פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פציעה קשה ביד בתאונת דרכים:
 
השופט א' ריבלין:
 

1. המשיב, יליד 8.11.1954, נפגע בתאונת דרכים ביום 3.5.1992, בהיותו בן 38 שנים. עקב התאונה סבל המשיב מפגיעה קשה בידו השמאלית ומומחה רפואי, שמונה על ידי בית המשפט, העמיד את נכותו הרפואית הצמיתה על שיעור של 54.4%. עובר לתאונה עבד המשיב כמסגר, ועיקר עיסוקו היה בניית עגלות לטרקטורים. בית המשפט קבע כי המשיב אינו יכול להמשיך בעבודתו זו, אך יתכן כי הינו כשיר לשמש כמאבטח, כנהג או כסדרן. עם זאת, קבע בית המשפט כי המשיב ניסה למצוא מקום עבודה אחר, לאחר התאונה, אך דבר זה לא עלה בידו. בחודש ינואר שנת 1997, כך נקבע, חדל גם ממאמציו אלה. לאור כל אלה קבע בית המשפט כי שיעור פגיעתו התפקודית של המשיב זהה לשיעור נכותו הרפואית.נ
 
את כושר השתכרותו של המשיב העריך בית המשפט בסכום של 2,863 ש"ח לחודש, נכון ליום בו ארעה התאונה, ובשערוך ליום מתן פסק הדין – 8,480 ש"ח. סכום זה, כך קבע בית המשפט המחוזי, משקף את השכר שהיה מקבל המשיב אלמלא נפגע בתאונה. בהתבסס על שכר זה פסק בית המשפט למשיב פיצוי בגין אובדן כושר השתכרות מלא בתקופה שתחילתה במועד התאונה וסופה ביום 31.1.1997. בגין התקופה, שתחילתה ביום 1.2.1997, וסופה ביום מתן פסק הדין, וכן בגין הפסדי השתכרות בעתיד, פסק בית המשפט למשיב פיצוי על פי שיעור הגריעה התפקודית שנקבע לו. בנוסף, העניק בית המשפט למשיב פיצוי בסך 75,000 ש"ח, בגין עזרת הזולת בעבר ובעתיד, לפי אומדן גלובלי. כמו כן, נפסקו למשיב פיצויים בסך 20,000 ש"ח בגין הוצאות ניידות בעבר ובעתיד, ופיצויים, בסכום זהה, בגין הוצאות רפואיות.ב
 
2. המערערת והמשיב גם יחד משיגים על גובה הפיצויים שפסק בית המשפט המחוזי. המערערת, חברה הביטוח שביטחה את השימוש ברכב שהיה מעורב בתאונה, סבורה כי בית המשפט הפריז בפיצוי שפסק למשיב. המשיב מצידו טוען, בערעור שכנגד שהגיש, כי בית המשפט מיעט בפיצוי שפסק לו בראשי הנזק השונים. טענתה העיקרית של המערערת הינה כי בית המשפט טעה בשערוך שכר הבסיס לפיו חישב את הפסדי ההשתכרות של המשיב. היא מוסיפה וטוענת, בעניין ראש נזק זה, כי שכר הבסיס שנקבע גבוה ממילא משיעור השכר שהוכח על-ידי המשיב בבית המשפט. כמו כן סבורה היא כי טעה בית המשפט משפסק למשיב את שפסק לעניין עזרת הזולת, ולעניין הוצאות ניידות.ו
 
המשיב סבור כי טעה בית המשפט משהעמיד את הגריעה מכושר השתכרותו על שיעור של 54.4% בלבד, וזאת לאור העובדה שעסק בעבודת כפיים עובר לתאונה – עבודה שאינו יכול לשוב אליה כעת. לטענתו יש להעמיד את פגיעתו התפקודית על 75%. הוא טוען גם כי טעה בית המשפט קמא משמיעט בפיצוי שפסק לו בגין עזרת הזולת. המשיב מציין כי הוא זקוק לעזרה רבה במהלך כל שעות היום וכי הוא אינו יכול להתלבש, לאכול או להתרחץ ללא עזרה. הוא אף סבור כי הפיצוי שנפסק לו בגין הוצאות ניידות ובגין הוצאות רפואיות נמוך מן המגיע לו בנסיבות העניין.נ
 
3. מבין כל טענות הצדדים יש להתייחס לשתיים. צודקת המערערת בטענתה כי טעה בית המשפט בשערוך שכר הבסיס לפיו חישב את הפסדי ההשתכרות. לפי שערוך נכון יש להעמיד את שכר הבסיס, נכון ליום מתן פסק הדין בבית המשפט המחוזי, על סך של 6,727 ש"ח. עם זאת, יש טעם, מאידך גיסא, גם בטענתו של המשיב לפיה המעיט בית המשפט קמא בשיעור הגריעה תפקודית מכושר השתכרותו. משמביאים את כל אלה בחשבון ראוי לתקן את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ולהפחית משיעור הפיצויים את הסכום שהוא פועל יוצא של הטעות החשבונית אף כי לא באורח מלא – וזאת בשל חומרת הפגיעה התפקודית, כאמור. התוצאה היא שמן הפיצוי שנפסק יופחת סכום כולל של 100,000 ש"ח נכון ליום מתן פסק הדין בבית המשפט קמא. שכר טרחת באת-כוח המשיב בבית המשפט המחוזי יתוקן בהתאם. ביתר קביעותיו של בית המשפט המחוזי אין להתערב.ב
 
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.ו
 
ש ו פ ט
 השופטת מ' נאור:
 
אני מסכימה.נ
  ש ו פ ט ת
 
השופט א' רובינשטיין:
 
אני מסכים.ב
  ש ו פ ט
  
הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ריבלין.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון