ראיות לצורך הוכחת טעות של רשויות המס

בפסיקה נקבע, שאם מבקש נישום להעלות טענה שהחובות הנטענים למס רכוש ומס הכנסה אינם קיימים, או שהחובות המופיעים ברישומי רשויות המס שגויים, עליו להביא ראיות שיש בהן כדי להטיל ספק מהותי בשיקוליה של הרשות או להצביע על אי-תקינות פרוצדוראלית אחרת במטרה לנסות לסתור את חזקת התקינות של המינהל, דברי כב' השופטת דפנה ברק-ארז, בע"א 3901/11 מחקשווילי נ' רשות המיסים מיום 7.8.12, וכן דבריו של כב' השופט א. רובינשטיין באותו פסק דין שכתב כי:

"דלתם של בתי המשפט האזרחיים ובית משפט זה צריכה להיות מוגנת ככל הניתן; שאם לא כן, נוכח "החיבה" הרבה הנובעת אצל חלק ניכר מן הבריות... לתשלום מיסים, לא יהא חלילה לדבר סוף, במדינה מרובת התדיינות. האפשרות האחרת של מסלול "אזרחי" היא בחינת "מציץ מן החרכים" לשימוש נדיר, ומוטב לו שימנע ככל הניתן".

על הנישום להצביע איפוא על ראיות משמעותיות שיש בהן כדי לסתור את חזקת התקינות של המינהל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת הראיות

 2. ראיה חדשה בערעור

 3. טביעת אצבע כראיה

 4. הגשת תמליל כראיה

 5. בקשה לגילוי ראיות

 6. הגשת רשומה מוסדית

 7. עבירת בידוי ראיות

 8. בקשה לגילוי ראיה חסויה

 9. בקשה להבאת ראיות לסתור

 10. המוציא מחברו עליו הראיה

 11. ליקוי ראיה כתאונת עבודה

 12. בקשה להביא ראיות מפריכות

 13. בקשה לפסילת הקלטות כראיה

 14. הזכות להגיש ראיות משלימות

 15. בקשה לצירוף ראיה לסיכומים

 16. משקל ראייתי מסמכים רפואיים

 17. הגשת מסמכים לאחר שלב הראיות

 18. בקשה להיפוך סדר הבאת הראיות

 19. בקשה לקבלת סרט ממצלמת אבטחה

 20. הבאת ראיות חדשות בהליך ערעור

 21. איכון פלאפון כראיה במשפט הפלילי

 22. טענת התעלמות בית המשפט מנטלי הראיה

 23. נזק ראייתי באי הגשת תצהיר עדות ראשית

 24. בקשה להגשת ראיות נוספות וראיות הזמה

 25. בקשה להוצאת ראיות מתיק בית הדין לעבודה

 26. בקשה להוצאת ראיות חסויות מתיק בית הדין

 27. בקשה להגשת ראיות נוספות לאחר הכרעת הדין

 28. הגשת ראיות נוספות לאחר הגשת ראיות הנתבע

 29. בבקשה לצירוף ראיה אין לצרף את הראיה עצמה

 30. בקשה להתיר הבאת ראיות לסתור את קביעת המל''ל

 31. מה ההבדל בין "נטל השכנוע" ו-"נטל הבאת הראיות" ?

 32. בקשה להגשת ראיות מפריכות לאחר סיום הוכחות ההגנה

 33. בקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל (ביטוח לאומי)

 34. טענת רשלנות תורמת מול פסק דין מרשיע כראיה לכאורה במשפט אזרחי

 35. ערעור על נכות בגין ליקוי ראייה (30%); תגובה חרדתית קלה (10%) ונכות אורולוגית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון