משכורת עובד בחקלאות

על פי הגדרותיו של צו ההרחבה בענף החקלאות, עובד קבוע הינו עובד שהגיע לקביעות לאחר תקופת הזמניות או תקופת הניסיון, שהינה בת ששה חודשים.

סעיף 10 לצו ההרחבה קובע כי:

"10. עובד קבוע
עבר עובד את תקופת הניסיון הנ"ל – יהיה לקבוע, במסגרת מכסת העובדים הקבועים שיש להעסיקם במשק הנדון, לפי המפתח המפורט בסעיף 12 להלן, ויהיה זכאי מיום כניסתו לעבודה ואילך:


לשכר עובד קבוע (לפי הטבלאות הנ"ל – נספח ב').
לזכויות סוציאליות בין המבוטחות על ידי הקרן ובין המוענקות לעובד ישירות, כולל פיצויי פיטורין בהתאם לתנאי הסכם זה
..."


סעיף 19 לצו ההרחבה קובע, כי:

"שכרם של העובדים לסוגיהם יהי בהתאם לתעריפי השכר המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו (נספח ב) בצרוף התוספות המוסכמות בהסכם זה".


מלשון צו ההרחבה והנספח עולה, כי אכן התוספות והתנאים הנילווים מתווספים על שכר המינימום במשק, דהיינו התוספות אמורות להתווסף על השכר התעריפי, ולא על השכר בפועל שאותו קיבל עובד, ככל שהמדובר בשכר הגבוה מהשכר התעריפי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. משכורת באחוזים

 2. משכורת עובד מחצבה

 3. משכורת גזבר עיריה

 4. משכורת עובד פנימייה

 5. משכורת עובד בחקלאות

 6. משכורת של יועץ נדל''ן

 7. חשיפת בונוסים לעובדים

 8. ניכויים ממשכורת של עובד

 9. משכורת מטפל במעון שיקומי

 10. תשלום חלק מהמשכורת במזומן

 11. ניכוי שכר לימוד משכורת שוטר

 12. ניכוי הלוואה ממשכורת של עובד

 13. גילוי מסמכים משכורת של סמנכ''ל

 14. ניכוי חוב למעביד ממשכורת העובד

 15. גמול ניהול לחישוב המשכורת הקובעת

 16. גניבת משכורות של עובדים פיקטיביים

 17. אישור תביעה ייצוגית על ניכויים ממשכורת

 18. אי קבלת משכורת ב-3 החודשים הראשונים לעבודה

 19. אי קבלת משכורת בזמן - התפטרות בדין מפוטר ?

 20. התנגדות לתשלום משכורת לנציג ועד בית בבניין מגורים

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון