העסקה באמצעות קבלני כ''א

מתכונת העסקה משולשת של העסקת עובד באמצעות באמצעות קבלני כ''א (כוח אדם) מבוססת על התקשרות חוזית בין העובד, המשתמשת בפועל בכוח עבודתו והחברה הקבלנית.

הפסיקה קבעה כי נקודת המוצא במתכונת העסקה מעין זו היא כי יש לתת תוקף למערכת החוזית עליה הסכימו הצדדים. העסקת עובד באמצעות חברת כוח אדם היא תבנית העסקה מוכרת ולגיטימית, אלא אם היא נוגדת את החוק או שאינה עולה בקנה אחד עם הנורמות המקובלות:

"הכרה במשתמש כמעסיק האמיתי אינה דבר המובן מאליו והיא זקוקה למטען מספיק של אינדיקציות עובדתיות ומשפטיות אשר יטו את הכף לכיוון זה" (עע 766-07 בן חיים נ' המוסד לביטוח לאומי (13.02.2011); עע 410/06 המוסד לביטוח לאומי נ' פאהום (2.11.2008).


ככלל, על בית הדין להכריע מי הוא המעסיק תוך הצבעה על מעסיק אחד. ההכרה במצב של העסקה משותפת שמורה למקרים חריגים כגון נסיבות בהן החברה הקבלנית היא חלשה, נעלמה או במקרים דומים אחרים בהם יש חשש שלא ישולמו או יפגעו זכויותיו של העובד מכוח משפט העבודה המגן או הקיבוצי (פרשת בן חיים).

בפרשת בן חיים נקבעו המבחנים הרלוונטיים, ובין היתר: מבחן מירב הסממנים (דהיינו, מבחני כפר רות הקלאסיים שנקבעו ב- נב/ 3-142 (ארצי) אלהרינאת נ' כפר רות , פד"ע כד (1) 535 (9.9.1992); חוק קבלני כוח אדם; זמניות; יציבות מול תחלופה; טיבו של התפקיד; יכולתו הכלכלית של קבלן כוח האדם; אמת או מראית עין; פרמטרים של הגינות, תום לב ותקנת הציבור ושמירה על משטר הסכמים קיבוציים ועל מעמדם של ארגוני עובדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן סיווג ג 2

 2. מהו חוזה קבלנות ?

 3. התליית רישיון קבלן

 4. התחשבנות בין קבלנים

 5. ערבות לחובות של קבלן

 6. הסכם עם קבלן אלומיניום

 7. תביעה של קבלן נגד הקונה

 8. השוואת תנאים עובדי קבלן

 9. העסקה באמצעות קבלני כ''א

 10. אי תשלום לקבלן על עבודה לקויה

 11. תביעה של קבלן משנה לתשלום שכר

 12. סיווג קבלנים ג-5 בפנקס הקבלנים

 13. עונש על בניה ע''י קבלן לא רשום

 14. העסקת עובדים זרים באמצעות קבלן משנה

 15. ליקויי בידוד ואיטום - תביעה נגד קבלן

 16. סמכות רשם הקבלנים סיווג חברה בשיקום

 17. ביטול חוזה מכר בין קבלן לרוכשי דירות

 18. שינוי ביחידת דיור של הקבלן בבית משותף

 19. תביעה של קבלן לעבודות שלד נגד חברה לקבלנות בניין

 20. מקום בו נתבקש חיזוק ועיבוי מבנה, חייב להיות תמריץ כלכלי לקבלן המבצע

 21. תביעת בנק מלווה נגד רוכשי דירה בגין העברת כסף לקבלן במקום לבנק מלווה

 22. הקבלנים טוענו כי שכרם המלא לא שולם ואילו הלקוח טען כי העבודה בוצעה באופן לקוי

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון