תאונת דרכים פגיעה בטחול

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים פגיעה בטחול:

.1אלה העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת
1.1התובע יליד 5.12.69נפגע ביום 2.11.93בתאונת דרכים כהגדרתה על
פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ג - 1973(להלן:ו "חוק הפיצויים").
התאונה ארעה במהלך עבודתו עת עבד כשליח ב"כץ שליחויות".
1.2כתוצאה מהתאונה אושפז התובע בבית חולים סורוקה מיום 2.11.93ועד
.7.11.93
התובע סבל מפגיעות בראש, בצוואר, בבטן ובבית החזה ובמהלך אישפוזו עבר ניתוח לכריתת טחול.
1.3התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן:נ המל"ל) כתאונת
עבודה וועדה רפואית קבעה את נכותו בשיעור של % 10לצמיתות בגין כריתת טחול (נ/1). עוד קבעה הועדה כי לא נותרה לתובע נכות רפואית בגין החבלה הנטענת בבית החזה השמאלי.
עוד קבעה הועדה כי אין מקום להפעיל את תקנה 15, שכן התובע "חזר לפעילות רגילה ולדבריו, מתעתד ללמוד ולכן לא חזר לעבוד."
(ראה:ב נ/1-עמ' 3).
1.4התובע היה בתקופת אי כושר מיום 3.11.93- .30.4.94בתקופה זו
קיבל התובע דמי פגיעה מהמל"ל.
1.5כאמור, מאחר ומדובר בתובענה על פי חוק הפיצויים, עומדת לדיון
שאלת שיעור הנזק בלבד.
.2שיעור הנזק
2.1כאב וסבל
נכותו הרפואית של התובע בעקבות התאונה הינה בשיעור של %.10
לפיכך, זכאי התובע לפיצוי על סך של 319, 14ש"ח, בגין ראש נזק זה.
2.2הפסד השתכרות לעבר
התובע השתכר בממוצע עובר לתאונה, שכר של 817, 1ש"ח לחודש (נכון ליום 31.10.93) בהתאם להודעתו למל"ל על פגיעה בעבודה (נ/3) ובהתאם לשכר הרבע שנתי אשר נקבע על ידי המל"ל (נ/4).
התובע מאשר רמת השתכרות זו בדיון מיום .11.9.97(עמ' 13לפרטיכל
ש' 12-11).
בהתחשב בעובדה כי התובע היה בתקופת אי כושר ל- 6חודשים עומד הפסדו לעבר על סך של 075, 19ש"ח.
מתום תקופת אי הכושר ועד היום, אין לפסוק לתובע כל פיצוי בגין הפסד שכר. זמן קצר לאחר תום תקופת אי הכושר, החל בלימודי השכלה גבוהה, שם השקיע את מרצו וזמנו. מאז ועד היום לא הוכיח כי עקב
התאונה נפגע שכרו.
2.3עזרת צד ג' לעבר
התובע דרש פיצוי בשיעור של 000, 3ש"ח בגין העזרה והסיעוד שנדרש להם בתקופת החלמתו.
לטענתו מדובר ב"פיצוי אלמנטרי" לו זכאי כל מי שעובר פגיעה מהסוג שספג התובע. לטענתו במשך כ- 4- 3חודשים נעזר הוא בבני משפחתו ועל כן זכאי הוא לפיצוי בראש נזק זה.
אולם, למעט אמירה סתמית זו של בעל דין לא הביא התובע כל ראיה אשר יכולה היתה לחזק טענה זו.
משביקשה הנתבעת לברר את היקף העזרה לה טען התובע, השיב הלה, כי דרישתו לפיצוי בגין עזרת צד ג' הינה על פי תחשיב מסויים שביצע כשלאחר כך מציין כי מדובר באומדן. (עמ' 14לפרטיכל ש' 23-30).
גם את מהות העזרה לא יכול היה התובע לפרט במדויק. כשנשאל להיקף העזרה השיב כי:ו
"מדובר על מצרכי מזון וכל מה שהייתי צריך, כמו למשל תחבושות דברים רפואיים. הביאו לי דברים שהיו צריכים לקנות לי... אני דברתי על כל דבר למשל כסא מסוים, משהו לאמבטיה, מצרכי מזון וכו'."
לא רק שאין לראות באמור לעיל משום עזרת צד ג', כי אם אולי תביעה להחזר הוצאות, הרי שכל קבלה או מסמך בכתב המתעד הוצאת תשלום זה לא הוצג בפני. מה גם שבגין מצרכי מזון לא יפצה בית המשפט שכן מדובר בקיום יום-יומי הדרוש ללא קשר לתאונה.
נקבע לא אחת כי פיצוי בגין עזרת צד ג' מחייב הוכחה בפועל
להוצאתה.
בענינו זה דרישתו של התובע היתה ערטילאית מבלי שיש ביכולתו לפרט כל היקף העזרה, או אף נחיצותה של עזרה זו.
עדותו של התובע כי כבר כחודש לאחר התאונה עבר להתגורר בגפו בדירת קומה ד' בבנין מגורים ללא מעלית, אינה מתישבת לכאורה עם נחיצות העזרה.
2.4הפסד השתכרות לעתיד
טוען התובע לנכות תפקודית בשיעור של לפחות % 5המזכה אותו בפיצוי בגין הפסד שכר לעתיד על פי נכות בהוון מתאים עד לתום תוחלת תקופת עבודתו.
לטענתו, הגם שהמל"ל קבע כי אין לקבוע לו נכות רפואית עקב הפגיעה בבית החזה, סובל הוא לא אחת מכאבים בבית החזה הנמשכים גם היום והמשבשים את מהלך עבודתו התקין.
עוד הוסיף התובע, כי בעקבות כריתת הטחול נפגעה המערכת החיסונית שלו ועל כן נאלץ הוא לקבל זריקות חיסון אחת ל- 5שנים בגין כריתת הטחול לחיזוק המערכת החיסונית בגוף (בעמ' 15לפרטיכל ש' 25)
עוד מציין התובע, כי סובל הוא רבות מתחלואה וזיהומים ומקבל הוא טיפולי אנטיביוטיקה רבים מאז התאונה.
כדבריו:נ
"לפני התאונה הייתי אדם בריא."
"מהיום אני בן אדם חולני מאשר הייתי לפני התאונה..."
(עמ' 17לפרטיכל ש' 18-20)
אשר על כן טוען התובע, כי עצם הטיפול הרפואי לו הוא נדרש בעקבות החלשות המערכת החיסונית מגבירה את מספר ימי המחלה שלו בשנה ועלולה לחשוף אותו להפסדי השתכרות בשל כך.
דבריו אלו של התובע בדבר פגיעתו החיסונית לא נתמכה בכל ראיה חיצונית. לא הוצגו בפני כל ראיות אודות ימי מחלה על אף שהצהיר
התובע כי יעשה כן (עמ' 15לפרטיכל ש' 21-23) ואף לא כל מסמך
המאשר את הצורך בקבלת זריקות חיסון.
מה גם שבחקירתו הנגדית מודה התובע, כי לא נעדר ימים רבים עקב מחלות (עמ' 16ש' 8- 7לפרטיכל) הגם שטען לכך בתצהיר עדותו.
גם טענתו של התובע בדבר הורדת פרופיל אשר הועלתה לראשונה בשלב הסיכומים, לא תסייע בידי התובע, שכן נפסק בבר"ע 199/97 קראוס נ' כלל כי אין פרופיל צבאי יכול לבטא את נכותו של הנבדק, אלא לכל היותר, את מידת כושרו לשרת בצה"ל ביחידה זו או אחרת.
יחד עם זאת, מוכנה אנכי לקבל את טענתו כי בעקבות כריתת הטחול נפגעה רמת החיסון שלו ועל כן אני פוסקת לו סכום גלובלי בשל
הסיכון של אבדן ימי עבודה בגין ימי מחלה בסכום כולל של 000, 10ש"ח.
(ראה:ב ע"א 5429/90 יוחאי נ' ציון חברה לביטוח בע"מ, דינים עליון לב' .76
.3סכום הנזק
כאב וסבל - 319, 14ש"ח.
הפסד שכר לעבר - 622, 19ש"ח. הפסד שכר לעתיד - 000, 10ש"ח סה"כ 941, 43ש"ח
.4ניכויים
מהסכום הנ"ל יש לנכות את התקבולים אותם קיבל התובע מהמל"ל, לרבות המענק
(נ/2) ואשר ערכם להיום עומד על סך של 387, 31ש"ח.
.5סוף דבר

הנתבעת תשלם לתובע סך של 554, 12ש"ח.
כמו כן, תשלם הנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשעור % 13מהסכום לעיל בצרוף מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון