פיצוי עוגמת נפש בגין הפרת חוזה עבודה

באשר לפיצויי בגין "עוגמת נפש", הנובע מהפרת חוזה עבודה, נקבע בעניין דב"ע (ארצי) נג/99-3 משרד החינוך-מצגר, פד"ע כו 563:

"בעוד שלערכאה השיפוטית הדנה בפיצוי על נזיזקי ממון אין שיקול דעת בדבר עצם הפיצוי ושעורו וכל אימת שאלה הוכחו בפניה זכאי הנתבע לפיצוי על מלא נזקיו, מוקנה שיקול דעת לערכאה השיפוטית שעה שהיא דנה בנזק בלתי ממוני – והיא רשאית (אך אינה חייבת) לפסוק פיצוי בגינו, בשיעור שייראה לה בנסיבות המקרה".

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון