שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים:

התובע נפגע ביום 21/6/94 במהלך עבודתו בעת שימוש במשאבה ליציקת בטון על גג בניין בנצרת.

המחלוקות העובדתיות והמשפטיות באשר לנסיבות התאונה וסווגה כתאונת דרכים הוכרעו בהחלטתה של כב' השופטת – ס. הנשיא בית נר מיום 5/9/99, בקובעה כי התאונה מהווה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975. (להלן:"חוק הפלת"ד").

מאז ועד כה (במשך קרוב ל – 5 שנים), מתכתשים הצדדים בשאלת גובה הנזק, ובפרט בברור השאלה האם הותירה התאונה נכות צמיתה לתובע.נ

קביעת המל"ל (בגדר סעיף 6 ב לחוק הפלת"ד), היתה כי לתובע לא נותרה כל נכות עקב התאונה.ב
בירור ההליך נדחה מפעם לפעם בכדי לאפשר לתובע למצות הליכים של החמרת מצב וערעור במסגרת המל"ל.ו

בקשות התובע להתיר לו הבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל נדחו על ידי בית המשפט (החלטת כב' השופטת בית נר מיום 13/1/00 והחלטת כב' השופט בן חמו מיום 25/2/02, שבקשת רשות ערעור לגביה נדחתה).נ

משלא השכילו הצדדים לגשר על המחלוקות ביניהם בשאלת גובה הנזק הובאו בפני בית המשפט ראיות בעניין זה, ובו בלבד עוסק פסק הדין.ב

רקע עובדתי

התובע יליד 1942, נפגע בתאונת הדרכים ב – 21/6/94 בהיותו כבן 52.ו
התובע כיום כבן 62 שנה.נ
המצב הרפואי

ביום התאונה אושפז התובע בבית חולים נצרת למשך יומיים לאחר שהתלונן על חבלה בראשו, ללא איבוד הכרה או הקאות, אך בלווית בחילות, וחבלות בכל חלקי גופו. לא נמצאו שברים והתובע שוחרר לביתו ביום 23/6/94, במצב כללי טוב עם המלצה למנוחה למשך 7 ימים ומעקב רפואי (ת/1).ב

המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה וקבע לו תקופות אי כושר כדלקמן:
(ראה נ/3).ו

א. אי כושר מוחלט לתקופה מיום 21/6/94 ועד 20/12/94. (6 חודשים).נ

ב. נכות זמנית בשיעור 20% לתקופה מ – 21/12/94 ועד 28/2/95.ב

ג. נכות זמנית בשיעור 10% מ – 21/3/95 עד 31/7/95.ו

ד. נקבע כי החל מ – 1/8/95 לא נותרה לתובע נכות צמיתה.נ

התובע המשיך להתלונן על סחרחורות וכאבים במשך תקופה ארוכה לאחר התאונה, נבדק וטופל כמתועד במסמכים הרפואיים שהומצאו (ת/1).ב

הנכות התפקודית

התובע טוען כי לא חזר לעבודתו כנהג משאית מאז התאונה, ורשיונו לנהוג במשאית נשלל, עקב מגבלותיו בעקבות התאונה. התובע מבקש לשייך את הפסד כושר השתכרותו לתאונה הנדונה, ולפצותו בהתאם.ו

אין חולק כי במקרים מתאימים מוסמך בית המשפט לפסוק פיצוי עבור אובדן כושר השתכרותו של נפגע, גם באם לא נמצא כי נותרה לו נכות רפואית צמיתה. (ראה ע"א 146/87 - מדינת ישראל נ' רם רוזנברג , פ"ד מג(3), 421 ). הדברים אמורים במקרים חריגים בהם הוכח כי הנפגע סובל ממגבלות ו/או כאבים המשליכים על תפקודו ופוגמים בכושר השתכרותו, אף אם אינם מגיעים כדי נכות.נ

הכלל הוא עם זאת, כי: " בדרך כלל, לא ייפסק לנפגע פיצוי בגין הפסד כושר השתכרות, אלא אם הוכיח קיומה של נכות רפואית. הנכות הרפואית הינה המדד באמצעותו יכול בית המשפט לקבוע, מהי הנכות התפקודית ממנה סובל הנפגע, ומהי השלכתה על כושר השתכרותו לעתיד. לכלל זה קיים חריג, והוא מצומצם ביותר בהקפו. על פיו, גם בהעדר נכות רפואית ניתן לפסוק פיצוי, אם השתכנע בית המשפט שהנפגע עלול להתקל בקשיים בביצוע עבודתו בעתיד, למרות העדר נכות רפואית צמיתה" (ע"א 8513 ,8388/99 - הסנה ואח' נ' מימי בן-ארי תק-על 2002(2), 1760 ,עמ' 1771).ב

לעניין זה יפים הדברים שנאמרו ב ע"א 473/88 - מיכל צנעני (קטינה) נ' מנחם צנעני ואח', תק-על 90(3), 642 ובע"א 5779/90 - הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' טיארה עבדול אחמד , פ"ד מה(4), 77, שם הובהר כי המקרים החריגים בהם יסטה בית המשפט מן כלל מתקיימים כאשר מומחה רפואי קובע שלא ניתן לכמת את שעור הנכות הרפואית באחוז נכות מסוים, אך נותרה הגבלה שיש בה להפריע לתיפקוד.

בכדי לברר האם נכנס המקרה הנדון לגדר תחולתה של ההלכה, יש לקבוע:
א. כי לתובע נותרה מגבלה עקב התאונה.ו
ב. כי בעקבות מגבלה זו נשללה ממנו יכולתו להמשיך ולתפקד כנהג משאית.נ

תלונותיו של התובע ביחס לכאבי ראש וסחרחורות נבדקו על ידי וועדות המל"ל השונות.
ד"ר שאהין – נוירולוג קבע ב – 25/5/95 שאין נסטגמוס והבדיקה הנוירולוגית תקינה.
ב – 5/10/95 בוצעה לתובע בדיקה נוספת ושוב נקבעו ממצאים דומים.ב
ב – 16/12/96 נבדק התובע על ידי הנוירולוג ד"ר ברנזון במסגרת ועדה רפואית לעררים, ובבדיקתו התלונן על כאבי ראש ולפעמים סחרחורות, תלונותיו נבדקו אך לא אובחנה בעיה נוירולוגית.ו
בטרם סיכמה הוועדה מסקנותיה, נשלח התובע לבדיקות נוספות וביום 17/3/97 שבה וקבעה העדר נכות נוירולוגית.

בפני בית המשפט אין קביעה רפואית בדבר מגבלה שממנה סובל התובע, כאבי ראש או סחרחורות בעקבות התאונה, ולהיפך, למרות תלונותיו החוזרות והנשנות של התובע בבדיקות שנעשו לו לא נמצא ממצא בלתי תקין ואף נשללה טענתו לניד.

טענתו העקרית של התובע לפיה פרנסתו קופחה מחמת העובדה שרשיונו לנהיגה על משאית נשלל בשל הבעיה הרפואית הנ"ל נמצאה לא מבוססת.
על פי נ/9 החזיק התובע ברשיון נהיגה מסוג 03 (משא) עד לתאריך 25/11/96, אז הורדה דרגת הרשיון ל – 02 פרטי בלבד, והתובע חוייב בביצוע בדיקות נוספות.

יתכן והמניע לבדיקת העיניים שבוצעה לתובע הייתה תלונותיו בנוגע לסחרחורות, אם כי התובע הכחיש זאת וטען כי זומן לבדיקות מיוזמת משרד הרישוי (עמ' 23 לפרוטוקול), אך הסיבה שבעטיה הורד סוג הרשיון נעוצה בבעיות ראיה מהן סובל התובע ללא קשר לתאונה.
(במאמר מוסגר יש לציין כי במסגרת ת/3 בשאלון לגבי סחרחורות, דיווח התובע למשרד הרישוי, כי איבד הכרתו שנתיים קודם לכן ומאז הינו סובל מסחרחורות וזאת על אף שלא היה כלל איבוד הכרה בתאונה הנדונה).

במסמך ת/10 הומלץ שלא לחדש רשיונו של התובע לדרגת 03 מן הסיבה ליקויי ראייה.
בהערות – פירטה ד"ר וינר מנהלת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים את ליקוי הראיה והוסיפה "ראיה בלתי מספקת".
למסמך זה צירפה תוצאות הבדיקה המלמדות על כך שבפני הרופאה עמדו תלונות התובע לסחרחורות והן גם נרשמו כעילה לדרישה לבדיקות רפואיות תקופתיות, מאחר ורשיונו על רכב פרטי לא נשלל, אך לא היו הגורם להורדת סוג הרשיון.

לא שוכנעתי כי נסיבותיו של המקרה נכנסות לגדר ההלכה המאפשרת במקרים חריגים להכיר בנכותו התפקודית של נפגע שלא נותרה לו נכות צמיתה.

הנזק

הפסד שכר בעבר:
הצדדים הסכימו כי השכר הרבע שנתי שנקבע במל"ל בסך 7,606 ₪ משקף את כושר השתכרותו של התובע, נכון למועד התאונה, משמע 2,535 ₪ לחודש.
סכום זה משוערך להיום, מגיע ל – 4,142 ₪ ברוטו, ו – 3,742 ₪ נטו.

עבור ששת החודשים הראשונים לאחר התאונה זכאי התובע לפיצוי בסך 22,452 ₪.
עבור תקופת אי הכושר החלקי הכוללת זכאי התובע לפיצויים בסך של 3,543 ₪.

סך כל הפסדי השכר בעבר מגיע ל: 25,995 ₪.

הוצאות עבר ועזרת צד ג'
בהתחשב בכך שמדובר בתאונה שהוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה, ולאור הטיפולים שעבר התובע והבדיקות הרבות לשם ברור מכאוביו, אני פוסקת לתובע עבור הוצאות העבר ועזרת צד ג', סך של 5,000 ₪.
כאב וסבל
נוכח מהות הפגיעה, גילוי של התובע, וימי האשפוז, אני פוסקת לתובע עבור ראש נזק זה, סך של 14,000 ₪, כולל ריבית מיום הארוע.

סה"כ הנזק: 44,995 ₪ בניכוי תגמולי המל"ל משוערכים להיום 24,567 ₪, סך הכל: 20,428 ₪.

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סכום של 20,428 ₪. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בשיעור 13% מן הסכום שנפסק, בצירוף מע"מ כדין. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון