תובע סדרתי על תאונות דרכים

לגרסת חברת הביטוח, נאסף חומר רב על התובעים ומסתבר כי בשלוש השנים שקדמו לתאונה היה מעורב התובע לא פחות מ- 11תאונות דרכים.
לטענת חברת הביטוח החוט השני המחבר בין התאונות הוא כי מדובר בתאונה עצמית עקב החלקה, או התנגשות עם עצם דומה וללא מעורבות של רכב צד שלישי. הפגיעות בכולן היו קלות, כאבי צוואר או כאבי גב, ללא חבלות נראות לעין.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תובע סדרתי על תאונות דרכים:

.1התובעים שבפני הגישו תביעה זו על פי חוק הפלת"ד תשל"ה- 1975(להלן:נ
"חוק הפלת"ד") נגד הנתבעת עקב תאונת דרכים שארעה לטענתם ביום 7.6.94עת נסעו ברכבם בשדרות הציונות פינת רחוב הגפן ועל פי הרישום בכתב התביעה שם "ארעה תאונת דרכים בה נפגעו התובעים", אין פירוט באשר לדרך שבה ארעה התאונה.
.2במועד הדיון להוכחות פירט התובע מס' 1בעדותו, את נסיבות אירוע
התאונה ואמר "ירדנו בשדרות הציונות ורציתי לפנות שמאלה ברחוב הגפן, היתה שלולית שרק לאחר מכן נודע לי על כך שמדובר בשמן, עליתי על השלולית והרכב החליק ופגע עם הצד במדרכה, הגלגלים פגעו במדרכה בצד וכתוצאה מכך אני ואשתי נפגענו והילדה, התובעת מס' 3, לא הרגישה טוב. עליתי על המדרכה על מנת לא להפריע לתנועה. לאחר כמה דקות שפכתי חול על שלולית השמן ומסרתי את כל זה למשטרה. לאחר מכן נסענו לבית חולים רמב"ם, צילמו אותי, את הילדה והאשה וטיפלו בנו" (עמוד 4, שורות 7ואילך).
.3הנתבעת כפרה הן בחבות והן בהיקף הנזק בתיק זה.
לגרסת הנתבעת, נאסף חומר רב, באמצעות אבנר - איגוד נפגעי רכב בע"מ, על התובעים ומסתבר כי בשלוש השנים שקדמו לתאונה היה מעורב התובע לא פחות מ- 11תאונות דרכים.
לטענת הנתבעת החוט השני המחבר בין התאונות הוא כי מדובר בתאונה עצמית עקב החלקה, או התנגשות עם עצם דומה וללא מעורבות של רכב צד שלישי. הפגיעות בכולן היו קלות, כאבי צוואר או כאבי גב, ללא חבלות נראות לעין.
.4הנתבעת פירטה בסיכומיה (עמודים 4-2) את העובדה כי התובע לא מסר
תשובת אמת בתצהיר תשובות לשאלון נ/2, בכך שלא זכר פרטים לגבי תאונות, לגבי מועדים וכן לגבי התחמקותו של התובע מלענות לשאלה האם הוא קיבל פיצויים בגין התאונות בטענו כי איננו זוכר. כאשר נשאל התובע כיצד הוא זוכר דווקא את התאונה נשוא הדיון, וזאת לעומת תשע תאונות אחרות אשר לא זכר בעת שנתן את התשובה בתצהיר התשובה לשאלון, השיב כי הוא זוכר את התאונה מכיוון שזו התאונה הראשונה שהוא נמצא בגינה בבית המשפט. לגבי התאונות האחרות טען, כי לא היה צורך בהגשת תביעה וכי עורך הדין שלו קיבל עבורו כסף מחברות הביטוח.
.5התובעת מס' 2, אשר נטען כי גם היא היתה מעורבת בתאונה, גם היא לא
זכרה אף לא אחת מהתאונות האלה. בעוד שבבית המשפט סיפרה התובעת כי התאונה ארעה
עקב כתם שמן על הכביש וכי בעלה כיסה כתם זה בדליי חול, לא היה לה הסבר מדוע
לא מסר זאת במשטרה.
כאשר נשאלה התובעת מדוע הצהירה בתשובות לשאלון נ/ 12כי היו לה רק שתי תאונות קודמות ולא ציינה תאונה מאוחרת מיום 6.11.94, השיבה כי אינה זוכרת את התאונה האחרונה.
כאשר נשאלה כיצד היא זוכרת דווקא את התאונה נשוא התיק, השיבה כי היא נמצאת בדיון בקשר לתאונה זו בתביעה ועל כן היא זוכרת אותה.
כאשר נשאלה האם בתאונה האחרונה הנ"ל היתה יחד עם בעלה ושתי בנותיה באוטו, השיבה שאיננה זוכרת את המועד, אולם היא זוכרת שהיתה תאונה כזאת. כמו כן, הוסיפה התובעת וטענה כי איננה זוכרת תאונה שבה סטה רכב נהוג על ידי בעלה ופגע בגדר אבנים, וזאת בטענה שעברו הרבה שנים מאז. גם את התאונה מתאריך 27.2.94לא זכרה התובעת.
לשאלה האם היא זוכרת תאונה מיום 1.2.92, השיבה שאיננה זוכרת.
התובעת גם לא יכלה לספר בכמה תאונות היה מעורב בעלה (עמודים -14 13).
.6ב"כ התובעים טוען כי עצם ריבוי התאונות אין בו, כשלעצמו, ללמד על
התאונה נשוא התביעה. לטענתו, התובע מס' 1אמנם היה מעורב במספר תאונות, אולם
התובעת היתה מעורבת בתאונה אחת או שתיים.
.7שקלתי את עמדות הצדדים ועיינתי בפרטיכל הדיון, בסיכומי ב"כ הצדדים
ובמסמכים שהוגשו, והגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות.
עול ההוכחה לגבי התרחשותו של האירוע, המהווה תאונת דרכים, הוא על התובעים. דא עקא, התובעים עשו עלי רושם עגום מבחינת מהימנות הדברים שמסרו.
התובע, אשר כאמור, עבר תאונות רבות, לא מסר אמת בתצהיר תשובות לשאלון
בנוגע לתאונות קודמות. אין מדובר בתאונה אחת קודמת, אלא בתשע תאונות קודמות
אשר הוא הסתיר מפני הנתבעת.
הטענה כי לא זכר את התאונות מכיוון שלא הגיש תביעות בגינן, אלא התפשר מחוץ לכותלי בית המשפט, אינו תירוץ שניתן לקבלו וזאת בהתחשב בעובדה כי התובע נעזר במילוי התשובות לשאלון בתצהיר בעורך דין.
העובדה שהתובע דאג למסור הודעה במשטרה וכן פנה לקבלת טיפול לבית חולים,
הינה יכולה להועיל, מה גם שבתעודת חדר המיון ת/ 1לא נמסר על כל מימצאים אובייקטיביים ותעודת חדר המיון דנה אך ורק בתלונות סובייקטיביות של התובע.
התובע אמנם קיבל צווארון והופנה להמשך טיפול בקופת חולים אולם אין בכך כדי לשנות את הרושם הכללי כי בגלל תלונותיו הסובייקטיביות של התובע ניתן לו הטיפול האמור.
.8יתר על כן מסמכים רפואיים נוספים הקשורים לתאונה כמו מסמך ת/ 2אף
הוא דן בתלונות סובייקטיביות, יחד עם זאת לנוכח ריבוי התאונות שעבר התובע אין
לדעת בגין איזה מהתאונות, אם בכלל, חש התובע בכאבים כפי שהתלונן.
התובע בחר להשאיר בצורה מעורפלת את מספר התאונות בדרכים כאשר טען חזור
וטעון כי איננו זוכר את פרטי יתר התאונות.
העובדה שהתובע איננו זוכר למעשה מחלישה את גירסתו.
אם היה מדובר בתאונה אחת ראשונה, או גם אפילו תאונה שניה, שבהן התובע לא
מוסר פרטים, או לא זוכר פרטים, יתכן והיה ניתן לשקול עמדה זו ולזקוף אותה
לחוסר נסיונו של תובע כזה, אולם במקרה שבפני מדובר בתובע אשר ארעו לו, לטענתו, במהלך שלוש השנים לא פחות מ- 12תאונות דרכים ואין לומר כי התובע היה חסר נסיון בדרך הטיפול במקרה זה.
.9הוא הדין לגבי התובעת. התובעת עשתה רושם שאינה זוכרת דבר, למעט
אירוע התאונה נשוא הדיון, דבר שמחשיד אותה באי אמירת אמת. גם התיעוד הרפואי שצורף לגבי התובעת מס' 3אינו יכול להועיל מאחר ומה שנרשם בו אינן תלונות מפי ההורים. מדובר בתלונות סובייקטיביות ולא במימצאים אובייקטיביים ובתור שכאלה איננם יכולים לתמוך בגרסת התובעים. יש לציין כי התובעים לא טרחו להביא ראיות נוספות אוביקטיביות לעצם אירוע התאונה כפי שתיארו. התובע טען כי נגרם נזק ברכוש לג'נטים של הרכב מקום בו הוא פגע במדרכה אולם לא הובא כל ראיה בעניין זה.
.10סיכומו של דבר, התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה ולא שכנעוני
בהתרחשותה של התאונה נשוא הדיון. המסמכים הרפואיים ואישורי המשטרה אין בהם כדי לתמוך בנסיבות המקרה בתביעת התובעים אלא יש בהם כדי ללמד כי התובעים, מנסיונם הקודם, תמכו תביעתם זו במסמכים הנדרשים אשר מבחינת תוכנם מהווים למעשה את דברי התובעים עצמם ואין בהם משום ראיה עצמאית להתרחשותה של התאונה. ניסיונם של התובעים לערפל את התאונות האחרות ובנוסף אי אמירת אמת בתצהיר התשובות לשאלון ועדותם בפני כל אלה יש בהם כדי להחליש עוד יותר את גירסתם אשר באם אמדוד אותה באחוזים היא איננה עוברת את סף חמישים האחוזים ליתר דיוק אינה מגיעה כדי חמישים ואחד אחוזים הדרושים לקבלת התביעה.
.11אשר על כן דין התביעה להדחות.

התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות משפט בסך של 500, 2ש"ח, אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון