הוכחת מעשה פלילי בהליך אזרחי

כאשר בעל דין בהליך אזרחי מייחס מעשה פלילי לצד שכנגד נדרשת הוכחה קרובה יותר לוודאות מן המבחן הרגיל, וכך לגבי טענת מרמה יש להביא הוכחות ליסודה כ'אפשרות גבוהה' (ראו י' קדמי, "על הראיות", חלק רביעי, עמ' 1775).

בע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 615 (1993), קבע בית-המשפט:
"...לא נתעלמה מאתנו ההלכה, כי לעניין טענת רמייה מוטל על בעל הדין המטיל דופי בחברו נטל מיוחד באשר למשקל הראיות שעליו לערום לפני בית-המשפט (וזאת, בין אם מדברים אנו בנטל מיוחד לעצמו – בצד הנטל המוטל על צד במשפט אזרחי והנטל המוטל על התביעה במשפט פלילי – ובין אם מדברים אנו בנטל הראיות במשפט אזרחי ובגדריו – במשקל ראיות כבד במיוחד)...".

דברים דומים קבע בית-המשפט בע"א 10467/08 עומר חג'אזי נ' אדיב עיאס (לא פורסם, 3.11.10):
"...כבר נקבע בפסיקה כי טענות בדבר קנוניה או מרמה יבחנו על פי אמות מידה מחמירות, ואין די בעצם העלאת החשד על ידי הצד שכנגד...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם בהליך פלילי

 2. מסייע במשפט הפלילי

 3. זכות עיון בתיק פלילי

 4. בקשה לעיון בתיק פלילי

 5. אחריות פלילית על תאגיד

 6. הגדרת מפגר במשפט פלילי

 7. זכות הקניין בהליך פלילי

 8. הוכחת מעשה פלילי של עובד

 9. הגנת אי שפיות במשפט הפלילי

 10. סעיף 94 לחוק סדר הדין הפלילי

 11. בקשה לפסילת הרכב במשפט פלילי

 12. הוכחת מעשה פלילי בהליך אזרחי

 13. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 14. ערעור פלילי בנושא טביעות אצבע

 15. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 16. זכות עיון ברישום פלילי של המתלונן

 17. תביעה אזרחית על בסיס פסק דין פלילי

 18. הליך אזרחי שמתנהל במקביל להליך הפלילי

 19. בקשה להגיש חוות דעת משלימה בהליך פלילי

 20. איחור בהגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים

 21. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי מטעם המדינה

 22. גובה הפיצויים בתביעה אזרחית נגררת לפלילים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון