טענת השיהוי

התנאים לקבלת טענת השיהוי נקבעו בע"א 6805/99, תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים.

"השתהות בהגשת תביעה אינה, לכשעצמה, שיהוי כמובנו במשפט. לצורך קבלת טענת שיהוי, הנטל הוא על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו וכי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. איחור בהגשת תביעה, כשלעצמו, אינו מעיד על ויתור או מחילת התובע על זכות התביעה. קיימת דרישה לקיום מצג ברור מצד התובע אודות ויתור או מחילה מצדו על זכות התביעה הנתונה לו. לביהמ"ש שיקול דעת להעריך באלו נסיבות יקבל טענת שיהוי ומתי יימנע מכך. ככל שמדובר בתביעת זכות בעלת משקל רב יותר, כך יירתע ביהמ"ש מחסימתה בטענת שיהוי".

שיקול נוסף שהוזכר בפסיקה בהקשר זה הוא חוסר תום - לב של המשתהה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון