

 16. גב תפוס בעבודה ביטוח לאומי

 17. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי

 18. סעיף 107 לחוק הביטוח הלאומי

 19. אישור תעודת מחלה ביטוח לאומי

 20. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 21. הגשת תביעת ביטוח לאומי באיחור

 22. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 23. רישום כעובד עצמאי בביטוח לאומי

 24. תקנה 27(ב) לתקנות הביטוח הלאומי

 25. זכויות מביטוח לאומי למשפחת מחבל

 26. סעיף 369 (א) לחוק הביטוח הלאומי

 27. דחיית תביעה לדמי תאונה מביטוח לאומי

 28. פיצול הדיון על 2 נכויות בביטוח לאומי

 29. תשלום ביטוח לאומי בזמן לימודים בחו''ל

 30. ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 31. הרוג מלכות - חוק התגמולים לאסירי ציון

 32. דחיית בקשת הענקה מטעמי צדק בביטוח לאומי

 33. שיעור ניכוי ביטוח לאומי בתביעה נגד המזיק

 34. הארכת המועד להגשת ערעור בתביעת ביטוח לאומי

 35. תשלום דמי תאונה לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי

 36. תביעה כנגד החלטת וועדת הרשות להכיר כ"נכה נזקק"

 37. תביעה כנגד החלטת הועדה לביטול חובות לביטוח לאומי

 38. בקשת דיון בהחמרה לפי תקנה 36 לתקנות הביטוח הלאומי

 39. תביעה לתשלום שני מענקי נכות בגובה של 70 קצבאות חודשיות

 40. נפגע ונחבל בגב תחתון, ופגיעתו הוכרה על ידי ביטוח לאומי כפגיעה בעבודה

 41. ערעור על החלטת הוועדה לא לצרף נכויות על פי תקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי

 42. ביטוח לאומי טען כי בפסק הדין המוסכם לא הוכרה הפגיעה בעבודה על דרך הגרימה

 43. מכתב דחיה כי לא התקיימה בו הגדרת "תאונה" כמשמעותה בסעיף 150 לחוק הביטוח הלאומי

 44. לטענת ביטוח לאומי התביעה הוגשה בחלוף כמעט 3 שנים ממכתב הדחיה, ולא בתוך 12 חודשים כאמור בתקנות

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון