פגיעה ברכב בפניית פרסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה ברכב בפניית פרסה:

בפני תביעה לפיצויים על נזקי רכוש שנגרמו לרכבו של התובע בתאונת דרכים בה היה מעורב רכב נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח אצל הנתבעת 2.

עפ"י גירסת התובע, ארוע שהיה כך היה: בתאריך התאונה הוא נהג את רכבו, מונית תוצאת סקודה ברח' ברודצקי, ולפניו נסע הנתבע ברכב שלו, כשהתקרבו לצומת ברודצקי פינת לחובר, הנתבע פנה ימינה מעט לתוך רח' לחובר, ומיד בצע פניית פרסה כדי לנסוע בכיוון הנגדי ברח' ברודצקי.
באותה שעה נהג התובע את המונית שלו בנתיב השמאלי ברח' ברודצקי ובמהלך ביצוע הפרסה שני הרכבים התנגשו.
גירסתם של הנתבעים עפ"י כתב ההגנה בסעיף 3 :
"הנתבע יטען כי למועד התאונה נהג את רכבו ברח' ברודצקי ת"א והחל לבצע פניית פרסה במקום מותר ובהתאם לחוק ובזהירות. רכב התובע שנסע מאחוריו הגיע במהירות ופגע בו".
אם כי בכתב ההגנה אין פירוט מדוייק באיזה נתיב נסע הנתבע ומאיזה נתיב הוא התכוון לבצע פרסה, מקום הפגיעה ברכב התובע, מקום הפגיעה ברכב הנתבע, רוחבו של רח' ברודצקי וכו', אך על פי התיאור בסעיף 3 האמור טוענים הנתבעים כי האחריות לתאונה נופלת על התובע.

לאחר ששמעתי את שני הנהגים ועיינתי בתמונות הנזק, הגעתי למסקנות אלה:

א. הנתבע ביצע את פניית הפרסה שלא מן הנתיב השמאלי הצמוד לאי התנועה, שכן רכבו של התובע נפגע בצד הקיצוני של הכנף הימנית, משמע, שהנתבע היה מימינו של התובע סמוך לפני ובשעת ההתנגשות.

ב. אין הכחשה שהנתבע ביקש לבצע פניית פרסה, הוא רק טוען בפני שראה את רכב התובע מגיע מרחוק מאחוריו וסבר כי יוכל לבצע את הפרסה בלי פגע, או שהנתבע לא הסתכל במראה, או שלא העריך נכונה את המרחק בין הרכבים, או שיש פגם במראה שלו.

ג. הנתבע מעיד כי רכבו נפגע באיזור הגלגל הקדמי השמאלי. זאת ללמדך כי החלק האחורי של רכב הנתבע היה כנראה מחוץ לנתיב הימני בצד ימין שלו, שכן אם התובע נוסע בנתיב השמאלי ונפגע בנתיב השמאלי, ואני לוקח את אורך הרכב של הנתבע שהוא יותר ארוך מרוחב הנתיב הימני, הפגיעה בגלגל הקדמי השמאלי והעובדה שהנתבע בעיצומה של פניית פרסה ורכבו נמצא המעט לרוחב הכביש או לפחות באלכסון לרוחב הכביש, אז המסקנה היחידה היא שהנתבע ביצע את פניית הפרסה לא רק שלא מן הנתיב השמאלי וגם לא מן הנתיב הימני אלא משטח שהוא מימין לנתיב הימני.

התובע טוען כי הנתבע נהג ללא אורות אך מאחר שהתובע מעיד שהוא ראה את כל מהלכי הנתבע, אינני מייחס חשיבות לעובדה זאת למרות שהתאונה היתה בשעת חצות כמעט ונסיעה בלא אורות הינה עבירה בפני עצמה.

הנתבעים, משנואשו "להדביק" לתובע את האחריות לתאונה מנסים לטעון לרשלנות תורמת, ובמה חטא התובע לדידם ?!
בכך שהוא ראה את הנתבע מבצע את הפרסה ממרחק של 20-15 מ' והוא נוסע במהירות של 40-30 ולא מנע את התאונה.

אינני מקבל טיעון זה, מכיוון שמשהחל הנתבע בסטייה ימינה מנתיבו לכיוון רח' לחובר הוא נטע בלבו של התובע את האמונה שהוא פונה ימינה לאותו רחוב והתובע לא העלה על דעתו ולא יכול היה להעלות על דעתו שלאחר פניה ימינה תבוא במפתיע פניית פרסה מעבר לנתיב הימני בכביש.

שנית, אני מקבל את גירסת התובע שמרגע שהבחין בסכנה לחץ על דוושת הבלם, אך המרחק שהיה בינו לבין הנתבע קצר יותר מהמרחק הדרוש לעצירה ולא הצליח למנוע את התאונה.

הגעתי למסקנה, כי האחריות לתאונה נופלת במלואה על הנתבע.

ולעניין הנזק:
א. התובע תבע סכום של 4,000 ₪ בגין אובדן טוטאלי של המונית ותמך את תביעתו בחוו"ד שמאי ואני מאשר לו את הסכום.


ב. התובע תבע 550 ₪ בגין תשלום לשמאי והגיש על כך קבלה מיום 6.11.02 ואני מאשר לו את הסכום.

ג. כמו כן התובע תבע בגין גרירה 180 ₪ ועל כך הגיש קבלה ואני מאשר תשלום זה.

ד. המונית כאמור הוכרזה כאובדן טוטאלי בפועל ובגין כך תבע התובע 1,500 ₪ הפסד שכירת המונית, הפסד מס תחנה 650 ₪ וכן אובדן הכנסה למשך 17 ימים.
בראשי נזק אלה ישנה משום כפילות שכן כדי לייצר הכנסה שאת אובדנה התובע תובע מן הנתבעים, יש לשלם את כל ההוצאות הכרוכות בכך כגון: דמי שכירות לזכות הציבורית להפעלת מונית, השתתפות בהוצאות התחנה להפעלת המונית, אחזקה דלק ועוד.
הניזוק אינו יכול לתבוע מצד אחד את מלוא ההכנסה כאילו שהמונית עבדה ובה בעת את ההוצאות שהוא צריך להוציא לצורך הפקת אותה הכנסה.
לפיכך, אני דוחה את התביעה בראשי הנזק הפסד שכירות והוצאות תחנה ומאשר נזקו של התובע בגין אובדן הכנסה.

התובע תובע בגין הפסד 17 ימי עבודה סך של 2,720 ₪.

ראשית, לעניין ימי מספר ימי אובדן ההכנסה. נראה לי לא מוגזם מספר ימים, 17 – למקרה שמונית של התובע מוכרזת כאובדן טוטאלי והוא נאלץ לצאת לשוק למצוא מונית חדשה לבצע את הפעולות להעברתה לראשותו ולהפעלתה.
התקופה נראית לי סבירה בהחלט.
באשר לסכום הנתבע ועל דרך האומדנה, אני סבור שסכום של 160 ₪ ליום בו נקב התובע כהפסד הכנסה הוערך על ידו על הצד הנמוך, ואינני יכול לפסוק לו פחות מכך בגין יום עבודה.

התוצאה בסעיף זה היא, שאני מאשר לתובע הפסד הכנסה מהמונית בסך של 2,720 ₪.

ה. התובע תבע עוד 400 ₪ הוצאות שונות והגיש לי הוצאות שונות. מעיון בקבלות שהוגשו מדובר בהוצאות לטיפול רפואי אותם יהיה רשאי התובע לתבוע מאת מבטחי המונית עפ"י פוליסה לביטוח חובה.

הנתבעים טענו כנגד התובע שהוא לא הוכיח שלא קבל תשלם ממבטחיו, ואולם התובע הגיש אישור מחב' הביטוח הכשרת הישוב שהמונית היתה מבוטחת בביטוח חובה בלבד ולא הוגשה תביעה על ידי התובע.


טענה נוספת בפי הנתבעים שהנתבע לא הוכיח את בעלותו על המונית, ולפיכך אני קובע כי התובע יהיה חייב לשפות את הנתבעים בגין כל דרישה או תביעה או תשלום שידרשו לשלם בגין תאונה זו ע"י גורם כלשהו בעקבות התאונה והנזק שנגרם לגוף המונית.


סוף דבר, שאני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע 7,450 ₪ בתוספת הצמדה וריבית מיום התאונה (6.10.02) ועד לתשלום המלא בפועל, אגרת משפט בסך 138 ₪, והוצאות משפט בסך 750 ₪.

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון