חובת תום הלב של רשות ציבורית

"חובת תום הלב המוטלת על הרשות הציבורית, הנה רחבה ומחמירה עוד יותר מחובת תום הלב המוטלת על צדדים לחוזה מכוח סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973 ..חובה זו מקורה בחובות ההגינות שחבה הרשות כלפי הציבור לאור מעמדה כנאמן כלפי הציבור. לעניין זה יפים הדברים שאמרה השופטת דורנר ב בג"ץ 4422/92 שלמה עפרן נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח', פ"ד מז(3), 853, בעמ' 860:"...חובתה של הרשות המנהלית לנהוג בתום-לב בהתקשרויותיה החוזיות נגזרת הן מן המשפט האזרחי, המטיל חובת תום-לב על כל מתקשר, והן מן מהמשפט הציבורי, המחייב רשות ציבורית לנהוג בהגינות וביושר כלפי אזרחיה בכל מגעיה עימם. ואולם, חובת ההגינות המנהלית - שיסודה במעמדה של הרשות כנאמנה כלפי הציבור - מחמירה יותר מחובת תום-הלב הנדרשת מן הפרט. המידה המחמירה חלה בין אם פועלת הרשות בתחום המשפט האזרחי, ובין אם פועלת היא בתחום המשפט הציבורי..." (ע"ב (ת"א) 8775/05 חסידה קופרברג נ' משרד התחבורה, פורסם באתרים משפטיים). לעניין חובת ההגינות המחמירה שחלה על הרשות – ראו גם ע"א 6518/98 הוד אביב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה(4) 28.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגנת תום לב בפרסום

 2. הפקדת שיק שלא בתום לב

 3. מעבר מפורמליזם לערכים

 4. פרסום לשון הרע בתום לב

 5. חוסר תום לב בהליך משפטי

 6. חוסר תום לב בהגשת תביעה

 7. חוסר תום לב ביצירת חובות

 8. מימוש שיק ביטחון שלא בתום לב

 9. חובת תום הלב של רשות ציבורית

 10. חובת תום הלב של הקונה המאוחר

 11. תום לב בעסקאות נוגדות במקרקעין

 12. הפרת זכויות יוצרים באינטרנט בתום לב

 13. תביעה בגין ניהול מו''מ בחוסר תום לב

 14. הפרת חובת תום הלב של עובד כלפי מעביד

 15. תום לב במו''מ לכריתת הסכם לרכישת בתי מגורים

 16. טענת חוסר תום לב בהתקשרות עם מתווך אחר תוך הפרת הסכם תיווך

 17. האם שיהוי בהגשת תביעה שכנגד מעיד כי מדובר בצעד טקטי בחוסר תום לב ?

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון