התאמת דיור תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התאמת דיור לנכה - תשלום תכוף:

1. התובע יליד 1985 נפגע בתאונת דרכים ביום 7.9.2000 חבלה רב מערכתית, נחבל בראשו ובגפיו. ביום 18.9.2000 שוחרר מבית חולים סורוקה והועבר לטיפול שיקומי לבית חולים "אלין" ממנו שוחרר ביום 5.12.2000.

בתעודת שחרור מבית חולים "אלין", הומלץ שהתובע יקבל פיזיוטרפיה שלוש פעמים בשבוע, והסעה לטיפול. כן צויין שהוא זקוק להתאמה סביבתית כולל מושב אסלה בבית ומקלחת מתאימה, הסעה ללימודים לבית הספר, ויהיה זקוק לעזרה להשלמת החומר הלימודי.נ


בבקשה המתוקנת לתשלום תכוף נדרשו הסכומים כדלקמן:

א. הסעות לטיפולי פיזיוטרפיה לפי 300 ש"ח
להסעה לפי שלוש פעמים בשבוע למשך 4 חודשים 15,840 ש"ח
ב. התאמת הבית 30,600 ש"ח
ג. הוצאות הלימוד לשיעור עזר לפי 100 ש"ח
לשעה , 37 שעות שבועיות במשך 12 שבועות 44,400 ש"ח
ד. הוצאות לסיעוד 20,000 ש"ח
ה. הוצאות מחיה 20,000 ש"חסה"כ 130,840 ש"ח

2. בכתב התשובה לבקשה המתוקנת נטען על ידי הנתבעת, כי התובעים לא הוציאו הסכומים הנתבעים ואלה מופרזים ביותר וחלקם אינם בגדר סכומים שניתן להפרע מהם במסגרת התשלום התכוף. כן צויין שהתשלום התכוף בסך 10,000 ש"ח ששולם ביום 16.4.01 יש בו כדי לכסות את כל צרכי התובע.

בדיון שנקבע התברר, שמי שחתום על התצהיר התומך בבקשה זו התובעת 2, אימו של הקטין, התובע 1, אלא שבסיפא של התצהיר הופיע שמו של התובע 1.

בסופו של דבר, ועל מנת לחסוך בזמן הסכים ב"כ הנתבעים לראות את תצהירה של הנתבעת 2 למרות הטעויות המהותיות שנפלו בו, כתצהיר התומך בבקשה.

3. מחקירת התובעת 2, אימו של התובע 1, מתברר שהוא מגיע לבית הספר עם אחיו, העובד כמורה בבית הספר.

לעדותה, התובע מגיע לטיפולים הפיזיוטריפיים ברכב שמסיע אותו. אין היא יודעת את פרטי הרכב, כיוון שאחיו, מנסור, טיפל בענין. היא יודעת שמשלמים 330 ש"ח ליום על נסיעה. היא יודעת גובה התשלום מאחר והיא נותנת לו כסף וגם אחיו. מעידה ששילמה פעם אחת ויתר התשלום נעשה על ידי אחיו.

אין היא יודעת באיזה מקצועות התובע מקבל תגבור, אחיו מנסור יודע.

מעידה שמקבל שיעורים פרטיים בבית של אחיו, מנסור. לא מנסור מלמד אותו. היא לא שילמה על השיעורים הפרטיים וכל האינפורמציה בקשר לשיעורים הפרטיים מצוייה בידי מנסור.

מעידה שבנתה חדר ומקלחת לתובע 1 לפני כחודשיים וחצי והיא זו ששילמה לפועלים. אין לה קבלות, כיוון שהיו אלה פועלים מהשטחים. החומרים נקנו על ידי בנה מנסור מהכספים שנתנה לו.

כשנשאלת אם נאמר לה כשהתובע שוחרר מבית חולים שהוא צריך מקלחת משיבה שלא "אמרו לי שהוא צריך מקלחת ושירותים ואמרתי שהמקום אצלי בבית לא מתאים ואמרו לי שאני אעשה לו חדר" (עמ' 8 שורות 18-16).

מעידה שהתובע 1 עושה פיזיוטרפיה שלוש פעמים בשבוע. כשמוצג בפניה אישור נ/1 לפיו מספר הפעמים שהתובע היה בבית החולים נמוך בהרבה משיבה "שיש לו שלושה ימים ולפעמים היו מתקשרים אליו ומודיעים לו שזה היה מתבטל" (עמ' 9 שורות 19-17).

צרכי סיעוד:
4. בסיכומי התובע נטען שכל העת שהה לצידו בן משפחה בהיותו בבית חולים.ב
מדובר, איפוא, בתביעה של מיטיבים שאין מקומה במסגרת הבקשה לתשלום תכוף, גם לא ברור הבסיס לסכומים הנתבעים וגם לא ברור למי נועד סכום זה, שכן , כאמור, נטען שכל העת שהה לצידו של התובע בן משפחה, לא ברור במי מדובר, כמה שעות היה שם ומתי.

צרכי סיעוד בגין שהות בן משפחה ליד התובע, שלא הוכח שנגרע משכרו או שהוא בכלל עבד אינו בר תביעה במסגרת התשלום התכוף. לגבי צרכי הסיעוד של התובע עם שובו מבית החולים לא הונחה תשתית כלשהי לצרכים אלה בשלב זה.ו

הוצאות נסיעה לפיזיוטרפיה:
5. בבקשה המקורית נטען שמדובר בשלושה ימי פיזיוטרפיה קבועים בשבוע. מ-נ/1 עולה שמדובר ב-26 טיפולי פיזיוטרפיה בכל התקופה שמיום 6.12.2000 ועד ליום 18.4.2001, כך שלכל היותר מדובר בסכום של 8,580 ש"ח.

בבקשה המתוקנת שהוגשה ביום 22.4.2001 נדרש סך של 15,840 ש"ח בגין 4 חודשי פיזיוטרפיה. לבקשה צורפה חשבונית בגין הסעות בסך 7,260 ש"ח נכון ליום 11.2.2001, אלא שעד אותו מועד בוצעו על פי נ/1 רק 12 טיפולים ובעלות של 330 ש"ח להסעה העלות היא בסך 3,960 ש"ח לכל היותר. לא ברור לי והדבר לא הובהר, כיצד במועד זה הוצאה חשבונית על סכום גבוה יותר.

טענת התובע 1, לפיה שולם בגין הסעות 3 פעמים בשבוע חסרת בסיס לאור נ/1.

זאת ועוד, התובעת 2 אישרה שהיא שילמה עבור הסעתו של התובע רק פעם אחת ושאר הפעמים שולמו על ידי אחיו, כך שמדובר במיטיב, והעניין כולו יתברר במסגרת התביעה העיקרית.

התאמת דיור:
6. לגבי התאמת דיור נטען על ידי הנתבעת כי אין אלה הצרכים שניתן לחיייבם במסגרת התשלום התכוף. התובעים בנו חדר נוסף בביתם, כאשר בהמלצת בית חולים "אלין" דובר על התאמה של אסלה ומקלחת ולא דובר כלל על חדר לתובע. עוד התברר שבאותה הזדמנות נעשתה תוספת של מרפסת שלגביה אין מחלוקת שלא נועדה לצורכי התובע 1.

הוצאות בגין עזרה בלימודים.
7. התובעת 2 מאשרת שלא שילמה בגין השיעורים הפרטיים וכשנשאלה אם מישהו שילם משיבה "הוא זה שידע (עמ' 6 שורה 19) (הכוונה לאחיו של התובע, מנסור).

התובעת 2 לא ידעה למסור אינפורמציה אלמנטרית לגבי היקף השיעורים שקיבל התובע 1 ובאיזה מקצועות.

צורפה חשבונית (ת/1), לא מצויין בה שסכום זה שולם ואם כן, על ידי מי ומתי.

8. עם כל התמיהות שעלו במהלך שמיעת הבקשה יש לציין שהתובע היה זקוק לפזיוטרפיה ולשם כך היה צריך להגיע ממקום מגוריו לב"ש ויזקק לכך גם בעתיד הקרוב. בנוסף נזקק הוא לשיעורים פרטיים כעולה ממכתב שיחרורו מבית חולים וכן למקלחת ואסלה לשימוש יום יומי לצרכים האלמנטריים ולפיצוי זה אין הוא יכול להמתין לבירור בתיק העיקרי.

לפיכך אני מאריכה צרכיו של התובע בשלב זה בסכום של 20,000 ש"ח בצירוף שכ"ט ומע"מ.

מאחר ושולם לתובע סך של 10,000 ש"ח בצירוף שכ"ט ומע"מ ישלמו הנתבעים לתובעים סכום נוסף בסך 10,000 ש"ח בצירוף שכ"ט ומע"מ וזאת תוך 21 יום.

לא ישולם הסכום במועד הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון