דמי הבראה בענף השמירה

נטל ההוכחה בדבר תשלום דמי דמי הבראה בענף השמירה מוטל על המעביד.
תשלום בעד קצובת הבראה שניתן לעובד במהלך השנתיים האחרונות לתקופת עבודתו ייזקף לחובת שנות עבודה קודמות ולא לתקופה של השנתיים האחרונות לפני סיום עבודתו (ראו: עב (ת"א) 8302-07 דו'צנקו נ' יונייטד שיא (25.7.2012), כב' השופטת לאה גליקסמן). בהתאם לסעיף 6 לצו ההרחבה בענף השמירה:
"לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחשבון העדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל העדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד....
למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות תובא בחשבון תקופת חופשת לידה עפ"י חוק".

כלומר, תקופת הזכאות הקובעת לדמי הבראה אינה כוללת היעדרות אחרת בה לא משולם שכר עבודה. בכל מקרה, הזכאות לפידיון דמי הבראה לאחר סיומם של יחסי עובד מעביד מוגבלת לשנתיים האחרונות בלבד.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון