שמירה על הסביבה החופית

החשיבות של שמירת הסביבה החופית באה היטב לידי ביטוי בפסיקתו של בית המשפט העליון, עיינו: ע"א 1054/98 חוף הכרמל נגד עמותת אדם טבע ודין, פ"ד נ"ו (3) 385, בעמ' 411:

"אין לנו אלא להוסיף כי במציאות שלנו שאלת שימור החופים והגישה אליהם מקבלת משנה חשיבות נוכח הצורך לשמר את המעט שנותר מחופי ארצנו שהפכו במהירות למשאב נדיר המנוצל באופן מוגבר ולא תמיד לטובת כלל הציבור".

וכן, ע"א 8116/99 עמותת אדם טבע ודין נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פ"ד נ"ה (5) 196, בעמ' 209:

"אנו מפגרים בנושא איכות הסביבה פיגור רב אחרי רוב המדינות המפותחות, הדבר חמור במיוחד בשל שטחי הטבע המצומצמים מאד של מדינת ישראל, שלגביהם כל החלטה מוטעית היא פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בנכסים שמחובתנו לשמור עליהם מכל משמר. לטעמי, יש לבית משפט זה תפקיד גדול ביצירת המודעות שהחברה בישראל זקוקה לה. לכן יש לעשות כל מאמץ פרשני, במסגרת הנורמטיבית הנתונה, כדי לשמור על המשאבים המצומצמים מאד של טבע ונוף....".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו ניקוי פסולת

 2. בניה בשמורת טבע

 3. פינוי אשפה עודפת

 4. עונש על זיהום אוויר

 5. הכנסת רכב לשמורת טבע

 6. שמירה על הסביבה החופית

 7. פגיעה בערכי טבע מוגנים

 8. השלכת פסולת לים ללא היתר

 9. איסור לכלוך והשלכת פסולת

 10. זיהום מי ברז תביעה ייצוגית

 11. בניה בשטח המיועד לשמורת טבע

 12. זיהום מים עקב קריסת צינור ביוב

 13. עבירות נגד איכות הסביבה - זיהום מקור מים

 14. מקורות קרינה שהקמתם והפעלתם אינה טעונה היתר

 15. פילר האשפה המוצע חייב להיות ממוקם על קו החזית

 16. בקשה לצוות לפעול ללא דיחוי לטיהור המקרקעין מן הזיהום

 17. בקשה לקבל חוות דעת לגבי תוצאות בדיקה של איכות האוויר באזור אתר הפסולת

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון