דמי הבראה שנתיים אחורה

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש קובע כי לאחר סיום יחסי עובד מעביד יהיה זכאי העובד לקצובת הבראה אולם הזכות לפדיון דמי ההבראה תהא מוגבלת לתקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו.

לעניין זה, תשלום בעד קצובת הבראה שניתן לעובד במהלך השנתיים האחרונות לתקופת עבודתו ייזקף לחובת שנות עבודה קודמות ולא לתקופה של השנתיים האחרונות לפני סיום עבודתו (עב (ת"א) 8302-07 דו'צנקו נ' יונייטד שיא בע"מ (25.7.2012)), (מותב בראשות חברתי כב' השופטת לאה גליקסמן).

נטל ההוכחה לתשלום דמי הבראה מוטל על המעסיק (דב"ע נו/282 – 3 עוף טנא תעשיות (1991) בע"מ נ' אחמד עומר, פדע כט (2) 319.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון