הבהרת פסק דין בית דין לעבודה

הליך הבהרת פסק הדין:

ככלל, משסיים בית הדין לעבודה את מלאכתו עם מתן הנימוקים, אין לו סמכות לתת הבהרות או פירושים לפסק דינו (ראה:נ דב"ע נג/ 3-96 ראיק יוסף ח'מיס - Karl Ludvik Berhold Custodia di Terra Santa ואח', פד"ע כו 255).

יחד עם זאת, בית הדין מוסמך לתקן טעות בפסק דין שנתן. זאת, על פי הוראות סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, החל בבתי הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969.

כי בתיקון על פי הסעיפים הנ"ל הכוונה היא לדברים אשר בית המשפט רצה לכלול בהחלטתו, כאשר נתן אותה אך הדבר נשמט מתשומת לבו ללא דעת (ראה:ב דב"ע נא/ 3-60 עטאללה בלוט - עזרא לוי ובניו בע"מ ואח', פד"ע כג 411,409).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון