תביעה חדשה לביטול הסכם פשרה

הדרך לביטול הסכם פשרה היא על ידי הגשת תביעה חדשה, בה יהא על מבקש הביטול להצביע על עילה לביטול ההסכם. ר' לעניין זה זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, ש. לוין עורך) בעמוד 786:ו


"אך אם ההליך השיפוטי היה תקין, אלא שהחלק ההסכמי נפגם, במקרה כזה אין בעל הדין יכול להלין על השופט, ואין בית המשפט לערעורים יכול לסייע בידו. תרופתו היא להגיש תביעה לביטול ההסכם מחמת הפגם שבו; יבוטל ההסכם, יתבטל גם פסק הדין. כך חייב לנהוג בעל דין הטוען שנאנס להסכים לפסק הדין, והדבר אינו גלוי מתיק בית המשפט, או שרומה או שטעה או שהוטעה, או שנפלה בהסכם טעות סופר...
בכגון דא הגשת תביעה היא הדרך היחידה לביטול פסק הדין."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פשרה חסוי

 2. הסכם פשרה של רמדיה

 3. תביעה לאכיפת הסכם פשרה

 4. תביעה על בסיס הסכם פשרה

 5. תביעה חדשה לביטול הסכם פשרה

 6. הפרת סעיף סודיות בהסכם פשרה

 7. ביטול הסכם פשרה בדיני עבודה

 8. חשיפת הסכם פשרה בהוצאה לפועל

 9. אכיפת הסכם פשרה בהוצאה לפועל

 10. הסכם פשרה הנוגד את תקנות הציבור

 11. פיצוי מוסכם בגין הפרת הסכם פשרה

 12. התנגדות להסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 13. בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 14. ביטול הסכם פשרה לגבי זכויות במקרקעין

 15. סמכות רשם ההוצאה לפועל לפרש הסכם פשרה

 16. חתימה על סעיף ויתור על תביעות בהסכם פשרה

 17. דחיית בקשה לביטול הסכם פשרה מחמת התיישנות

 18. ביטול הסכם פשרה שנחתם במהלך דיון בבית המשפט

 19. הסכם פשרה בתובענה ייצוגית לא ראוי הוגן וסביר

 20. ביטול הסכם הפשרה בגלל אי התקיימות תנאים מתלים

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון