פסק דין ללא שמיעת עדויות

ככלל, ככל שקיימות מחלוקות עובדתיות, על בית הדין האזורי לעבודה לקיים דיון הוכחות ולשמוע עדויות, ואין להציע לצדדים לקיים דיון ללא שמיעת עדויות.

יתר על כן. אפילו אם הצדדים מסכימים לניהול ההליך בדרך זו, על בית הדין להימנע מכך [ראו ע"ע 1441/04 ביטון הדסה - חברת לינת הצדק - בית דינה חיפה, מיום 18.6.2006; ע"ע 1005/04 אבו רוקון פהים - אימאן מלאק, מיום 29.1.2006].

אכן, ככל שמדובר בבקשה לסעד זמני, היקף שמיעת העדויות מצומצם יותר, בהתחשב בכך שיש להגיע להכרעה מהירה ובכך שמדובר בקביעות עובדתיות לכאורה בלבד, ויתכנו מקרים בהם ניתן להכריע בבקשה לסעד זמני ללא שמיעת עדויות. אולם, ככלל, על בית הדין לשמוע עדויות במחלוקות העובדתיות המרכזיות השנויות במחלוקת ולקבוע ממצאים עובדתיים לכאורה.

היקף העדויות והראיות בשלב הבקשה לסעד זמני נתון לשיקול דעתו של בית הדין, בהתחשב הן בהיקף המחלוקת העובדתית, הן במהות העניין הנדון והן בסעד המבוקש. עוד יש לציין כי במקרים המתאימים ניתן להורות על הקדמת מועד הדיון בהליך במקום קיום הדיון במעמד הצדדים בבקשה לסעד הזמני [תקנה 369 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, החלה בבית הדין מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בדיקת ברה sn10

 2. בדיקת bera - ועדה רפואית

 3. ירידה בשמיעה - התיישנות

 4. פגיעה בתפקוד עקב טינטון

 5. בדיקת שמיעה ביטוח לאומי

 6. פסק דין ללא שמיעת עדויות

 7. אוטומיקרוסקופיה של האוזן

 8. ליקויי שמיעה שרת בבית ספר

 9. מכונאי מטוסים ירידה בשמיעה

 10. ליקוי שמיעה בשל תנאי השירות

 11. ירידה בשמיעה לעובד עם מכונות

 12. טינטון תמידי עקב תאונת דרכים

 13. ערעור דרגת נכות עקב ירידה בשמיעה

 14. נכות בשמיעה בעקבות שירות במשטרה

 15. ליקוי שמיעה עקב חשיפה לרעש בעבודה

 16. ערעור על 0 אחוז נכות ליקויי שמיעה

 17. קשר בין רעש בעבודה לבין ליקוי שמיעה

 18. הכרה בליקוי שמיעה ובטינטון כתאונת עבודה

 19. דרגת נכות בשיעור של 19% בגין ליקוי שמיעה

 20. תביעה לפי תקנה 36 בגין החמרה בליקוי שמיעה

 21. פיצויים על נזקים לשמיעה בעבודה עקב חשיפה לרעש

 22. לפחות חלק מליקוי השמיעה נוצר כתוצאה מחשיפה לרעש

 23. חלפו למעלה מ-12 חודשים מאז המועד שבו ליקוי השמיעה תועד

 24. נכות 25% בגין ליקוי שמיעה לפי פריט 72(1)ד7 לרשימת הליקויים

 25. אי התייצבות לדיון שהיה קבוע לשמיעת ראיות - בקשה לביטול פסק דין

 26. תביעתה להכיר כמי שסובל מטנטון באוזניים מכוח סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 27. חלפו למעלה מ-12 חודשים מאז המועד שבו ליקוי השמיעה של תועד ברשומה רפואית

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון