מעצר על גניבת רדיו ממכונית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מעצר על גניבת רדיו ממכונית:

1. בת"פ 3749/99 של בימ"ש זה מואשם המשיב בעבירות פריצה לרכב בכוונה לבצע גניבה וגניבה מרכב;

על פי הנטען בכתב האישום התפרץ הנאשם בתאריך 29/09/99 בשעות אחר הצהריים לרכב פרטי שאיננו רכבו, עת פתח דלת אחורית אשר היתה סגורה אך לא נעולה ונכנס אל תוך הרכב ובהמשך גנב מתוכו רדיו-טייפ.

2. בד בבד עם כתב האישום הוגשה גם בקשה זו שבפני לעצור את המשיב עד תום הליכי המשפט; הנימוקים לבקשה כפי שהם מפורטים בה - לבד מקיום ראיות טובות להוכחת אשמת המשיב (לרבות הודאתו) נסמכים על עבר עברייני בעבירות סמים (כולל סחר) ועבירות רכוש וכתבי אישום התלויים כנגדו בגין עבירות רכוש וסמים. עוד נטען כי המשיב מעיד על עצמו כי הוא מכור לסמים מסוכנים.

בעת הטיעון בפני הוסיף ב"כ המלומד של המבקשת עוה"ד מרקוביץ וטען כי מתוך העובדה שהמשיב מכור לסמים והעובדה שאין לו כל מקור פרנסה, ברור למעלה מכל ספק כי הדרך היחידה אשר "עומדת לרשותו" להשיג את הסם הדרוש לו היא ביצוע עבירות רכוש.

3. עוד בטרם התקיים הדיון בבקשה התעוררה שאלת כשירות המשיב לעמוד למשפט בשל מצבו הנפשי המעורער, נוכח העובדה שמשפטים קודמים הסתיימו בלא הכרעה, משנקבע כי אין הוא מסוגל לעמוד לדין בגין מחלת נפש.

הוגשה איפוא חוות דעת פסיכיאטרית (שנערכה עפ"י הנחיית הפסיכיאטר המחוזי). מחוות הדעת עולה כי המשיב סובל אמנם ממחלה נפשית כרונית - אך מצבו איננו מגיע לכדי חוסר שיפוט וחוסר יכולת להימנע מעבירה וכי הוא מסוגל לעמוד לדין, להבדיל בין מותר לאסור ולעקוב אחרי תהליכי המשפט.

4. לפי בקשתי המציא שרות המבחן גם תסקיר מעצר שאין צורך לפרט תוכנו; "השורה התחתונה" היא שלא נמצאה דרך להמליץ על חלופת מעצר כלשהי, שכן החלופה היחידה הבאה בחשבון היא במסגרת של גמילה מסמים ואולם, שרות המבחן איננו סבור כי במצבו הנוכחי, האישי, הנפשי והמשפחתי יוכל המשיב להשתלב בתכנית שיקום.

5. הסניגור המלומד עוה"ד מזאווי איננו חולק על קיום ראיות לכאורה.

6. השאלה העיקרית - למעשה היחידה נוכח האמור לעיל - היא, האם קיימת עילת מעצר.

המבקשת רואה את עילת המעצר, כפי שציינתי כבר לעיל, בשילוב התמכרות המשיב לסמים ועבירות הרכוש הרבות בהן שלח ידיו; אלא שעיון בגליון ההרשעות הקודמות איננו מבסס טענה זו;

אכן, למשיב שורה של הרשעות בעבירות קשות בתחום הסמים (כולל סחר והחזקה שלא לצריכה עצמית) אך אלו מועדיהן בשנים רחוקות - בין השנים 1988 ו1991- ולאחר מכן אין עוד כל הרשעה בתחום זה.

אכן, הוגשו נגד המשיב מספר כתבי אישום בעבירות רכוש - ובעיקר עבירות רכב שבוצעו בשנים 1996-97. ואולם, אין אף הרשעה אחת, שכן כל האישומים כולם הסתיימו בלא הכרעה בשל הקביעה שהמשיב לוקה במחלת נפש ואיננו מסוגל לעמוד לדין.

הבקשה שבפני איננה מתבססת על האישומים הללו (כשלעצמם) וחומר הראיות הרלבנטי להם לא הוצג בפני.

בנסיבות אלו איני סבור שרשאי אני להסתמך, לצורך החלטה זו, על "הרישום הפלילי", בכל הקשור לאישומים הללו.

התוצאה העולה מכך היא שהעבירה היחידה שניתן לשקול אותה במסגרת בקשה זו היא זו המיוחסת למשיב בכתב האישום הנוכחי.

הלכה היא, כידוע, כי בדרך כלל אין עבירות רכוש מצדיקות מעצר עד תום הליכים מטעמי "המסוכנות" - אלא אם כן מוכח כי מדובר ב"שור מועד" שידו רב לו בביצוע עבירות רכוש. על יסוד האישום הבודד שבפני, לא ניתן לקבוע כזאת.

אשר להרשעות בעבירות הסמים, כאמור, גם אלו אינן יכולות לשמש, לסברתי, עילה למעצר עד תום ההליכים בהיותן מרוחקות בזמן.

7. התוצאה מהאמור היא כי אין בפני עילה המצדיקה מעצר המשיב עד תום ההליכים.

8. קשה לומר כי הדעת נוחה מתוצאה זו. יש ממש בדברי ב"כ המבקשת שהשילוב בין התמכרות לסמים קשים והעדר כל מקור מימון הרי הוא בבחינת "כרוניקה ידועה מראש" של ביצוע עבירות רכוש. ואולם, בנסיבות המתוארות לא ראיתי דרך להגיע למסקנה אחרת.

9. לפיכך ועל פי הוראת סעיף 44(ב) של "חוק המעצרים" אני מורה על שחרור המשיב בערובה בתנאים, המיועדים להבטיח התייצבותו למשפט, כדלקמן:
(א) הפקדת סך 1,000.- ש"ח.
(ב) התחייבות עצמית וערבות צד ג' על סך 5,000.- ש"ח.

השחרור ייעשה ע"י קצין משטרה.נ
כל עוד לא עמד בתנאים - ישאר במעצר ויובא בפני שופט תורן ביום א' 17/10/99 עש לשעה 09:00 (המועד נקבע בתיאום עם הסניגור).
יש לאפשר למשיב להתקשר על מנת להסדיר את תנאי השחרור.







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מעצר ?

 2. מעצר על דקירה

 3. הפרת תנאי שחרור

 4. ערר על הארכת מעצר

 5. מעצר על החזקת סכין

 6. פיצויים על ימי מעצר

 7. פיצויים על מעצר שווא

 8. הפרת תנאי שחרור ממעצר

 9. חלופת מעצר בעבירות נשק

 10. מעצר על פריצות למכוניות

 11. חלופת מעצר תושבי השטחים

 12. מעצר בגין גניבת אופנוע

 13. חלופת מעצר בעבירות קשות

 14. בעל מאיים על אשתו - מעצר

 15. ערר על החלטה לשחרר ממעצר

 16. מעצר על ניסיון גניבת רכב

 17. נזק נפשי כתוצאה ממעצר שווא

 18. מעצר בגין הפרת תנאי שחרור

 19. שחרור ממעצר על גניבת רכב

 20. בקשה להארכת מעצר ב-5 ימים

 21. חלופת מעצר בתנאים מגבילים

 22. קשירת קשר לעשות פשע - מעצר

 23. מעצר על גניבת רדיו ממכונית

 24. פגיעה ברכב שעצר במעבר חציה

 25. שחרור ממעצר בעבירות חמורות

 26. בקשה נוספת לעיון חוזר - מעצר

 27. אחריות המדינה על התאבדות במעצר

 28. שחרור ממעצר בגין ניפוץ חלון רכב

 29. פסיקת הוצאות על זיכוי ומעצר שווא

 30. דיון בהארכת מעצר ללא נוכחות החשוד

 31. שחרור ממעצר ללא תסקיר המורה על כך

 32. מעצר קטין על יידוי אבנים על חיילים

 33. שחרור לחלופת מעצר לצורך גמילה מסמים

 34. ספק מובנה עשוי להביא להעדפת חלופת מעצר

 35. בקשה להארכת מעצר בשלושה חודשים נוספים

 36. האם תנאי השחרור ממעצר מהווים הוראה חוקית ?

 37. פיצוי בגין עיכוב ומעצר בשלושה אירועים שונים

 38. תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכב עת שימש כרכב משטרתי במהלך מעצר חשוד

 39. בקשה לשחרור בגלל איחורים בהבאה לדיונים של ביקורת תקופתית על מעצר

 40. סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) סמכות שוטר לעכב אדם

 41. לאחר שעצר בצד הדרך על אי תנועה, נוכח לדעת כי חלקי אבן שפה שהיו על הכביש פגעו ברכב

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון