קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים:

1. הצדדים, העובדות והמחלוקת
התובעת ילידת 30.3.1984, ואשר הפכה בגירה זה לא מכבר (להלן:נ - "התובעת").
 
ביום 17.1.1996 נסעה התובעת ברכב מספר רישוי 08-908-33, אשר בו נהג הנתבע מס' 1.
במהלך הנסיעה נפגעה התובעת בתאונת דרכים, ונגרמו לה נזקי-גוף (להלן:ב - "התאונה").
 
הנתבעים, אשר הכחישו בכתב הגנתם את ארוע התאונה ואת חבותם עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן:ו - "חוק הפיצויים"), לא עמדו על הכחשתם זו (ראה עמ' 4 לפרוטוקול), ולפיכך נותרה במחלוקת אך שאלת גובה נזקיה של התובעת בעקבות התאונה.
 
לצורך הכרעתי בשאלה זו, הסכימו הצדדים, כי ינתן פסק-דין של פשרה עפ"י סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים, ולצורך כך הגישו תחשיבי נזק, תצהירים ודו"חות חקירה, וכעת לי המלאכה לגמור.
 
 
 
 

2. נכותה של התובעת
ביום התאונה נבדקה התובעת בחדר המיון של בית חולים "העמק" בעפולה, שם התלוננה על חבלה בכתף שמאל, ובבדיקתה נמצא, כי התובעת סובלת מכאבים ומהגבלת תנועות בכתפה השמאלית.
 
שני מומחים רפואיים מונו ע"י בית-המשפט, לשם הערכת נכותה של התובעת בעקבות התאונה:נ -
 
הראשון – האורטופד ד"ר עמוס שינדלר, אשר קבע בחוות-דעתו מיום 15.4.2001, כי לא נותרה לתובעת כל הפרעה או נכות אורטופדית, וציין, כי בבדיקה במרפאתו היתה בדיקתה הגופנית האורטופדית של התובעת תקינה לחלוטין.
עם זאת, התלוננה התובעת בפני ד"ר שינדלר על כאבי ראש שהחלו לאחר התאונה, והמפריעים לה מאוד. לפיכך, המליץ ד"ר שינדלר על מינויו של מומחה בתחום הנוירולוגי.
 
בשלב הבא מונה נוירולוג הילדים פרופ' אלי להט, ובחוות-דעתו מיום 1.8.2001 קבע, כי אין במסמכי השחרור בחדר המיון כל תיאור של סימני חבלה בפנים, אך מכל מקום, בסמוך למועד החבלה החלו להופיע תלונות על כאבי ראש בתדירות גבוהה, שלא תוארו קודם לכן.
פרופ' להט מתאר הגורמים הרבים, אשר עלולים לגרום להופעת התקפי מיגרנה, דוגמתם סובלת התובעת, וכי גם תאונת דרכים נמנית על אותה רשימה של גורמים אלו.
לפיכך, הניח פרופ' להט, כי קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הופעת כאבי הראש המיגרנוטיים הנמשכים עד היום, וכי קיימת סבירות גבוהה שילוו אותה גם בעתיד, בחומרה ובתדירות משתנים ובלתי ניתנים לחיזוי.
לפיכך, קבע פרופ' להט את נכותה של התובעת בשיעור 4% לצמיתות, וזאת עפ"י סעיף 34(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956.
 
 
 
3. השלכותיה של הנכות
מטעם התובעת הוגש תצהירו של אביה, מר וינר חיים. בתצהירו תיאר האב, כיצד החלה התובעת לסבול מכאבי ראש קשים והתקפיים בתדירות עולה וכן מבחילות, וכי כאבי ראש אלו שיבשו באופן מדאיג את חייה ואת חיי בני המשפחה והסובבים אותה. כן טען האב, כי בתו נמצאת במעקב של המרפאה הנוירוכירורגית מאז התאונה ועד היום.
עוד הוסיף האב וטען, כי התובעת נאלצת להיעדר מלימודיה ו/או מעבודתה למשך שעות ולעתים למשך ימים שלמים, כאשר תוקף אותה כאב ראש שכזה, וכי העדרויות תכופות אלו גורמות לפגיעה של ממש בלימודיה של הבת, שהיתה תלמידה מצטיינת, הישגית ובעלת פוטנציאל עתידי מובהק.
 
לתצהירו של האב צורפו מסמכים רפואיים, אשר יש בהם כדי להעיד על תלונות ועל טיפול באותם כאבי ראש, וזאת מחודש ינואר 1999 (קרי, כשנה לאחר התאונה) ועד לחודש יולי 1999. לא צורפו מסמכים רפואיים מאז יולי 1999 ועד היום.
 
יתרה מזאת. למרות טענותיו של האב בדבר העדרויות מהלימודים וירידה בלימודיה של בתו, לא צורף כל מסמך שהוא מבית הספר, ולרבות תעודות לפני התאונה ולאחריה.
יצויין, כי העובדה שבעל דין יכול היה להביא עדויות וראיות לתמיכה בטענותיו, ולא עשה כן, מעוררת מדרך הטבע את החשד, כי הוא חושש מעדותם ומחשיפתם לחקירה שכנגד, ואי הבאת עדים והראיות יוצרת הנחה לרעתו, לפיה עדותם היתה עלולה לחזק את עמדת הצד שכנגד (ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו, ואח', פ"ד מה(4) 651, 658; ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמאית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד(4) 595, 602).
 
מטעם הנתבעים - צורף דו"ח חקירה, שנערך ע"י החוקר הפרטי רוני דותן ביום 11.3.2002, וממנו עולה, כי התובעת למדה במסלול של ילדים מחוננים, ואף התקבלה בכיתה י' לפרויקט עולמי יוקרתי ביותר בארה"ב, המיועד לילדים מחוננים, כאשר במהלך כיתה י' למדה התובעת בארה"ב ברמה של כיתה י"ב.
בשל כישוריה, הוצע לתובעת לשרת בעתודה האקדמאית וכן הוצעו לה אופציות יוקרתיות אחרות. כמו כן נראה, שלא נגרע מהפרופיל הרפואי הצבאי שלה בעקבות התאונה.
הוברר, כי התובעת מרבה בנסיעות לחו"ל ועושה חיל בלימודיה.
 
מן המקובץ עולה איפוא, כי לתובעת כישורים אינטלקטואליים ואישיים גבוהים ביותר, וזאת כפי שעולה הן מתצהירו של האב והן מדו"ח החקירה, ואלו באים לידי ביטוי וממומשים בהצלחה רבה.
 
לא נראה, כי אותם כאבי ראש פוגמים בהצלחותיה אלו של התובעת, וזאת בהעדר כל מסמך רפואי בענין זה משלוש השנים האחרונות, ובהעדר כל תיעוד מבתי-הספר, בהם למדה התובעת מאז שארעה התאונה, לפני למעלה משש שנים.
 
4. נזקיה של התובעת
מספר ראשי נזק מנה ב"כ התובעת בתחשיב הנזק שהוגש על ידו, ואבחנם:ב ראשון-ראשון ואחרון-אחרון:ו
 
א. הפסד כושר השתכרות לעתיד
לטענת ב"כ התובעת ולטענת אביה של התובעת, כאבי הראש של התובעת פוגמים בתפקודה השוטף באופן ממשי, וכאמור לעיל, לא אוכל שלא להטיל ספקות באשר לאותם תאורים פסימיים.
כך או כך, משלא התרשמתי מהעדויות באופן ישיר, ובנסיבות המקרה דנן, נראה לי לנכון לפסוק לתובעת סכום גלובלי בראש נזק זה, וזאת בהתחשב בגילה הצעיר של התובעת, בכישוריה יוצאי הדופן ובהעדר ראיות של ממש לגבי פגיעה בפוטנציאל הגבוה שלה להגיע להישגים של ממש, וכן בשיעור הנכות הנמוך [וראה:נ ד' קציר "פיצויים בשל נזק גוף" (הוצאת כרמל – מהדורה רביעית, תשנ"ח) בעמ' 191].
לפיכך, יפסק לתובעת סכום גלובלי של 31,000 ₪, אשר חושב (במעוגל) לפי 2% מהשכר הממוצע במשק (נטו).
 
ב. עזרת הזולת בטיפול אישי, בעבודות משק הבית ואחזקת הבית
ככל הנראה, הצליחה התובעת להתמודד היטב הן בעבודתה במשק, הן בלימודיה בארץ ובחו"ל, הן בנסיעות תכופות לחו"ל, וכפי שעולה מדו"ח החקירה שהוגש, היא אף מעונינת לתרום את חלקה בעת שירותה בצה"ל בחיל קרבי דוקא.
בנסיבות אלו ולאור נכותה הנמוכה יחסית, כמו גם התיעוד הרפואי האחרון מחודש יולי 1999, אשר דן ב-2-3 התקפי מיגרנה במשך חצי שנה, לא ראיתי לנכון לפסוק לתובעת פיצוי בראש נזק זה.
 
ג. הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה
בתחשיב הנזק מטעמה העריכה התובעת את הוצאותיה לעבר בסך של 5,000 ₪ ולעתיד – בסכום נוסף של 30,217 ₪ על בסיס של 100 ₪ לחודש.
מאידך – בתצהירו של האב ניתן פירוט מסוים, לפיו, ההוצאות הרפואיות בעבר הוערכו בסך משוער של 2,500 ₪, ואילו הוצאות הנסיעה בעבר לשם קבלת טיפולים רפואיים הוערכו על ידו בסכום משוער של 2,500 ₪.
ואולם, אביה של התובעת התעלם בטיעונו הן מהעובדה, כי התובעת ומשפחתה הם חברי קיבוץ, והן מכך, וזה העיקר – כי בנזק מיוחד עסקינן, ואולם התובעת לא אוששה תביעתה בראש נזק זה, ולו בבדל קבלה או אישור.
 
ויוזכר - הלכה מושרשת היא, כי יש להוכיח הן את עצם קיומו של הנזק המיוחד והן את גובהו (וראו:ב ע"א 355/80 אניסימוב נ' טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809; ע"א 444/94 אורות ייצוג אמנים והפקות נ' עטרי, פ"ד נא(5)241, 255).
 
זאת ועוד. בהעדר תיעוד רפואי מאז שנת 1999 ובהעדר התייחסות בחוות-דעתו של פרופ' להט לגבי צורך בטיפולים רפואיים בעתיד, הרי שלא הונחה תשתית ראייתית לגבי צורך בהוצאות אלו בעתיד.
 
 
 
 
ד. נזק שאינו נזק ממון (כאב וסבל)
לבית המשפט מסור שיקול הדעת לפסוק לנפגע עד 10% מן הסכום המכסימלי עפ"י תקנה 2 לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), התשל"ו - 1970, ואולם פסיקת פיצוי בשיעור זה מהווה חריג, וככל חריג, יש לפרשו על דרך הצמצום (ע"א 284/88 גבאי נ' פוגל, פ"ד מו(4)837,842; ע"א 583/89 כראדי נ' דן, פ"ד מה(3)133, 135).
 
בנסיבות הענין, נראה לי לנכון לפסוק לתובעת פיצוי בגין ראש נזק זה בסכום של 14,000 ₪, אשר חושב לפי 8% (במעוגל).
 
5. סיכום
סופו של יום, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לפצות את התובעת בגין נזקיה הנובעים מהתאונה כדלקמן:ו -
 
א. בגין הפסד כושר השתכרות בעתיד - 31,000 ₪
ב. בגין נזק שאינו נזק ממון - 14,000 ₪
סה"כ - 45,000 ₪
 
על הסכומים האמורים יוסיפו הנתבעים וישאו בשכ"ט ב"כ התובעת בשיעור 13% + מע"מ וכן ישאו באגרת המשפט.
 
כל הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
 
  
 
משהסכימו הצדדים, כי ינתן פסק-דין של פשרה, ומשחסכו זמן שיפוטי רב ויקר, תחושב יתרת האגרה בהתחשב בכך שמדובר בפשרה.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון