צדדים קרובים לשטר

ראו דברי הנשיא א' ברק (כתוארו אז) בע"א 1886/97 זאב יהודה נ' פנינה זלמה פ"ד נג(1), 132, עמ' 136:

"אם המושך (או העושה) והנפרע הם צדדים קרובים, אין מקום להעניק לנפרע מעמד של אוחז כשורה. נדרש ריחוק בין המושך (או העושה) לבין הנפרע כדי שהלה יהא אוחז כשורה. אחיזה כשורה דומה היא לקנייה בשוק פתוח. היא דורשת ריחוק בין הקונה בשוק הפתוח (האוחז כשורה) לבין הבעלים שנכס משלו ניטל ממנו שלא כדין (העושה או המושך). מטעם זה מוצדק הוא, כרגיל, שלא להעניק לנפרע מעמד של אוחז כשורה. אך הקירבה או הריחוק אינם נקבעים על-פי צורת השטר, אלא על-פי מערכת היחסים שבין הצדדים. אנשים הם צדדים קרובים לשטר אם יחסיהם ההדדיים כצדדים לשטר נובעים מקשר משפטי ישיר ביניהם. אנשים הם צדדים רחוקים לשטר, אם יחסיהם המשפטיים כצדדים לשטר אינם נובעים מקשר משפטי ישיר ביניהם, אלא מקשר משפטי עם אחרים. המבחן הוא פונקציונלי. המבחן אינו צורני".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היסב מגביל

 2. חזקת התמורה

 3. הצגה לפרעון

 4. קיום תנאי בשטר

 5. מושך נמשך נפרע

 6. התיישנות של שטר

 7. בעלות על שטר מטען

 8. צדדים קרובים לשטר

 9. העברת שטר ללא היסב

 10. שטר ללא תאריך פירעון

 11. סעיף 29 לפקודת השטרות

 12. אין תוקף לשטר שלא נמסר

 13. נטל ההוכחה בדיני שטרות

 14. חתימה על שטר בשם החברה

 15. נטל ההוכחה בתביעה שטרית

 16. הכחשת חתימה על שטר ביטחון

 17. שטרות שנכתבו ללא הרשאה בסכום השטר

 18. סעיף 96 לפקודת השטרות - התיישנות שטר

 19. חזקת המסירה - סעיף 20(ג) לפקודת השטרות

 20. בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה

 21. טענות חוזיות כנגד השטרות לעניין עסקת היסוד

 22. הנתבעת טענה שנפל פגם בעסקת היסוד וכי לא קבלה כל תמורה בגינה

 23. חתימה על שטר היא תנאי להטלת חבות שטרית (סעיף 22(א) לפקודת השטרות)

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון