עובד לא כשיר לעבודה

החוק קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו מחמת מוגבלותם ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונה. מלשון הסעיף עולה תמונה ברורה לפיה אין בכוונת המחוקק לחייב מעסיק להמשיך ולהעסיק עובד חולה/נכה שאינו מסוגל לבצע את התפקיד אותו ביצע קודם לכן, עקב מחלתו/נכותו וכאשר אין אפשרות לבצע התאמה באופן סביר לעובד. כוונת המחוקק היא להבטיח את העסקתו של הנכה/המוגבל במידה והוא מסוגל לבצע את התפקיד וניתן לבצע התאמות סבירות על מנת לסייע בידו לבצע את התפקיד, כגון גישה למקום העבודה, סביבת עבודה תומכת וכיוצא בזה. בנסיבות אלה על המעסיק לבצע התאמה על מנת להעסיק את הנכה בעבודה שהנכה מסוגל לעשותה.

סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר "אדם עם מוגבלות" – "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים."

סעיף 8(א) לחוק אוסר על מעסיק הפליה בין עובדיו מחמת מוגבלותם "ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנידונים" ובין היתר מתייחס איסור ההפליה בכל הקשור לפיטורים.

סעיף 8(ה) קובע כי "הפליה" משמעה "לרבות אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניוד עובדים

 2. חופש העיסוק

 3. זכויות עובד מושאל

 4. שותף או עובד שכיר

 5. זכויות עובד במלון

 6. זכויות עובד עונתי

 7. הפרת אמון של עובד

 8. עובדים בענף האפיה

 9. מענק מכירה לעובדים

 10. בירור ניהולי לעובד

 11. דירוג עובדי שגרירות

 12. עובד לא כשיר לעבודה

 13. זכויות מטפלת סיעודית

 14. צילום עובד ללא ידיעתו

 15. תשלום ביתר לעובד

 16. פדיון דמי ביגוד לעובד

 17. השפלת עובד - פיצויים ?

 18. פגיעה בשם הטוב של עובד

 19. מכתב אזהרה לעובד דוגמא

 20. זכויות עובד בענף הבניה

 21. בקשה להחזרת עובד לעבודה

 22. זכויות עובד בענף החקלאות

 23. הפסדי השתכרות לעובד כפיים

 24. תביעה להכרה כעובדי רפא''ל

 25. זכויות עובדים בענף ההובלה

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש לעובד

 27. שבתון לעובדי מערכת הביטחון

 28. הודעת עובד על כוונה להתפטר

 29. תביעה למימוש אופציה של עובד

 30. פגיעה ברציפות העבודה של עובד

 31. השקעת כסף של עובד במקום העבודה

 32. תביעה להחזרת עובד לתפקיד הקודם

 33. תביעה להחזרת עובד למקום העבודה

 34. תנאי עבודה של עובדי הדפוס בעיתון

 35. רשלנות תורמת של עובד חסר ניסיון

 36. זכויות עולים חדשים מאתיופיה בעבודה

 37. פגם בקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 38. חשש לניגוד עניינים בעבודה עם בן זוג

 39. ביטול העסקה בדואר בגלל קרבה משפחתית

 40. מניעת פניה ללקוחות ע''י עובד לשעבר

 41. עבודה בחו''ל בחברת אם של חברה ישראלית

 42. העברת עובדים לתפקיד אחר או למקום ישוב אחר

 43. האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

 44. תשלום לעובד בגין הסעת עובדים אחרים לעבודה

 45. לטענת התובע יש להתחשב בעובדה שבהתחלה לא היה מיוצג ע"י עו"ד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון