הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

האם ניתן להרשיע על סמך ראיות נסיבתיות ?

בע"פ 610/81 אבו-חצירה נ' מדינת ישראל נקבע:

"'הוכחו עובדות המסבכות את הנאשם במעשה העבירה, ויוצרות לכאורה ראיה לחובתו, והנאשם אינו מנסה כלל להמציא הסבר מצדו לעובדות שהוכחו, או שהוא בודה מלבו דברים שאין להם שחר, רשאי בית-המשפט, בתנאים מסויימים, לקבוע על סמך זה את אשמת הנאשם' (מדברי השופט זילברג בע"פ 38/49 הנ"ל, בעמ' 835).

הערך ההוכחתי של ראיות נסיבתיות הוא בשיקול-דעת בית המשפט. 'יש ובית-המשפט אינו מוכן להסיק מסקנה חד- משמעית, לכאן או לכאן, מהנסיבות שהוכחו בפניו ואז עליו לזכות את הנאשם מחמת הספק; ויש והנסיבות יוצרות, לדעתו, תמונה שלמה כל כך עד שבהעדר הסבר משכנע מצד הנאשם, מן הנמנע להגיע למסקנה אחרת זולת זו שאשמת הנאשם הוכחה' " (דברי השופט אשר בע"פ 582/76, בעמ' 707)" (פ"ד לו(4), 141, 147-148).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת הראיות

 2. ראיה חדשה בערעור

 3. טביעת אצבע כראיה

 4. הגשת תמליל כראיה

 5. בקשה לגילוי ראיות

 6. הגשת רשומה מוסדית

 7. עבירת בידוי ראיות

 8. בקשה לגילוי ראיה חסויה

 9. בקשה להבאת ראיות לסתור

 10. המוציא מחברו עליו הראיה

 11. ליקוי ראיה כתאונת עבודה

 12. בקשה להביא ראיות מפריכות

 13. בקשה לפסילת הקלטות כראיה

 14. הזכות להגיש ראיות משלימות

 15. בקשה לצירוף ראיה לסיכומים

 16. משקל ראייתי מסמכים רפואיים

 17. הגשת מסמכים לאחר שלב הראיות

 18. בקשה להיפוך סדר הבאת הראיות

 19. בקשה לקבלת סרט ממצלמת אבטחה

 20. הבאת ראיות חדשות בהליך ערעור

 21. איכון פלאפון כראיה במשפט הפלילי

 22. טענת התעלמות בית המשפט מנטלי הראיה

 23. נזק ראייתי באי הגשת תצהיר עדות ראשית

 24. בקשה להגשת ראיות נוספות וראיות הזמה

 25. בקשה להוצאת ראיות מתיק בית הדין לעבודה

 26. בקשה להוצאת ראיות חסויות מתיק בית הדין

 27. בקשה להגשת ראיות נוספות לאחר הכרעת הדין

 28. הגשת ראיות נוספות לאחר הגשת ראיות הנתבע

 29. בבקשה לצירוף ראיה אין לצרף את הראיה עצמה

 30. בקשה להתיר הבאת ראיות לסתור את קביעת המל''ל

 31. מה ההבדל בין "נטל השכנוע" ו-"נטל הבאת הראיות" ?

 32. בקשה להגשת ראיות מפריכות לאחר סיום הוכחות ההגנה

 33. בקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל (ביטוח לאומי)

 34. טענת רשלנות תורמת מול פסק דין מרשיע כראיה לכאורה במשפט אזרחי

 35. ערעור על נכות בגין ליקוי ראייה (30%); תגובה חרדתית קלה (10%) ונכות אורולוגית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון