הוצאת דיבה בתקופת בחירות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאת דיבה בתקופת בחירות:

.1התובע - עו"ד במקצועו, הוא ראש המועצה המקומית הנוכחי בכפר בית ג'אן.
הנתבע הוא חבר כנסת לשעבר וגם ראש המועצה המקומית לשעבר של הכפר הנ"ל.
הן התובע והן הנתבע הם אנשי ציבור מכובדים, מוכרים ומוקרים, הן בכפר בית
ג'אן והן בעדה הדרוזית ששניהם נימנים על בניה.
.2מקורה של התביעה, שהיא תביעה לפצויים בשל הוצאת לשון הרע, בפרסומים
שנעשו בתקופת הבחירות האחרונות של שנת 1992לרשות המקומית בית ג'אן, בהן
התחרו שני הצדדים ובהן זכה התובע.
.3לאור הנ"ל בישיבות קדם המשפט הראשונות קיימתי שיחות עם הצדדים עצמם,
ועו"ד זכי כמאל בא כח הנתבע, בהן המלצתי בפניהם לנסות להביא קץ למחלוקת.
.4ואכן, ביום 12.4.95, הצדדים נפגשו במשרדו של עו"ד זכי כמאל, בא כוח
הנתבע והגיעו להסכם אשר הועלה על הכתב, הוא ההסכם נ/.2
אין מחלקת שהצדדים חתמו על ההסכם נ/ 2מרצונם הטוב, החופשי והמלא, ללא כל
כפיה ו/או לחץ ו/או השפעה מכל מין וסוג.
.5ביום 14.4.95פורסמה בעתון "אלסינארה", היוצא לאור בנצרת בשפה הערבית, כתבה אשר תרגומה כדלקמן:ב
"ביטול הדדי לתביעות משפטיות אודות מערכת הבחירות בבית ג'אן. חבר הכנסת לשעבר שפיק אסעד וראש המועצה המקומית בית ג'אן עוה"ד יוסף קבלאן פנו לבית המשפט המחוזי בנצרת, וביקשו לבטל את התביעות ההדדיות שהגישו.
ובהסכם הפשרה ביניהם צויין כי לאחר ששני הצדדים בדקו את תוכן הכרוזים והפרסומים שפורסמו בתקופת הבחירות הקודמת, הם מכריזים כי כל מה שנאמר בגוף הפרסומים ובכל הנוגע לצדדים אינו נכון כלל וכלל, ובמיוחד בכל הנוגע לפגיעה אישית וביושר האישי.
אסעד וקבלאן הדגישו בהסכם את כיבודם זה לזה והתחייבותם לעבודה משותפת ולבנייה לטובת ולשירות תושבי כפר בית ג'אן.
יש לציין כי בתקופת הבחירות לראשות המועצה המקומית בית ג'אן בשנת 1993חולקו מטעם שני הצדדים כרוזים שכללו האשמות אישיות ועו"ד קבלן הגיש בהיותו אחד המועמדים לראשות המועצה המקומית, תביעה בשל פרסום לשון הרע נגד אסעד אשר אף הוא היה מועמד.
עו"ד זכי כמאל, עורך דינו של שפיק אסעד, הזמין את שני הצדדים
להתפייסות וזאת למניעת אי-הבנות בכפר בית ג'אן, ולאחר מספר נסיונות בין שני הצדדים ועו"ד כמאל, הוסכם על ביטול התביעה הנ"ל וההכרזה על ההסכם".
.6ביום 16.4.95, כלומר יומים אחרי הפרסום הנ"ל ב"אלסינארה",
התובע שיגר למשרד בא כוחו של הנתבע מכתב בפקסימיליה, ת/1, בו הוא ביקש, לאחר שהסביר את נמוקיו למניעיו, מבא כוח הנתבע לראות כי "הסכם הפשרה הנ"ל בטל ומבוטל ואין להגישו בכל דרך לבית המשפט".
.7בעקבות הנ"ל, שלח בא כוח הנתבע לתובע מכתב, נ/1, בו דחה את טעונותיו
של התובע.
.8בישיבת יום 59.5.1טען התובע כי המהלך החתימה על הסכם הפשרה נ/ 2ביום 12.4.95, התחייב עו"ד זכי כמאל שהסדר הפשרה או הסולחה, יפורסם בשני עתונים:ו "אלסינארה" ו-"כל אלערב".
הוא גם טען שהפרסום "באלסינארה", ת/2, מעוות את התמונה האמיתית, הופך אותו לפרייר, וכי אחרי הפרסום הנ"ל הוא קיבל עשרות שיחות טלפוניות שאמרו לו שעו"ד זכי כמאל טוען שעשה ממנו בורג קטן.
לכן הוא ביקש שמאחר שההסכם נ/ 2טרם קיבל תוקף של פס"ד הוא מבקש לא לאשר
אותו.
כנגד הנ"ל טען עו"ד זכי כמאל שהוא לא הבטיח דבר לתובע ושלא היו התחייבויות כלשהן מעבר למה שצויין בהסכם נ/ .2הוא גם טען שהשיחות הטלפוניות שדיבר עליהן התובע הם בבחינת עדות שמיעה.
בנסיבות הנ"ל החלטתי לחייב את הצדדים להגיש בכתב טענות משפטיות בקשר לשאלה אם יכול צד להסכם נ/ 2לחזור בו ממנו ובאיזה תנאים.
הצדדים אכן הגישו את טענותיהם בנדון.
.9לאחר שעינתי בטענותיהם של באי כוח הצדדים, הגעתי למסקנה שהסכם הפשרה
נ/ 2נעשה ונחתם ע"י הצדדים מתוך רצון אמיתי וכנה להביא את המחלוקת ביניהם
לידי סיום.
לא היתה כל טעות ו/או הטעיה בכריתת ההסכם.
.10לתובע יש טענה אחת הראויה לקבל מענה והיא טענתו שהוסכם בין הצדדים שתוכן ההסכם יפורסם בשני עתונים - "אלסינארה" ו"כל אלערב". בהסכם עצמו אין כל זכר לדבר, אבל אני נוטה לקבל את טענתו של התובע שכן היתה הבנה כזו בין הצדדים. אני קובע זאת כי בשיחות שנהלתי עם הצדדים בנוכחות בא כוח הנתבע, דובר במפורש שכל פשרה שיגיעו אליה הצדדים תפורסם בלפחות שני עתונים בשפה הערבית. הכוונה היתה שהפשרה תפורסם כלשונה בתור מודעה ולא תימסר לעתונאית, כפי שהדבר נעשה במקרה הנוכחי, אשר תכתוב כתבה, המתבססת על הפשרה והכוללת עובדות שלא הופיעו בפשרה והם שני הקטעים האחרונים של הכתבה שהעתונאית שאבה אותם, כנראה, ממקור כלשהו.
.11בא כוחו של הנתבע טען בסכומיו, לחלופין, כי הוא מוכן לפרסם את תוכן
הפשרה בשני העתונים "אלסינארה" וכל אלערב" ללא כל תוספת או פרשנות.
התובע קיבל את ההצעה הנ"ל, בסכומיו, אלא שהוא התנה אותה בכך שהפרסום בשני העתונים יהיה "תוך התנצלות בגין הפרסום המוטעה כפי שבא לידי ביטוי ב-ת/2".
אני בדעה שאין כל צורך בהתנצלות. הפרסום שנעשה בעתון "אלסינארה" נעשה בצורת כתבה מטעם העתונאית שהכינה את הכתבה. אין לי ספק שהיא פעלה בתום לב. היא לא קיבלה הנחיה שיש לפרסם את הפשרה
כמות שהיא ותו לא.
לכן אני בדעה שהפרסום בשני העתונים, יהוה מוצא של כבוד, בנסיבות שנוצרו ואין כל צורך להוסיף ולהחריף את היחסים לאחר שהצדדים נרגעו והביעו את רצונם הכן לשכוח את העבר ולפעול אך ורק מתוך כבוד הדדי לטובת כלל תושבי הכפר בית ג'אן.
.12לאור כל הנ"ל אני מאשר את הסכם הפשרה נ/ 2ונותן לו את התוקף של פס"ד.
אני מורה שהנתבע, באמצעות בא כוחו, עו"ד זכי כמאל יפרסם את הפשרה הנ"ל
נ/2, כלשונה, בכתב קריא לכל אדם, ללא כל תוספת או פרשנות בשני העתונים:נ
"אלסינארה" ו-"כל אלערב", בגליונות היוצאים לאור ביום ששי בשבוע, לא במוספים של העתונים, ובתאריך זהה בשני העתונים, באחד התאריכים הבאים:ב 20.10.95או . 27.10.95
הפרסום יעשה על חשבונו של הנתבע.
מאחר שאני בטוח ששני הצדדים אינם רודפי בצע, אינני מחייב אף אחד מהם
בתשלום הוצאות ואני קובע שכל צד ישא בהוצאותיו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה לשון הרע ?

 2. מה נחשב לשון הרע ?

 3. לשון הרע בפקס

 4. לשון הרע - אמירה

 5. הגנת אמת דיברתי

 6. מאמר על לשון הרע

 7. לשון הרע במקומון

 8. לשון הרע נגד מורה

 9. הוצאת דיבה במקומון

 10. פיצול הדיון לשון הרע

 11. שליחת מכתב לשון הרע

 12. פרסום מותר לשון הרע

 13. לשון הרע בשיחת טלפון

 14. לשון הרע נגד ספורטאי

 15. סעיפי פקודת העיתונות

 16. לשון הרע בשפה הערבית

 17. הבעת דעה או לשון הרע ?

 18. כתיבת השמצות באתר זאפ

 19. הוצאת דיבה כתבה בעיתון

 20. לשון הרע נגד ראש מועצה

 21. תביעת לשון הרע נגד שופטת

 22. לשון הרע נגד קרוב משפחה

 23. לשון הרע בדואר אלקטרוני

 24. לשון הרע במכתב מעורך דין

 25. הוצאת דיבה בתקופת בחירות

 26. לשון הרע נגד בעלים של עסק

 27. לשון הרע בפרומו בטלוויזיה

 28. פרסום לשון הרע באופן עקיף

 29. לשון הרע בחדשות בטלוויזיה

 30. לשון הרע בגין פרסום ברוסית

 31. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 32. לשון הרע במסדרון בית המשפט

 33. טשטוש פנים בחדשות טלוויזיה

 34. האשמת עובד בגניבה - לשון הרע

 35. פרסום צילום תמונה - לשון הרע

 36. תביעה על פרסום תמונה בעיתון

 37. תביעת לשון הרע נגד ארץ נהדרת

 38. טעות בהודעת עיקול - לשון הרע

 39. פרסום תצלום של אדם - לשון הרע

 40. תביעה נגד מעריב בגין לשון הרע

 41. אגרת נזקי גוף בתביעת לשון הרע

 42. קיומו של "ענין ציבורי" בפרסום

 43. הוצאת דיבה פרסום כתבה במקומון

 44. סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע

 45. תביעה של דוגמנית בגין לשון הרע

 46. תביעת לשון הרע בגין פרסום כתבה

 47. לשון הרע במכתב שהוביל לפיטורים

 48. תביעת לשון הרע בגין כתבה במקומון

 49. תביעת לשון הרע נגד פרקליט המדינה

 50. תביעת לשון הרע של עובד נגד מעביד

 51. ערעור על גובה הפיצוי על לשון הרע

 52. אחריות פלילית של תאגיד - לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע עקב טענות על הפליה

 54. האם השוואת מחירים מהווה לשון הרע ?

 55. לשון הרע כתבה בעיתון ידיעות אחרונות

 56. משלוח תמונות עירום במייל - לשון הרע

 57. האם הכינוי "עבריין" מהווה לשון הרע ?

 58. תביעת לשון הרע - מבקר של רשות מקומית

 59. פרסום תצלום של אדם במסגרת כתבה על השמנה

 60. האם פניה למבקר המדינה מהווה לשון הרע ?

 61. דחיית תביעה לשון הרע בעניינים פוליטיים

 62. האם הביטוי "הון שלטון" מהווה לשון הרע ?

 63. תביעה בגין הוצאת לשון הרע ועוולת התקיפה

 64. האם ייחוס הומוסקסואליות מהווה לשון הרע ?

 65. האם עיקול חשבון עורך דין מהווה לשון הרע ?

 66. טענת קיזוז בגין לשון הרע בבית הדין לעבודה

 67. תביעת לשון הרע בטענת פרסום "עובדות שיקריות"

 68. תביעת לשון הרע בגין התבטאויות בכלי התקשורת

 69. זכות האדם לפרטיות מול הזכות לשמירה על השם הטוב

 70. טענה להפרה של חוקי עבודה כעילה לתביעת לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תמונה שהשתרבבה "בטעות" לכתבה

 72. האם הפצת מכתב "לא לעבוד עם חברה" מהווה לשון הרע ?

 73. תביעה לחייב בתשלום הסך של 10,000 ₪, בגין העלבה והוצאת דיבה

 74. קבלת תביעת לשון הרע באופן חלקי / פרסום לשון הרע נגד עורך דין

 75. פיצוי בגין לשון הרע למרות שבפרסום שנעשה לא הוזכר שמו של התובע

 76. לשון הרע או ביקורת לגיטימית על פעילות ופועלו הציבורי של אדם ?

 77. תביעה לפי חוק איסור לשון הרע בגין פרסומים בנוגע לפעולות כעו"ד

 78. ערעור על סכום הפיצויים שנפסקו בגין תביעה נזיקית ותביעת לשון הרע

 79. תביעת דיבה בגין האשמת איש ציבור בשימוש ברכוש ציבורי לצרכים פרטיים

 80. תביעה בעילה של לשון הרע בגין דברים שנאמרו על כוונה לסכל ביצוע הסכם

 81. הסמכות לדון בעוולת לשון הרע הועברה לבית הדין לעבודה, לפני שנים ספורות

 82. פרסום מכתבים שקריים על גבי לוח המודעות של הבניין בדבר חוב לקופת ועד הבית

 83. תביעת לשון הרע בטענה שהמכתבים שהופצו לדיירי הבניין נועדו לבזות לפגוע בשם הטוב ולהשפיל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון