התעלפות לאחר תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התעלפות לאחר תאונת דרכים:

.1התובעת ילידת 1958, נפגעה כהולכת רגל בתאונת דרכים ביום .4/8/93אין
מחלוקת לגבי חבותם של הנתבעים עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - .1975
המחלוקת היחידה בין הצדדים הינה לגבי גובה הנזק.
.2הפגיעה
א. התובעת נפגעה בראשה ובגפיה, איבדה הכרתה למשך 30דקות ואובחנו שברים
בברך וכף רגל שמאל, חתכים בירך ימין וחבלה בכתף שמאל.
ב. התובעת אושפזה להשגחה במחלקה הנוירולוגית בביה"ח "הלל יפה" במשך 3
ימים, רגל שמאל גובסה למשך 6שבועות ובמהלך טיפולי הפיזיוטרפיה לאחר
הסרת הגבס אובחן גם קרע ברצועת הברך השמאלית.
ג. התובעת היתה באי כושר מיום התאונה עד .31/10/93
ד. ד"ר שטיינברג אשר נתמנה כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדיה מצא חוסר
יציבות במפרק הברך והמפרק המחבר בין עצם השכמה והבריח משמאל ומצא
רגישות בכף רגל שמאלית. בעקבות הקרע ברצועה הפנימית בברך שמאל והשברים בחלק החיצוני של עצמות השוק נוצר חוסר יציבות של הברך. השבר בכף רגל שמאל חובר באופן לא מושלם וגורם לכאב בעת הדריכה. ד"ר שטיינברג העריך נכותה המצטברת של התובעת בגין פגיעותיה כמפורט לעיל ב - %.16
ה. ד"ר פריבורקין אשר נתמנה כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הנוירולוגיה התייחס
לסימני חרדה ודכאון שפיתחה התובעת, הפרעות בריכוז, בזיכרון, הפרעות
שינה וכאבי ראש והעריך נכותה בתחומו בשיעור %.10
.3נזקים מיוחדים
א. הפסד השתכרות בעבר:נ
1) כאמור התובעת לא עבדה מיום 4/8/93ועד 31/8/93ועל כן תובעת הפסדי שכר
עפ"י ממוצע שכרה עובר לתאונה.
2) ממוצע שכרה של התובעת בחודשים 8/2- 93/93היה 561.25, 2ש"ח ללא נכוי מס, ממוצע שכרה משוערך להיום הינו -.425, 3ש"ח.
3) התובעת קיבלה מלוא שכרה לחודש 8/93ולא המציאה תלוש שכר ל- 9/93אי לכך הוכח הפסד שכר ב- 10/93בלבד, חודש בו השתכרה 238.14ש"ח בלבד, משמעו הפסידה 323.11, 2ש"ח ובערכם המשוערך -.985, 2ש"ח.
4) התובעת חזרה לעבודתה כבעובר לתאונה ואף עבדה במשמרות ערב ולילה ושעות
נוספות, אך ביום 17/2/94הודעה על פיטוריה ביום 16/3/94(נספח ד' לת/2) בשל דרישות הרופא המטפל לעבוד בתנאים מקלים שלא נתאפשר למפעל לעמוד בהם (נספח ה' לת/2).
5) כאמור בסיכומי ב"כ הנתבעת השתכרה התובעת בחודש מרץ 94' רק 422ש"ח ועל כן הפסידה 119.25, 2ש"ח ובערכם המשוערך -.612, 2ש"ח.
6) משפוטרה התובעת, פנתה למוסד לביטוח לאומי וקיבלה דמי אבטלה כמפורט
בנספח ו' לת/ 2לפיו הפסידה באפריל 94' 930.25ש"ח, במאי וביוני 94' 794.25ש"ח כל חודש, ביולי 94' 134.25, 1ש"ח, באוגוסט 94' 620.25ש"ח וסה"כ בערכם המשוערך 111, 5ש"ח.
7) בספטמבר 94' החלה התובעת בקורס חשמל והחלה לקבל דמי הכשרה. עפ"י ההפרש לשכרה עובר לתאונה הפסידה בספטמבר ואוקטובר 94' 051.25, 1ש"ח, בנובמבר ודצמבר 94' 692.25ש"ח, בינואר 95' 595.25ש"ח, בפברואר 95' 217.25, 1ש"ח, במרץ 95' 545.25ש"ח, באפריל 95' 769.25ש"ח, במאי 95' 620.25ש"ח, ביוני 95' 695.25ש"ח וביולי 95' 620.25ש"ח וסה"כ בערכם המשוערך -.321, 9ש"ח.
8) התובעת העידה כי כבר עם סיום הקורס החלה בחיפוש עבודה אך לא נענתה.
9) ב- 21/12/95ילדה התובעת וכעדותה "מצאתי כנראה עבודה, עכשיו וזה רק
מסוף ינואר - זו משרה חלקית... כאשר חתמתי חוזה עדיין לא נרשם התעריף" (עמ' 10לפרוטוקול שורות 13-10) לאור האמור לעיל הפסידה התובעת מאוגוסט 95' ועד סוף ינואר 96' -. 550, 20ש"ח.
10) סה"כ הפסדיה של התובעת מיום התאונה ועד היום -.579, 40ש"ח.
ב. עזרה בבית:ב
התובעת צירפה שני אישורים לפיהם שילמה לסידוריוק אנה בחודשים אוגוסט,
ספטמבר ואוקטובר 93' - 900ש"ח לחודש ועד פברואר 94' 600ש"ח לחודש סה"כ - . 100, 5ש"ח. לקוניקוב אילנה ממרץ 94' עד אפריל 95' - 300ש"ח בחודש סה"כ -. 200, 4ש"ח ובערכם המשוערך -.307, 11ש"ח.
ג. הוצאות רפואיות:ו
התובעת המציאה קבלות ע"ס -518, 1ש"ח עבור הוצאות רפואיות ובערכם המשוערך .950, 1ש"ח.
.4נזקים כלליים
א. הפסד השתכרות לעתיד:נ
1) התובעת מבקשת לחשב הפסדי השתכרותה בעתיד לפי שכרה עובר לתאונה בתוספת % 30בהנחה שהיתה מתקדמת לאור מקצועה כמנהדסת אוטומציה בעלת תואר שני ובכפל מלוא אחוזי נכותה הרפואית.
מאידך, טוען ב"כ הנתבעת כי יש לחשב נזקה בנדון כפיצוי גלובלי לעתיד לפי מחצית מכפלת נכותה הפונקציונלית בשעור % 12משכרה עובר לתאונה.
2) התובעת מהנדסת אוטומציה במקצועה עלתה ארצה ב 5/91ועד התאונה ב 8/93
עבדה כבקרת איכות והודתה "בגלל שבארץ אין מקומות לאוטומציה הלכתי ללמוד חשמל לרענן את הזכרון" (עמ' 9לפרוטוקול שורות 31 30). אי לכך, אין מקום להניח שהיתה מתקדמת ומשביחה שכרה. נראה לי לנכון לחשב הבסיס לפיצוי ההשתכרות בעתיד על בסיס השכר עובר לתאונה כשהוא משוערך בסך -. 425, 3ש"ח למרות ששכר מטבעו אינו עולה ביחס ישר למדד אך כדרך להתחשבות בהתקדמות אפשרית בעתיד.
3) אין ספק כי נכותה הנוירולוגית של התובעת אינה תפקודית, כי למרות הטענות להפרעות בריכוז ובזכרון, למדה כמשך 11חודשים 8שעות ליום וסיימה הקורס בהצלחה. אי לכך, יש לחשב הפסדיה לעתיד כאמור על בסיס % 16נכות בלבד.
4) לאור כל האמור לעיל הנני פוסקת לתובעת פיצוי בגין הפסדי השתכרות לעתיד בסך -.100, 121ש"ח.
ב. עזרה במשך הבית:ב
כאמור התובעת אינה מעסיקה עוזרת בית מ 4/95אם כי נזקקה למטפלת לילדה, אך בשל יציאתה לעבודה. מאידך, נכותה האורטופדית מצדיקה עזרה במשק הבית למלאכות הקשות במשך פעם בחודש ל- 5שעות לפי - 15ש"ח לשעה, סה"כ עד גיל 70-.500, 18ש"ח.
.5נזק שאינו נזק ממוני
לתובעת נגרמה נכות בשיעור % 24.4ולאחר 3ימי אשפוז הינה זכאית לפיצוי בגין נזק שאינו נזק ממוני בסך -.903, 26ש"ח.
.6ניכויים
א. הנתבעת טוענת כי התאונה היתה תאונת עבודה כמשמעותה עפי' דין ועל כן יש לנכות מהפיצוי הפסוק תקבול רעיוני שהיתה זכאית לקבל מהמל"ל.
ב. התובעת חולקת על היות התאונה תאונת עבודה וכופרת בחובת הנכוי משני
טעמים:ו התאונה ארעה בשעה 21:נ 00והטענה לא נטענה בכתב ההגנה.
ג. הטענה אמנם לא מופיעה בכתב ההגנה אך
"... לפעמים יש ובעלי הדין מתקנים כתבי טענות בשתיקה ע"י שמנהלים את המשפט בפסים שונים מאלה שנקבעו לו בכתבי הטענות, ואם עשו כן לא תישמע לאחר מכן הטענה... כי ביהמ"ש לא צריך היה לסטות מאפיקי המשפט כמו שסומנו בכתבי הטענות".
[זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 329] התובעת הגישה אישור
מעבידתה כי:ב
"הנ"ל נפגעה בתאונת דרכים במהלך עבודתה במפעל..". (נספח ה' לת/2)
ואישרה מסמכי המעבידה בפניה להחשת הטיפול בעניינה במל"ל כתוצאה מאי עבודתה בשל התאונה (נ/1) ו-
"העובדת שבנדון היתה בחופשה עקב תאונת עבודה במהלך חודש .9/93". (נ/2) אי לכך היא מנועה מלטעון כנגד העלאת הטענה. מסמכי המעבידה
שהוגשו כאמור באמצעות התובעת עצמה לא נסתרו.
ד. העובדה כי התאונה היתה בשעה 00:ו 21אינה רלבנטית כיון שהתובעת העידה כי "היו זמנים שגם אני עבדתי משמרות אחה"צ לילה ובוקר" (עמ' 8לפרוטוקול שורה 13) כפי שמופיע גם בתלושי השכר לפברואר, אפריל, מאי, יוני ויולי 93' ושוב החל מנובמבר 93'.
ה. לאור האמור לעיל אני קובעת כי התאונה היתה תאונת עבודה כמשמעותה עפ"י דין ומשבחרה התובעת שלא לפנות למל"ל אין לה אלא להלין על עצמה. הנתבעת זכאית לנכוי רעיוני של התקבולים להם היתה זכאית.
ו. חסד עשתה הנתבעת עם התובעת בבקשתה לנכוי עפ"י מענק נכות המגיע לנכות בשעור % 19ולא הוון תקבולים חודשיים בגין נכות בשעור % 24.4כפי שנקבעה לה ע"י מומחי ביהמ"ש ועל כן הנני מורה על ניכוי -.200, 34ש"ח.
ז. התובעת קבלה תשלומים תכופים כמפורט בנ/ 3א' ו נ/ 3ב' שערכם המשוערך -. 598, 10ש"ח.
.7לאור כל האמור לעיל הנני מחיבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע
כדלקמן:נ
א. הפסדי השתכרות בעבר -.579, 40ש"ח;
ב. עזרה בבית בעבר -.307, 11ש"ח;
ג. הוצאות רפואיות -.950, 1ש"ח;
ד. הפסדי השתכרות לעתיד -.100, 121ש"ח; ה. עזרה בבית בעתיד -.500, 18ש"ח;
ו. כאב וסבל -.903, 26ש"ח;
סה"כ:ב -.339, 220ש"ח;בניכוי מענק המל"ל -.200, 34ש"ח ותשלומים תכופים -.598, 10ש"ח
סה"כ:ו -.541, 175ש"חבתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור % 13בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון