התיישנות תביעה בנושא פנסיה

שאלת התיישנותה של תביעה בנושאים פנסיוניים נדונה ביתר הרחבה בדב"ע נב/217-3 אגודת מורשי חתימה ומנהלים - הבנק הבינלאומי הראשון, פד"ע כז 3, (אושר בבג"צ 3679/94 אגודה ארצית של מנהלים מורשי חתימה נ' בית הדין האזורי לעבודה, פ"ד מט(1) 573), שם חזר בית הדין הארצי לעבודה ואישר את ההלכה שנקבעה בדב"ע לט/3-46 פלדון - אריגי דן, פד"ע יא 107, וקבע כי כאשר המחלוקת בין העובד ובין המעביד נוגעת לתשלום דמי הגמולים (בשונה מתשלום הגמלאות עצמן), מדובר בתביעה שעילתה חוזית (הפרת חוזה), והעובד יכול להגיש 'מדי חודש בחודשו', כל אימת שהמעביד הפר את חובתה, היינו - שתיים עשרה פעם בשנה. דא עקא, שהתביעות כנ"ל מתיישנות בזו אחר זו מקץ שבע שנים."

מפסק דין זה עולה כי כללי ההתיישנות החלים על תביעות כספיות "רגילות", לפי הוראות חוק ההתיישנות, חלים גם כאשר נושא התביעה הינו זכויות פנסיוניות של העובד.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מענק יובל בפנסיה

 2. עיכוב בתשלום פנסיה

 3. זכאות לפנסיית נכות

 4. פנסיה מקיפה לעצמאים

 5. זכאות לפנסיה תקציבית

 6. זכויות פנסיה בגירושין

 7. הפרשות לפנסיה משרה מלאה

 8. שינוי שיטת הצמדת פנסיה

 9. מענק שנים עודפות מבטחים

 10. הפסדי פנסיה תאונת דרכים

 11. ותק לצורך פנסיה תקציבית

 12. התיישנות תביעת נכות פנסיה

 13. הסכם רציפות זכויות פנסיה

 14. שיטת שלוש השנים האחרונות

 15. ביטוח לאומי פנסיה מגרמניה

 16. פנסיה תקציבית משטרת ישראל

 17. הפחתת פנסיה לגמלאים בקיבוץ

 18. התיישנות תביעה בנושא פנסיה

 19. שנים עודפות - פנסיה תקציבית

 20. שלילת פנסיה לעובד עקב גניבה

 21. התפטרות בגלל אי הפרשה לפנסיה

 22. שכר קובע לפנסיה - תוספת משמרות

 23. זכאות לרציפות זכויות פנסיוניות

 24. הכרה בידוע בציבור לעניין פנסיה

 25. פנסיה תקציבית לעובד קבוע בעירייה

 26. זכאות עובדי עירייה לפנסיה תקציבית

 27. זכויות גרושה בפנסיה מצה''ל של בעלה

 28. פנסיית נכות לעמית שנפגע בתאונת דרכים

 29. הפרש בין פנסיית זקנה לבין פנסיית נכות

 30. חתימה על טופס שינויים של תוכנית פנסיה

 31. פנסיה תקציבית מול צוברת - רשויות מקומיות

 32. עתירה בנושא הרפורמה בתחום הייעוץ הפנסיוני

 33. אי הפרשות לפנסיה בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 34. פנסיה של מקפת על בסיס ממוצע הדרגות לשלוש השנים האחרונות

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון