מחפרון תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחפרון תאונת דרכים:

.1נגד הנתבעים הוגשה תביעה בגין תאונה אשר ארעה לטענת התובע בין התאריכים 11.7.94ל- 20.7.94 עת נהג התובע במחפרון ונתקל בסלע.
הנתבעים 2ו- 3הכחישו את עצם התאונה ואת הטענה כי מדובר בתאונת דרכים.
הצדדים ניהלו הוכחות לעניין החבות בגין התאונה.
יש לציין, כי באותה תביעה נתבעת גם נתבעת נוספת בקשר לתאונה אשר ארעה ביום
5.7.96בגינה הודתה הנתבעת 1בחבות.
.2בתצהיר עדות ראשית מטעם התובע, נאמר על ידו כי הוא במקצועו מפעיל
מחפרון, מתגורר בשדה אליעזר ועובד באזור זה כעצמאי.
במהלך יולי 94' ביצע לטענתו הכנת מסלעה אצל משפחת גיא יגאל בשדה אליעזר.
הזמנת העבודה היתה ב- 11.7.94והחשבונית נספח ב' לתצהיר הוגשה ביום .20.7.94
התובע איננו זוכר את המדויק של התאונה, אולם במהלך ביצוע העבודה כאשר נהג
במחפרון ארעה התאונה.
בניית המסלעה נמשכה מספר ימים. למיטב זכרונו אראעה התאונה ביום האחרון כאשר נתקל בשעות אחה"צ בסלע בולט וספג חבטה עזה אשר גרמה לזעזוע קשה בכל חלקי הגוף ובעיקר בגב.
אשת המזמין היתה בחצר של הבית אך לא בקרבת מקום התאונה ולכן לא הבחינה
במתרחש.
התובע נח מספר דקות ולאחר מכן המשיך בעבודה.
כאשר שב לביתו התחיל להרגיש רע. לאחר מספר ימים בהם שכב בבית פנה לטיפול
רפואי על ידי רופא קופ"ח אשר הפנה אותו לביצוע בדיקת .ct
בבדיקה גילו כי נגרמה לו פריצת דיסק כתוצאה מהתאונה.
מיד לאחר התאונה ביום 22.7.94, בהתחשב במצבו - השכיר את המחפרון למר שגב
לתקופה של חצי שנה.
לאחר התאונה פנה למל"ל, אולם, מתוך טעות הגיש בקשה בתביעת נכות כללית ורק לאחרונה בעיצת ב"כ הגיש תביעה למל"ל בגין נכות בעבודה.
בחקירתו הנגדית אישר התובע כי דיבר עם מר משה שגב בעניין השכרת המחפרון
עוד לפני יולי 94'. כאשר ארעה התאונה אמר לו כי הדבר אקטואלי.
התובע גם אישר כי כתב היד בהסכם ההשכרה - נספח ה' לתצהיר, הוא כתב ידו.
כאשר קיבל את המכה ביום התאונה "ראיתי טשטוש ונבהלתי", רק יומיים לאחר מכן פנה לרופא.
לפני התאונה טען התובע כי הוא היה במצב סביר, אולי היה משהו בעניין הפרעות בראייה.
התובע העיד כי הפגיעה בגב התחתון היתה לראשונה בעת התאונה.
לאחר מכן אמר התובע כי כל מי שמפעיל מחפרון סובל מכאבי גב, אולם לאחר התאונה התחזקו הכאבים. כאשר הלך לרופא לא ידע במה מדובר ורק לאחר מכן שלח אותו הרופא לצילום.
התובע גם אען כי את התביעה לנכות כללית הגיש בגין התאונה אשר ארעה כאמור
ביולי 94'.
התובע אישר כי הוא מילא את טופס התביעה לנכות כללית, אשר הוגש באוגוסט
94', שם נאמר כי כאבי הגב החלו מזה מספר חודשים.
המחפרון עצמו לא נפגע בעת התאונה. התאונה ארעה כאשר החליק בדרך ליד המסלעה מכיון שהיה סלע בולט.
התובע גם אמר כי לא התלונן בפני בעלת הבית והוא רק נח קצת. כאשר לא יכל
היה להמשיך הלך הביתה.
התובע אישר כי קוראים לו במושב "יוסי לייב" אבל הוא יוסי ישראל וכאשר כתוב "יוסי לייב" הכוונה אליו.
.3השאלה היא האם הוכיח התובע בסבירות ראויה את ארוע התאונה.
התובע כאמור איננו זוכר את התאריך המדויק של התאונה. אולם, לדבריו ארעה התאונה קרוב יותר ל- 20.7.94, שכן התאונה ארעה ביום האחרון לעבודה וחשבונית המס בגין עבודת המסלעה הוצאה על ידו ביום .20.7.94
למרות שהתובע העיד כי ספג חבטה עזה אשר גרמה לו לזעזוע קשה בכל חלקי הגוף, לא מצא לנכון לטענתו למר דבר בקשר לכך לבעלי הבית אצלם התבצעה העבודה, לא בעת הארוע ולא לאחר מכן, כאשר מסר להם את החשבונית.
עוד טוען התובע כי לאחר שכאביו החמירו, פנה לד"ר קסטנברנד לקבל טיפול
רפואי.
לא הוצג בפני אותו אישור רפואי, ממנו ניתן להבין בגין מה הופנה התובע
לבדיקת ctומה היתה הגירסה אותה מסר התובע לרופא.
גם ברישום השוטף של קופ"ח לא עולה כי התובע פנה לטיפול רפואי מספר ימים
לאחר התאונה.
התובע אף טען כי הפגיעה בגב התחתון ארעה לראשונה לאחר התאונה. במסמכים הרפואיים אשר צורפו על ידי הנתבעים, עולה כי במסמך מ- 9.8.94מדובר על תלונות הקיימות מזה שנים עם החמרה לאחרונה בכאבים כאשר אין כל זכר לתאונת הדרכים.
כבר בשנת 92' נרשם במסמכי קופ"ח כי התובע סובל מכאבי גב תחתון.
בתביעה לקצבת נכות כללית אשר הוגשה למל"ל באוג' 94', נאמר כי התובע סובל
מכאבי גב מזה מספר חודשים - שוב התאריך הקודם לתאריך התאונה.
בחווה"ד הרפואית של המל"ל נאמר כי אין סיפון חבלתי קודם, רישום אשר איננו עולה בקנה אחד עם הטענה בדבר התאונה אשר ארעה ביולי 94'.
במסמכים אשר הוגשו למל"ל ובמהלך הבדיקות הרפואיות השוטפות אשר נערכו
לתובע - אין כל זכר לארוע התאונה או לארוע הבלתי אחר.
מהמסמכים הרפואיים אף עולה כי התובע סבל מכאבי גב תחתון מספר שנים לפני
התאונה וזאת בניגוד לעדותו בבית משפט.
אין לכן לקבל את טענת התובע כי החל לסבול מכאבי גב תחתון רק לאחר
התאונה.
התובע אף פנה לד"ר כנרתי - אורטופד - ביום .9.8.94גם שם, כפי שציינתי לעיל, לא צויינה התאונה אלא צויינו כאבי גב תחתון מזה מספר שנים.
אין גם כל ראייה של ממש לטענתו של התובע כי פנה לטיפול רפואי סמוך לאחר
התאונה.
בתוצאות הבדיקה הטומוגרפית מיום 23.8.94, בתגובה לאותה הפנייה של ד"ר קסטנברנד שלא הוצגה בפניי, אין גם כן כל התייחסות לארוע חבלתי כלשהו.
אין כאמור כל אישור בדבר התאונה מהמשטרה או במסמכים הרפואיים, שיש בהם כדי לתמוך בגירסתו של התובע בדבר התאונה.
ההיפך הוא הנכון. מהמסמכים אשר צורפו על ידי הנתבעות עולה במפורש, כי
התובע סבל עוד קודם למועד התאונה הנטענת מכאבי גב.
התאונה עצמה לא נזכרה על ידו בפנייה כלשהי למל"ל או לרופאים אשר טיפלו בו.
יתרה מזאת, התובע טען כי סבל מכאבים קשים וכי שכב סמוך לאחר התאונה בביתו במשך מספר ימים, לפני שפנה לקבל טיפול רפואי.
התאונה ארעה כאמור בסמוך ליום .20.7.94
קשה להבין אם כן כיצד מצא לנכון לכתוב בכבת ידו הסכם שכירות מפורש ומפורט בינו לבין מר שגב, בדבר השכרת הטרקטור וזאת ביום .22.7.94
נראה כי אדם אשר נפגע בגבו וסובל מכאבים חזקים ונאלץ לשכב בביתו - איננו
עוסק באותו זמן בהכנת וכתיבת חוזה להשכרת טרקטור.
אין לכן לקבל את דברי ב"כ התובע בסיכומיו כי ניתן ללמוד מהנסיבות, כי התובע אכן נפגע במהלך עבודתו במחפרון.

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בהוצאות הנתבעות בסך-. 2.500ש"ח + מע"מ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון