תוספת שכר לעובד חקלאות

סעיף 29(א) לצו ההרחבה בענף החקלאות קובע כי "כל עובד קבוע ועונתי נשוי יקבל תוספת משפחה לשכרו, בהתאם לטבלת השכר המצורפת כנספח ב' להסכם זה.
בנספח ב' לצו ההרחבה נקבע כי תוספת משפחה תשולם כדלקמן:

"תוספת משפחה
כל עובד קבוע ועונתי קבוע נשוי יקבל תוספת משפחה כדלקמן:
בעבור בן או בת זוג שאינו/ה עובד/ת 1.16 שקך חדש ליום;
לעובד במשכורת חודשית – 29.00 שקלים חדשים לחודש;
בעבור בן או בת זוג עובד/ת 0.58 שקלים חדשים ליום, או 14.50 שקלים חדשים לחודש;
בעבור ילדים מגיל 18 עד תום שירות חובה בצה"ל או ילד שאינו עובד עד גיל 21 שנה – 14.50 שקלים חדשים לחודש;
בעבור בורה נתמך – 14.50 שקלים חדשים לחודש
הערות:


אין להפחית מן המענק ודמי הכלכלה לעובדים חודשיים, אלא במקרה של היעדרות העולה על 5 ימי עבודה בחודש נתון.
למען הסר ספק כל העובדות/ים על בסיס קבלני זכאים לכל התנאים הנלווים הנ"ל."
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספת ספיגה

 2. קיבוע תוספת שכר

 3. החזר תוספת שכר

 4. תוספת איתורית לכבאים

 5. תוספת שכר שוטר אקדמאי

 6. תוספת שכר עובדי מז''פ

 7. תוספת ותק בענף השמירה

 8. תוספת שכר לעובד חקלאות

 9. תוספת כוננות כחלק מהשכר

 10. תוספת פעילות משטרת ישראל

 11. תוספת משפחה בענף החקלאות

 12. אי קבלת תוספת שכר שהובטחה לעובד

 13. תוספת היקף משרה עובד רשות מקומית

 14. תוספת שכר מיוחדת לעובדי בית המשפט

 15. הכרה בתוספות שכר כחלק מהמשכורת הקובעת

 16. הפרת התחייבות לתוספת שכר לעובד עירייה

 17. הכללת תוספות שכר לצורך המשכורת הקובעת בפנסיה

 18. האם מחשבים תוספת שכר בשכר הקובע לפיצויי פיטורים ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון