תיקון 24 לחוק הגנת השכר

תיקון 24 לחוק הגנת השכר הגמיש באופן ניכר את נטל הראיה המוטל על עובד התובע גמול שעות נוספות ממעסיקו. על פי הוראת החוק לאחר שתוקן, אי הצגת רישומי נוכחות חרף חובה לנהל פנקס שעות עבודה, מעביר בנסיבות מסוימות את נטל ההוכחה בתביעת עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול עבודה בשעות נוספות, לפתחו של המעסיק.
בפסיקה נקבע כי מקום בו המעביד לא קיים את חובתו על פי חוק לנהל רישום של שעות עבודתו של העובד ולשמרו, יש להגמיש את הכללים בדבר נטל הראייה החל על העובד התובע גמול שעות נוספות וליישם את דוקטרינת ה"נזק הראייתי" דהיינו הנזק שנגרם לתובע עקב אי היכולת לאמוד את נזקיו בשל מחדלי הנתבע.בעקבות נזק שכזה, יש מקום לתת סעד לתובע הנובע ממחדלי הנתבע. [עב (ב"ש) 2801/02 זומי גודווין ואח' – אילת אין בע"מ (מלון בריזה) ( 8.6.05); עב (ת"א) 300315/99 פואד ח'יר – עמישב בע"מ ( 22.9.05);דב"ע נז/3-140 כי"ל כימיקלים לישראל בע"מ – ד"ר לאונרד שור תק-אר 96 (44) 66.

כללו של דבר: מגמת הפסיקה היא הגמשת הכללים בדבר נטל הראייה שיחול על עובד התובע גמול שעות נוספות, בנסיבות שונות : מקרים בהם שוכנע בית הדין כי העובד עבד במתכונת עבודה קבועה הכוללת עבודה בשעות נוספות; מקרים בהם קיימת תופעה של העבדה בשעות נוספות ללא תשלום גמול שעות נוספות כמתחייב מהדין; בכל המקרים האלה, די בכך שהעובד הוכיח את מתכונת העבודה בכללותה, והוא אינו נדרש להוכחת מדויקת של שעות עבודתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר מנצחי מקהלות

 2. הפחתת שכר לעובדת

 3. הסכמה להפחתת שכר

 4. שכר עידוד לעובדים

 5. זכויות מתנדב לשכר

 6. תביעה על הפחתת שכר

 7. תוספת שקלית אחוזית

 8. אי תשלום שכר במועד

 9. שינוי שיטת חישוב שכר

 10. שכר לפי דירוג מנהלי

 11. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 12. סמכויות הממונה על השכר

 13. תיקון 24 לחוק הגנת השכר

 14. הסעה בשכר ללא ביטוח קרנית

 15. הפחתת שכר עקב שינוי בדרגה

 16. צו זמני להפסקת תשלום שכר

 17. שינוי תנאי שכר לעובד עירייה

 18. תביעת עובד עירייה להפרשי שכר

 19. תשלום שכר ראוי ללא חוזה חתום

 20. החזר שכר עבודה ששולם שלא כדין

 21. מועד ערעור על החלטת הממונה על השכר

 22. תביעה של מנהלת חשבונות לשכר עבודה

 23. תביעה לשכר ראוי למרות שלא נחתם חוזה

 24. הכרה בתואר מארה''ב לצורכי דירוג שכר

 25. הפחתת שכר ללא הסכמה עקב קשיים כלכליים

 26. תשלום שכר בגין תקופת הכשרה או הליכי מיון

 27. תשלום הוצאות לנסיעה ברכב פרטי לצורכי עבודה

 28. ניכוי שכר של עובד בגלל שבמהלך הובלת פינת אוכל, נשרטה בטעות הרגל של השולחן

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון