פרשנות הסכם קיבוצי

בפסיקה נקבע כי יש להעניק להסכם קיבוצי את אותם כללי הפרשנות הנוגעים לפרשנות חוזים, הווי אומר פרשנות המבוססת על תכלית המנסה לאתר את אומד דעתם של הצדדים לחוזה, ואת האינטרסים, המטרות והערכים שההסכם נועד להשיג (ר' ע"ע 1308/04 שרגא קריגל - רשות הנמלים והרכבות, מיום 11.7.06; ע"ע 35912-08-10 אסתר תריף - עיריית יהוד מונוסון, מיום 27.9.11).

התחקות אחר אומד דעת הצדדים תעשה בראש ובראשונה לפי לשון ההסכם העולה מתוכו, וכן מן הנסיבות האחרות האופפות את ההסכם (ר' ע"ע (ארצי) 1406/02 עיריית גבעתיים - משה ברקוביץ).

עם זאת בבחירה מבין מספר פירושים אפשריים, קיימת חובה לפנות לא רק ללשון המסמך, אלא אף לנסיבות החיצוניות מחוץ להסכם, ולפרוס תשתית עובדתית מתאימה, אשר תסייע להתחקות אחר אומדן דעתם של הצדדים (ר' עס"ק (ארצי) 11563-05-10 אוניברסיטת תל אביב נ' ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב, ניתן ביום 11.11.12, להלן: "עניין אוניבריסטת תל אביב".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו הסכם קיבוצי ?

 2. הארכת תקופת ניסיון

 3. פרשנות הסכם קיבוצי

 4. השמטה מהסכם קיבוצי

 5. הסדר תמורה בהסכם קיבוצי

 6. תחולת הסכם קיבוצי למפרע

 7. תניית בוררות בהסכם קיבוצי

 8. קביעות בעבודה הסכם קיבוצי

 9. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 10. הסכם קיבוצי תוקף רטרואקטיבי

 11. השתייכות להתאחדות התעשיינים

 12. בקשה למחיקת צד בסכסוך קיבוצי

 13. תביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

 14. סמכות בית הדין לעבודה - הסכם קיבוצי

 15. הפליה עקב אי צירוף עובד להסכם קיבוצי

 16. הסכם קיבוצי בענף השמירה על נהג אוטובוס

 17. שינוי הסכם ישן קיבוצי ע"י הסכם קיבוצי חדש

 18. תוספת מחלקתית לפי הסכם קיבוצי בענף הפרמצבטיקה

 19. תביעה ייצוגית במקרה בו חל על הצדדים הסכם קיבוצי

 20. האם אפשר להחיל על עובד שני הסכמים קיבוציים במקביל ?

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון