ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

המערערים מלינים על מיעוט הפיצויים שנפסקו להם בבית-המשפט המחוזי.

הם טוענים כי טעה בית המשפט משלא התחשב בכך שהסיכוי שמצבה של המערערת יוחמר בעתיד עומד על 50%, ומשלא הביא בחשבון את האפשרות שהמערערת תסרב לעבור ניתוח.

המערערים סבורים כי טעה בית המשפט גם משהעמיד את שכרה הממוצע של המערערת ביום מתן פסק הדין על 5,400 ש"ח ברוטו, בעוד שתלושי השכר שהוגשו לבית המשפט מלמדים על שכר ממוצע של 5,900 ש"ח לחודש ביום הגשת תצהירי העדות הראשית. באשר למערער, טוענים המערערים כי טעה בית המשפט משקבע כי לא נגרמו למערער הפסדי השתכרות בעבר, ומשקבע כי לא הייתה ירידה בשכרו של המערער עקב התאונה.ו


 
 קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים:

1. המערערים, בני-זוג, נפצעו יחד בתאונת-דרכים ביום 28.8.1998. בתאונה נפגעו גם שלושת ילדיהם, אך בעניינם של אלה האחרונים באו הצדדים לידי פשרה.

 
המערערת, ילידת שנת 1968, נפגעה בתאונה בפניה, בראשה, בגבה ובירך ימין. מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, שמונה על ידי בית המשפט, קבע כי למערערת נכות צמיתה בשיעור 10% בגין הפגיעה בירך, ונכות צמיתה בשיעור 10% בגין פגיעה בגבה. המומחה הוסיף כי קיים סיכוי כי מצבה של המערערת יחמיר בעתיד והיא תזדקק לניתוח או ניתוחים, הנחשבים לניתוחים קשים ומסובכים. מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה קבע כי למערערת לא נותרה נכות צמיתה בתחום זה. נכותה הרפואית המשוקללת של המערערת הועמדה איפוא על שיעור של 19%.נ
 
2. שכרה הממוצע של המערערת עובר לתאונה עמד על 4,100 ש"ח ברוטו בחודש. שכרה הממוצע בתקופה שקדמה ליום מתן פסק-הדין הועמד על 5,400 ש"ח ברוטו לחודש. בהתבסס על נתונים אלה, פסק בית-המשפט למערערת פיצוי בגין הפסדי השתכרות בתקופות שונות. בגין התקופה בה נעדרה המערערת מעבודתה, שתחילתה ביום התאונה וסופה ביום 31.12.1998, נפסק למערערת פיצוי בסך 4,300 ש"ח בלבד, הואיל ונקבע כי בתקופה זו שולם למערערת מלוא שכרה על חשבון ימי מחלה. הסכום שנפסק משקף, להערכת בית-המשפט המחוזי, פגיעה בשיעור 20% בזכותה של המערערת לימי מחלה. בתקופה שבין יום 31.12.1998 לבין יום 1.8.1999, עבדה המערערת במשרה חלקית ולאחר מכן שבה לעבוד במשרה מלאה. בגין שבעה חודשים אלה נפסק לה פיצוי בסך 21,000 ש"ח.
 
באשר להפסדי השתכרות בעתיד, הואיל ושכרה של המערערת לא נפגע במועד פסק-הדין, אך יש חשש להחמרה במצבה, נפסק למערערת פיצוי בשיעור של 10% מתוך שכרה ביום מתן פסק-הדין ועד הגיעה לגיל 65 שנים. פיצוי זה הסתכם בסך של 130,626 ש"ח.ב
 
בנוסף לכל אלה נפסקו למערערת, בין היתר, פיצויים בגין הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, בכללם סכום של 21,863 ש"ח בגין טיפולי שיניים, וסכום של 60,000 ש"ח בשל ההחמרה הצפויה במצבה של המערערת ובשל הצורך בניתוחים בעתיד. כמו כן, פסק בית-המשפט למערערת פיצוי בגין עזרת הזולת בעבר ובעתיד. הפיצוי בגין עזרת הזולת בעתיד חושב על פי הוצאה של 700 ש"ח בחודש, למשך 34 שנים, בהתבסס על ההנחה שעם התבגרותה תזדקק המערערת, ממילא, לעזרה.ו
 
3. המערער, יליד שנת 1957, נפגע בתאונה בראשו וכן נחבל בצלעותיו. מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה העמיד את נכות הרפואית הצמיתה של המערער על שיעור של 5%. מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה קבע כי למערער נכות צמיתה, בתחום זה, בשיעור של 2.5%. נכותו הרפואית המשוקללת של המערער הועמדה על 7.5%.נ
 
שכרו של המערער עובר לתאונה עמד על 2,850 ש"ח לחודש, ושכרו לאחריה עמד על 3,200 ש"ח לחודש. עקב התאונה, לא עבד המערער במשך שלושה חודשים. על אף שנקבע כי לא הייתה סיבה רפואית להיעדרות זו, נפסק למערער פיצוי בסך 11,000 ש"ח בגין תקופה זו, הואיל וחמישה מבני משפחתו של המערער נפגעו בתאונה והוא נאלץ לטפל בהם. באשר להפסדי שכר בעתיד, נקבע כי השפעתה של התאונה על שכרו של המערער מועטה, ועל כן נפסק למערער סכום גלובלי של 35,000 ש"ח.ב
 
4. המערערים מלינים על מיעוט הפיצויים שנפסקו להם בבית-המשפט המחוזי. הם טוענים כי טעה בית המשפט משלא התחשב בכך שהסיכוי שמצבה של המערערת יוחמר בעתיד עומד על 50%, ומשלא הביא בחשבון את האפשרות שהמערערת תסרב לעבור ניתוח. המערערים סבורים כי טעה בית המשפט גם משהעמיד את שכרה הממוצע של המערערת ביום מתן פסק הדין על 5,400 ש"ח ברוטו, בעוד שתלושי השכר שהוגשו לבית המשפט מלמדים על שכר ממוצע של 5,900 ש"ח לחודש ביום הגשת תצהירי העדות הראשית. באשר למערער, טוענים המערערים כי טעה בית המשפט משקבע כי לא נגרמו למערער הפסדי השתכרות בעבר, ומשקבע כי לא הייתה ירידה בשכרו של המערער עקב התאונה.ו
 
המשיבה, בערעור שכנגד שהגישה, מלינה על הפיצויים המופרזים, לדעתה, שפסק בית המשפט הן למערערת והן למערער. בנוסף, היא סבורה כי טעה בית-המשפט משפסק למערער פיצוי בגין שלושה חודשי אי-כושר מקום בו לא הייתה סיבה רפואית להיעדרותו מעבודתו.נ
 
5. דין הערעור והערעור שכנגד להידחות. נראה כי בית המשפט המחוזי אכן העריך את שכרה הממוצע של המערערת, במועד מתן פסק הדין, בסכום נמוך במעט מזה הנאמד מתוך תלושי השכר שהגישה המערערת כראיה. אלא, שהוא בחר, מאידך גיסא, לפסוק לה פיצוי בגין הפסד מתמשך בעתיד, ומכל מקום, ההפרש בשיעור הפיצוי, גם על-פי חישובם של המערערים, זניח. דומה גם כי בית-המשפט הפריז, לטובתה של המערערת, בפיצוי שפסק לה בגין עזרת הזולת בעתיד. מכאן שאין מקום להתערב בסכום הפיצוי כפי שנפסק בכללותו. כך בעניינה של המערערת וכך גם בעניינו של המערער. התוצאה היא, איפוא, כי סכום הפיצוי הכולל שנפסק אינו מקפח מי מהצדדים, ואין מקום להפחית ממנו או להוסיף לו.ב
 
הערעור והערעור שכנגד נדחים. אין צו להוצאות.ו
 
ש ו פ ט
 
 
הנשיא א' ברק:
 
אני מסכים.נ
ה נ ש י א
 
 
השופט א' גרוניס:
 
אני מסכים.ב
 
ש ו פ ט
 
הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ריבלין.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון