ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים:

1. בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה (כבוד סגן הנשיא, השופטת מ' שריר) מיום 3.9.00 בו נדחתה תביעתה של המערערת לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לה בתאונת דרכים. בית המשפט הנכבד קבע, כי המערערת לא הצליחה להוכיח שהפגיעה בה נגרמה על ידי מכונית בה נהג המשיב 1, אשר השימוש בה בוטח על ידי המשיבות 2 ו-3.

2. התביעה הוגשה לבית משפט קמא נגד שלושה נתבעים בלבד, הם המשיבים 1-3. בדיון בקדם ערעור הוסכם כי המשיבה 4 תצורף להליך כמשיבה נוספת, בהסכמתה, חרף העובדה שלא הייתה בעלת דין בבית משפט קמא. עוד הוסכם, כי הדיון בערעור יערך כאילו המשיבה 4 הייתה בעלת דין בערכאה הדיונית ועל סמך החומר הקיים. יריעת המחלוקת בבית משפט קמא הייתה מצומצמת ביותר. המשיבים 1-3 לא חלקו על כך שמכונית נוסעת פגעה ברגלה השמאלית של המערערת. השאלה היחידה שעמדה לבירור באותו שלב הייתה, האם הפגיעה נגרמה על ידי המכונית בה נהג המשיב 1 או שמא על ידי מכונית אחרת כלשהי, שנהגה בלתי ידוע. על כן ברור מדוע הוסכם מה שהוסכם בעניין צירופה של המשיבה 4: בהנחה כי לא הוכח שהמשיב 1 נהג במכונית שפגעה במערערת, וכאשר לא הייתה מחלוקת שהמערערת אומנם נפגעה על ידי מכונית, הרי החבות בפיצוי המערערת מוטלת על המשיבה 4, כאשר לא ידוע מיהו הנהג הפוגע (סעיף 12א(1) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975). משמע, אם יידחה הערעור לגבי פסק הדין תהא המשיבה 4 חייבת בתשלום פיצויים למערערת. לעומת זאת, אם יתקבל הערעור המכוון נגד המשיבים 1-3 יישאו המשיבות 2-3 בתשלום הפיצויים.



3. הארוע בו נפגעה המערערת התרחש ביום ו', 10.7.98, בשעת צהריים. המערערת ביקשה לחצות רחוב מסוים בשכונת התקווה בתל-אביב. נלוותה אליה אישה אחרת, שטיפלה באביה של המערערת (להלן - המטפלת). השתיים החלו לחצות את כביש ואז עבר במקום כלי רכב ועלה על כף רגלה השמאלית של המערערת. על פי עדויותיהן של המערערת והמטפלת, כלי הרכב בו מדובר היה טנדר לבן או רכב מסחרי לבן. לא הייתה מחלוקת על כך שהמשיב 1 נעצר בסמוך למקום הארוע שניות ספורות לאחר ההתרחשות וכי הוא נהג במכונית מסחרית לבנה.
המערערת והמטפלת העידו על כך שראו רכב מסחרי לבן מתקרב אליהם, כי כלי הרכב פגע במערערת וכי מיד בהמשך נעצר כלי הרכב. שתי העדות העידו על עניינים נוספים אך אין צורך לפרט את הדברים. מה שחשוב לומר הוא שבית המשפט לא היה מוכן ליתן אמון בדברי עדות אלה, למעט בדברן כי המערערת נפגעה על ידי רכב מסחרי לבן. המשיב 1, שכאמור עצר מיד בסמוך למקום הארוע, בעקבות צעקות של אנשים בסביבה, הכחיש כל מעורבות בתאונה. בית משפט קמא מצא כי עדותו עשתה רושם כן ומשכנע. אין מחלוקת על כך שהרכב בו נהג המשיב 1 היה רנו אקספרס מסחרי בצבע לבן.

4. בנוסף לעדים שכבר נזכרו, נציין כי בבית משפט קמא העיד מטעם התביעה איציק מועלם שנמצא במקום הארוע. הוא העיד שלא ראה את התאונה אך אמר כי "היו שם צעקות של רכב שפגע בה, אנשים או האישה עצמה, הצביעו על רכב שפגע בה, זה היה רכב רנו אקספרס צבע לבן" (עמ' 9 לפרוטוקול). העד מועלם, איש משמר הגבול שלא היה אותה עת במדים, עיכב את המשיב 1 וזימן את המשטרה.
עד נוסף שהעיד כעד תביעה היה בוחן המשטרה ג'ים נמר. העד העיד על כך שלא מצא שום סימן שיצביע שכלי הרכב בו נהג המשיב 1 היה זה המעורב בתאונה. העד ייחס חשיבות רבה לכך שלא מצא שום סימן של מה שנקרא "ניגוב אבק" על כלי הרכב, סימן אשר מצביע על כך שהיה מגע בין רכבו של המשיב 1 לבין הולך רגל כלשהו. יחד עם זאת אמר העד כי קיימת אפשרות שלא יישאר סימן על הרכב, אם כי האפשרות קלושה (עמ' 5 לפרוטוקול). עוד אמר העד כי ייתכן שנהג מכונית יעלה עם רכבו על רגלו של הולך רגל ולא ירגיש בארוע (שם).

5. כאמור, הערכאה הדיונית לא נתנה אמון בדברי המערערת והמטפלת, כאשר הן ביקשו לקשור בין הרכב בו נהג המשיב 1 לבין הארוע, למעט לגבי העובדה שהמכונית שפגעה במערערת הייתה מכונית מסחרית לבנה. כמו כן ניתן אמון בדברי המשיב 1, שהכחיש מעורבות בתאונה. דעתנו היא, שעל סמך הנתונים שלא הייתה מחלוקת לגביהם יש לקבוע כי המערערת הצליחה להראות, על פי מאזן ההסתברות, שהמכונית אשר פגעה בה הייתה זו שנהג בה המשיב 1. נציין את הדברים הבאים:

א. המכונית הפוגעת הייתה מכונית מסחרית לבנה.
ב. לא הובאה שום הוכחה שבמקום נראתה בעת הארוע מכונית מסחרית
לבנה אחרת.נ
ג. חלפו שניות ספורות מן התאונה ועד שהרכב בו נהג המשיב 1 נעצר
בסמוך.ב
ד. המרחק ממקום הארוע ועד לנקודה בה נעצר המשיב 1 היה כ-10 מטר
(לפי עדות המשיב 1 – עמ' 15 לפרוטוקול).
ה. המערער עצמו העיד כי עצר מיוזמתו, לאחר ששמע כי אנשים ברחוב
צועקים לו לעצור (עמ' 15-16 לפרוטוקול).ו
ו. גם העד מועלם העיד על כך ששמע צעקות ואלה גרמו לו לעכב את הרכב
בו נהג המשיב 1.נ

נעיר, כי ניתן בהחלט להסתמך על דברי העדים כי אחרים, שלא העידו, השמיעו צעקות וקראו למשיב 1 לעצור: ראשית, לא באה התנגדות לעדות השמיעה. שנית, אותם דברים של אחרים, אשר לא הובאו לעדות, באים בגדר החריג לעדות שמיעה הידוע כרס גסטה.
כאשר מחברים יחדיו את הנתונים האחרונים שמנינו, יש לקבוע כי הוכח במידה הנדרשת בהליך אזרחי כי המשיב 1 נהג ברכב שפגע במערערת. עלינו להדגיש, כי איננו מתערבים בהתרשמותו של בית משפט קמא ממהימנותם של העדים שהעידו בפניו. ההתערבות בפסק הדין מבוססת על נתונים עובדתיים שבית משפט קמא קיבל אותם, ושלמעשה אין לגביהם מחלוקת. לדעתנו, טעה בית משפט קמא במשקל שנתן לנתונים שאינם במחלוקת, תוך שהציב, למעשה, משוכה גבוהה מדיי מבחינת המאזן הראייתי.ב

6. אשר על כן, אנו מחליטים לקבל את הערעור ולבטל את פסק הדין. נקבע, כי על המשיבות 2-3 לשאת בתשלום הפיצויים למערערת. התיק יחזור לבית משפט קמא להמשך הדיון.
המשיבות 2-3 יישאו באגרת הערעור וכן בשכר טרחת עורך דין של המערערת בסכום של 15,000 ש"ח ובאותו סכום של שכר טרחה לזכות המשיבה 4. לשכר הטרחה יתווסף מע"מ.ו







לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון