ניגוד אינטרסים עורך דין


סע' 14(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו – 1986, אכן קובע כי "לא ייצג עורך דין צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים באותו ענין" אולם סע' 14(ד) לכללים קובע כי "הוראות סעיפים קטנים ב ו-ג לא יחולו על עריכת הסכם ועל טיפול בענין שהצדדים הסכימו, בכתב, כי ייעשה בידי אותו עורך דין".


להלן דוגמא להסכם כזה:

"הצדדים מוותרים בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לייצוג הצדדים כולם על ידי משרד עורכי דין
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השעיית עורך דין

 2. ייעוץ משפטי שגוי

 3. עיכוב כספים עו''ד

 4. תביעה נגד עורך דין

 5. מיהו עורך דין טוב ?

 6. עורכי דין גרין קארד

 7. סירוב לשלם לעורך דין

 8. עיכוב כספים ע"י עו"ד

 9. עורך דין ביטוח רפואי

 10. דחיית תביעה נגד עו''ד

 11. הוצאת עורך דין מהלשכה

 12. איך הופכים לעורך דין ?

 13. הגשת תביעה נגד עורך דין

 14. תביעת עורך דין נגד לקוח

 15. גניבה של עורך דין מלקוח

 16. הטלת הוצאות על עורך דין

 17. ניגוד אינטרסים עורך דין

 18. תקלות במכונית - עורך דין

 19. ערעור על השעיית עורך דין

 20. אחריות עורך דין לצד שכנגד

 21. הוצאות אישיות על עורך דין

 22. עורך דין דמי מפתח בתל אביב

 23. טעות של עורך דין בשיקול דעת

 24. דחיית תביעת רשלנות נגד עו"ד

 25. רשלנות עורך דין בעריכת חוזה

 26. רשלנות מקצועית בייעוץ משפטי

 27. תביעה לתשלום שכ''ט עורך דין

 28. טעות בייעוץ משפטי מעורך דין

 29. אי דיווח עורך דין על פקדונות

 30. חיוב עורך דין בהוצאות אישיות

 31. עורך דין יחסי עבודה בתל אביב

 32. תביעה של עו"ד נגד לקוח לשעבר

 33. תביעה נגד עורכי דין על נזקים

 34. חובת עורך דין לעדכן את הלקוח

 35. ביטוח עורך דין שהושעה מהלשכה

 36. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין

 37. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 38. הארכת מועד בשל מחלה של עורך דין

 39. התרשלות עורך דין בעסקת מקרקעין

 40. מי מטפל בתיקים של עורך דין מושעה

 41. טעות של עורך דין לא מהווה רשלנות

 42. חובת עורך דין לתת דין וחשבון ללקוח

 43. תביעה נגד עורך דין בגין הפסד במשפט

 44. הגשת בקשה נוספת לאחר החלפת עורך דין

 45. תביעה להחזרת כספים ששולמו לעורך דין

 46. רשלנות עורך דין רישום בעלות על דירה

 47. הסתרת עובדות מבית המשפט מצד עורך דין

 48. תביעת רשלנות נגד עורך דין ששימש כנאמן

 49. הארכת מועד עקב ניתוק קשר עם עורך דין

 50. שיתוף פעולה בין עורכי דין לחברה מסחרית

 51. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק פלת"ד

 52. חיוב עורך דין בפיצוי לקוח על עוגמת נפש

 53. התיישנות תביעה רשלנות מקצועית עורך דין

 54. ערעור תביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

 55. עורך דין - חוב על נסיעה בכביש 6 בתל אביב

 56. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 57. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק דיני עבודה

 58. הוצאות אישיות על עורך דין בגלל איחור לדיון

 59. טעות בחוק של עורך דין כטעם מיוחד להארכת מועד

 60. רשלנות מקצועית של עורך דין בחישוב הפסדי השתכרות

 61. תשלום אחוזים לעורך דין למרות שהלקוח לא קיבל כסף

 62. עורכי הדין כולם משמשים כ-""officer of the court

 63. האם ליווי המצווה לעורך דין פוסל את המלווה מלרשת ?

 64. תביעה של לקוח נגד עורך דין בטענה שלא הגיע לדיון בבית המשפט

 65. תביעה של עורך דין כנגד לקוחו לשעבר על שכ"ט עו"ד בגין שתי תאונות

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון