טריקת דלת תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טריקת דלת תאונת דרכים:

1. לפני בית המשפט הוגשה תביעה לפיצוי לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים.

2. התובע יליד 1993. לפי הנטען בכתב התביעה, ביום 21/12/99, נפגע התובע בתאונת דרכים בעת שנסגרה על ידו דלתה של מכונית הנתבע מס 1.

3. ב"כ הנתבעים טוענת כי מהמסמכים המצורפים לתיק בית המשפט ישנה אי אחידות בתאריך התאונה הנטען. ראשית התובע טוען בכתב התביעה כי התאונה התרחשה ביום 21/12/99 וכך אף הוצהר ב"טופס הודעה ותביעה על מקרה תאונה" (נ/2). הוריו של התובע העידו בבית המשפט כי תאריך התאונה הנכון הוא יום 26/12/99 אולם מכיון שהשעה היתה 15:00 הרי שלא היו יכולים ללכת לרופא המשפחה ובעקבות התגברות כאבי התובע בלילה, הלכו רק למחרת היום. לדבריהם, הם טעו כשכתבו שיום התאונה הוא 21/12/99 אולם הרישום הרפואי מראה בוודאות שתאריך התאונה הנכון הוא 26/12/99.

4. מעיון בתיקו הרפואי של התובע (מוצג נ/4), עולה כי התובע פנה לקופ"ח כללית, סניף אבו גוש, ביום 27/12/99 בעקבות טראומה באצבע 2 של יד ימין. התובע הופנה לקופ"ח שטראוס בירושלים למחלקת אורטופדיה. ממסמך קופ"ח שטראוס, שנערך ע"י ד"ר מוצ'ניק, עולה כי התובע אכן הגיע ביום 27/12/99 לקופ"ח שטראוס, ואובחן שבר באצבע 2 של כף יד ימין.

5. ממוצג נ/1, שנערך ביום 31/12/99 ע"י ד"ר אבו לבדה-רופא המשפחה של התובע, עולה כי הוא שהפנה את התובע לקופ"ח שטראוס בעקבות הפגיעה. במסמך מצויינים הסיבות להפנייה לשטראוס (הטראומה), נרשם כי אכן נמצא שבר באצבע האמורה ובוצע קיבוע. בנוסף רשם ד"ר אבו לבדה: "מעקב בשטראוס. מעקב בעוד שבוע עם מנוחה של היד".

6. ד"ר אבו לבדה נחקר על מוצג נ/ 1 הנ"ל. לדבריו, בדרך כלל כאשר הילד (התובע) חוזר משטראוס על רופא המשפחה להמשיך את הטיפול. אולם, כאשר מדובר בתאונת דרכים, על פי הסידור של קופ"ח כללית, הפציינט מופנה לשטראוס להמשך טיפול ומעקב ולא רופא המשפחה מבצע את המעקב.

7. ד"ר אבו לבדה אישר כי נודע לו לראשונה על תאונת הדרכים ביום 31/12/99 ולכן שלח את התובע למעקב בשטראוס ולא הוא ביצע את המעקב. כמו כן אישר כי הוא שרשם שסיבת ההפנייה לשטראוס היא בעקבות תאונת דרכים וזה לאור דברי האב.

8. ביום 3/1/2000 ביקר התובע במרפאת שטראוס ונבדק ע"י ד"ר פרנקל. ד"ר פרנקל ציין כי סיבת הביקור היא תאונת דרכים: "בתאריך 21/12/99 נפגע מדלת של אוטו...". יחד עם זאת, בסיכום הביקור, לא התייחס ד"ר פרנקל אל ביקור התובע מיום 27/12/99 באותה מרפאה עצמה. לכן, לא ניתן להסיק מאישור זה כי התאונה התרחשה ביום 21/12/99 ולא ביום 26/12/99.

9. לא יעלה על הדעת, שילד כבן שש שנים, יוכל לעמוד בכאבים של שבר באצבעו משך שישה ימים עד שיקבל טיפול רפואי וקיבוע.

10. מהתיק הרפואי עולה בבירור כי התובע היה בקופת החולים ביום 27/12/99דבר התואם את גרסת הורי התובע כי פנו לרופא יום לאחר התאונה.

11. דבר זה מקבל חיזוק מעדות ד"ר אבו לבדה.

12. יתרה מכך, ד"ר אבו לבדה העיד בבית המשפט ונחקר לגבי האישור שהוציא ביום 31/12/99.

13. ד"ר אבו לבדה אישר כי הוא שכתב את האישור.

14. נראה כי התאריך 21/12/99 "נולד" עקב התאריך המצויין בסופו של אותו אישור
נ/1 התאריך הוא 31/12/99 אולם כתב היד אינו ברור ויכול להראות גם כ- 21/12/99.

15. אי בהירות זו, הובהרה על פי עדותו של ד"ר אבו לבדה וכן ממסמכי תיק קופת החולים.

16. סביר כי מדובר באירוע אחד בו נשברה אצבעו של התובע ולא בשני אירועים.

17. לפיכך, כל המחלוקת הוא לעניין מועד האירוע. משהוסרה מחלוקת זו, אין סיבה נוספת שלא לקבל את עדות ההורים שנתמכת בעדות הדוד, בדבר עצם קיומו של האירוע בו נתפסה ידו של התובע בדלת הרכב.

18. לא הובאה לפניי ראייה כלשהי לסתור עדויות אלה, שנתמכות מהאמור במסמכים הרפואיים.

19. אינני סבור כי מדובר ב"הרחבת חזית", היינו מועד אירוע התאונה.

20. הרחבת חזית תיאסר כאשר כאשר יש בה כדי להרחיב את יריעת המחלוקת, או כאשר שינוי החזית גורם להוספת עילה או סעד. מכיוון שהובהר לי מהו תאריך התאונה הנכון ועל כך אף העיד רופאו של התובע, ד"ר אבו לבדה, הרי שיש להתיר לתובע לתקן את כתב תביעתו לעניין תאריך התאונה, ולפיכך תוכר תביעתו לנזקיו בגין תאונת דרכים שהתרחשה ביום 26/12/99. על כן אני קובע כי הנתבעים אחראים לפיצוי התובע בגין הנזקים שנגרמו לו בעקבות תאונת הדרכים מיום 26/12/99.

21. לאור אי הבהירות שהייתה באשר למועד התאונה, לא ראיתי מקום לחייב את הנתבעים בהוצאותלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון