ביטול פסק בורר מחמת תרמית

"עילת הביטול שבסעיף 24(10) לחוק הבוררות היא עילה עמומה, שקשה להתוות את גבולותיה. ניתן לומר, כי היא מיועדת למצבים נדירים למדי, כמו למשל, אם נפגעו עקרונות הצדק הטבעי, התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות למבקש בשעת הבוררות, ואשר חוסר גילויין בזמנו לא היה תלוי במבקש, התגלתה תרמית שהשפיעה על מתן פסק הבוררות (השוו ע"א 5717/91 מליבו נ' אזדזטרום בע"מ, פ"ד נ(2) 685, 700-699) או שלא היתה סמכות להיזקק לבוררות (אוטולנגי, בעמ' 468-465)". [רע"א 5991/02 גוירצמן נ' פריד, פ"ד נט(5) 1, 14 (2005)].

עוד בעניין זה, נאמר מפי כבוד השופטת א' פרוקצ'יה ברע"א 7978/07 חבר לחייל בע"מ נ' האגודה למען החייל:

"כאשר עולה שאלה של ביטול פסק בורר מחמת תרמית שנתגלתה, שעשויה להיות לה השלכה על הדיון וההכרעה בבוררות, עשוי הדבר להצדיק מתן רשות ערעור, ולו משיקולי צדק ומניעת עיוות דין. משכך, כאשר עולה טענה כי הליך בוררות היה נגוע בתרמית, וכי עקב כך יש לבטל פסק בורר, אשר אפשר והוא מתבסס על מעשה תרמית, יש לבחון את הטענה לגופה ולהעריך את משקלה, ובמקרים מתאימים אף להקל במתן רשות ערעור, כדי להעריך את הדברים לגופם, ולהסיר חשש לפגיעה בצדק".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעין בורר

 2. התפטרות בורר

 3. תביעה למינוי בורר

 4. בורר או מעין בורר

 5. העברת בורר מתפקידו

 6. בקשה להבהרת פסק בורר

 7. חובת הנאמנות של בורר

 8. פסק בורר מעשה בית דין

 9. בקשה למינוי בורר חליף

 10. מעמד מעין בורר בפסיקה

 11. בקשה למינוי בורר משפטן

 12. טענת קשר עסקי עם הבורר

 13. בקשה להעברת בורר מתפקידו

 14. ביטול פסק בורר עקב פגמים

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. מינוי בורר בהסכם עם הרשות

 17. היכרות בין בורר לאחד הצדדים

 18. ביטול פסק דין המאשר פסק בורר

 19. בקשות לאישור וביטול פסק בורר

 20. סמכות הבורר לדון בשאלת סמכותו

 21. ההבדל בין שמאי מכריע לבין בורר

 22. ביטול פסק בורר נגד חברה בפירוק

 23. אישור פסק בורר בית הדין לממונות

 24. ההבדל בין בורר לבין מומחה מוסכם

 25. הבורר לא אפשר להגיש תביעה שכנגד

 26. המועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 27. תיקון טעות בפסק בורר לאחר אישורו

 28. האם פסק בורר יוצר מעשה בית דין ?

 29. ביטול פסק בורר מנוגד לתקנת הציבור

 30. המבקש עתר למינוי בורר נוסף בבוררות

 31. הנמקת פסק בורר בניגוד להסכם בוררות

 32. ביטול פסק בורר בגלל טעות בשיקול דעת

 33. תיקון פסק בורר שניתן תוך חריגה מסמכות

 34. בקשה לביטול הבהרת פסק בורר שניתנה על ידי הבורר

 35. עיכוב במתן פסק בוררות כעילה להעברת בורר מתפקידו

 36. צווים זמניים במסגרת הליך של בקשה לאישור פסק בורר

 37. בקשה לפי סעיף 11 לחוק הבוררות להעביר בורר מתפקידו

 38. סעד של מינוי בורר מכוח סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון