מהו שיערוך ?
מהו שיערוך

מה זה שיערוך ?

לפי הפסיקה, עקרון השערוך יונק מדיני עשיית עושר ולא במשפט ואין המדובר בפיצוי הניתן למי מהצדדים אלא בהתאמת החוזה למציאות האינפלציונית במדינת ישראל, ובלשונו של בית המשפט העליון:

"השערוך בישראל הוחל כחלק מהדין הסובסטנטיבי של עשיית עושר ולא במשפט והוא נובע מעקרונות בסיסיים בכל תחומי המשפט האזרחי. עקרון מניעת ההתעשרות שלא כדין והשבה צודקת בעניינו מחייב, דרך כלל, כי לסכום הנומינלי תתווסף ריבית והצמדה, או דרך שערוך אחרת, אשר תגשר על פני פערי ירידת ערך הכסף ועל הצורך בפיצוי על השימוש בכסף. יוער, כי מוכרות שיטות שונות ומגוון רחב של אפשרויות בעניין זה" (ע"א 1665/05 המוזכר לעיל).

עוד נקבע, כי: "הבחינה כולה נעשית במסגרת שיקולי הצדק, והגורם הקובע, בסופו של דבר, הוא ההתרשמות של בית המשפט ממכלול העובדות, כאשר שאלת יכולת ההצמדה של הקונה היא רק אחד ממכלול השיקולים" (ע"א 260/80 נוביץ נ' ליבוביץ, פ"ד לו1) 537, עמ' 551-552). משכך, ההלכה היא שעקרון השערוך נתון להחלה גמישה, היקפו יהא נתון לשיקול דעת בית המשפט, בשים לב לשיקולי צדק יחסי בין הצדדים בהתאם להתנהגותם, ועל רקע מכלול נסיבותיו של העניין (ע"א 672/81 עמיתי מלון ירושלים ואח' נ' דוד טייק,פ"ד מ(3) 169, 214).

אולם, החלת הפטור על עקרון השערוך, או צמצום היקף השערוך, הם ענין נדיר, השמור למקרים חריגים בלבד. זאת, משום שנקודת המוצא היא, כי יחסים חוזיים בנויים על הדדיות, ועל כן סטייה מבסיס ההדדיות, על ידי התערבות בהיקף השערוך, מערערת את שיווי המשקל בין הצדדים. מטעם זה אין סוטים מעקרון השערוך, אלא בנסיבות מיוחדות (ע"א 2702/92 גינזברג נ' בן יוסף, פ"ד מז(1) 540, 560).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי בוז

 2. מהו שיערוך ?

 3. כפל פיצוי מוסכם

 4. כריתת טחול פיצוי

 5. פיצוי על אסון טבע

 6. חישוב פיצויי הקפאה

 7. פיצוי על קריסת חממה

 8. פיצוי בגין כליאת שווא

 9. פיצוי על טעות מדידה

 10. פיצוי בגין טביעה בים

 11. פיצוי על כוויות מאש

 12. פיצויים בגין דלת ממ"ד

 13. פיצוי על דרך האומדנא

 14. סעיף 6ב לחוק הפיצויים

 15. פיצויי מהמעסיק האחרון

 16. פיצוי פגיעה שורשית c7

 17. חישוב פיצויים לתלויים

 18. איחור משלוח מטען מחו"ל

 19. פיצוי בעלי עסקים מפונים

 20. פיצוי כספי לנערות ליווי

 21. פיצויים על עקירת עצי זית

 22. תביעת פיצויים על התאבדות

 23. פיצוי בגין נזקי שיטפונות

 24. פיצוי עובדת שנחתכה מסכין

 25. פיצויים בגין פגיעה בסיכוי

 26. פגיעה מסוס - תביעת פיצויים

 27. טעויות בחישוב כספי פיצויים

 28. פיצוי מוסכם וגם כפל פיצוי

 29. שקיעת בית - תביעת פיצויים

 30. חנק מאוכל - תביעה פיצויים

 31. פיצוי מוסכם של 15% מהתמורה

 32. פיצוי בגין עמלת החזר המחאה

 33. פיצויים בגין פגיעה במוניטין

 34. פיצוי בגין אי כניסה למועדון

 35. פיצוי למי שלא הוכנס למועדון

 36. פיצוי כספי למשפחת אדם שנרצח

 37. פיצויים על התעללות מצד הבעל

 38. פיצוי בגין איטום לקוי של גג

 39. פיצויים על קבלת פרסומות למייל

 40. פיצוי על הפרת הזכות לעבודה בישיבה

 41. פיצוי על בעיות במערכת מיזוג אוויר

 42. תביעה לפיצוי על ניהול הליכים משפטיים

 43. פיצוי בגין יצירת סיכון ופגיעה בסיכוי

 44. פיצוי בגין ירידת ערך בסך בשל פגמי תכנון

 45. האם "פגיעה עקיפה" מזכה בפיצויים לפי סעיף 197 ?

 46. תביעה נגד המדינה לפיצוי בגין נזק שנגרם לעדר צאן

 47. תביעה לפיצוי בטענת תרגום בלתי מקצועי על ידי מתרגם

 48. פיצויי הסתמכות ופיצויי קיום על התקשרות עסקית שנכשלה

 49. פיצוי בגין אי מתן שירות עבור מערכת גירוז אוטומטי לבאגר

 50. טוען שהפיצוי שקיבל מהמינהל שולם לו באיחור, ועל כך יש לפצותו

 51. פיצויים בגין נזק ממוני ובגין עוגמת נפש מקיומם של יחסי עבודה

 52. הפסיקה הכירה בקיומה של "הכנסה שחורה" כהכנסה שניתן להכיר בה לצורכי פיצויים

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון