זניחת מקום עבודה

ההלכה הפסוקה היא, כי ניתוק קשר עבודה, בין על-ידי פיטורים ובין על-ידי התפטרות, מחייב הבעת כוונה חד-משמעית מאת המעביד או מאת העובד.

"התפטרות" של עובד אינה נקבעת על-ידי אמירתו או קביעתו של המעביד בכך שהוא "רואה" את העובד כמתפטר (ראו, דב"ע לה/45-3 מוחמד ואח' – "יזרום" חברה למוצרי חשמל בע"מ, פד"ע ז', 64, ראו דב"ע לה/85-3 עירית כפר-סבא – יעקב כהן, פד"ע ז', 175, 181; דב"ע שם/3-116 [4], בע' 387).

השאלה האם "זניחה" של העבודה על-ידי העובד נחשבת כהתפטרות שלו, למעשה, נבחנת על-פי נסיבותיו של כל מקרה, והמאפיינים העיקריים שלה הם התנהגותו של העובד ואורך הזמן של הזניחה (ר' דב"ע מו/10-3 המכללה לטכנולוגיה ע"ש שנקר – משה אוסטפלד, פד"ע י"ז, 353, 357).

התנהגות של עובד היכולה להצביע על התפטרות, היא, לדוגמא, קבלת עבודה אצל מעביד אחר (ר' דב"ע לח/2-2; בית החולים ביקור חולים – מגדלנה הגלברג, פד"ע ט', 276, 280).

יחד עם זאת, לא כל היעדרות מהעבודה יכולה להיחשב כ"זניחה" של העבודה הנחשבת כהתפטרות, משום ש"במסגרת המקובלת של יחסי עבודה בישראל רואים היעדרות מעבודה, בנסיבות מסוימות, כהפרת משמעת, על תוצאותיה" (דב"ע לה/3-45 [2], בע' 77). האבחנה בין היעדרות מעבודה המהווה "הפרת משמעת" או היעדרות המהווה "זניחה" של העבודה, נעשית בשים לב למכלול הנסיבות, כאשר "בדרך כלל יראו בהיעדרות מהעבודה בנסיבות מסוימות 'הפרת משמעת', אך יכול וההיעדרות תחרוג מעבירת משמעת" (דב"ע מד/29-3; מדינת ישראל – נביל חטיב ואח', פד"ע ט"ו, 393, 407 (מול האות א'); בג"צ 525/84 נביל חטיב ואח' נ' ביה"ד הארצי לעבודה ואח', פ"ד מ'(1), 673, 702 (מול האות ב'))".
(ראו, דב"ע נה/3-122 טאהה זבון – נפתלי מוצניק פד"ע כט, עמ' 288)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זניחת מקום עבודה

 2. התפטרות עובד ניקיון

 3. חוקי התפטרות מעבודה

 4. התפטרות עקב מצב נפשי

 5. התפטרות מחברת היי טק

 6. התפטרות אחרי שנה וחצי

 7. פיצוי על התפטרות גננת

 8. התפטרות מרצון פיצויים

 9. קנס על התפטרות מעבודה

 10. התפטרות בגלל יחס שלילי

 11. התפטרות עקב שינוי תפקיד

 12. התפטרות בגלל פגיעה בשכר

 13. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 14. התפטרות לצורך טיפול בתינוק

 15. זלזול בעובד מצדיק התפטרות ?

 16. התפטרות בגלל אי קבלת זכויות

 17. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

 18. התפטרות עקב תלונות של לקוחות

 19. התפטרות עקב ביטול רכב מהעבודה

 20. התפטרות מעבודה עקב חילוקי דעות

 21. פגיעה בחוקי המגן עילה להתפטרות

 22. התפטרות עקב מצב בריאותי של בת הזוג

 23. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 24. התפטרות בגלל מצב בריאותי של קרוב משפחה

 25. הפרת הבטחה להעלאה במשכורת - התפטרות בדין מפוטר ?

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון