תאונת דרכים של מורה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא תאונת דרכים של מורה:
 
1. העובדות
התובע, יליד 29.5.1964 ומורה במקצועו (להלן:- "התובע").

ביום 31.10.1999 נפגע התובע בתאונת דרכים ונגרמו לו נזקי-גוף (להלן:- "התאונה").נ
 
במועד התאונה היתה נהיגתו של התובע מבוטחת בביטוח חובה ע"י הנתבעת, ולפיכך הודתה הנתבעת בחבותה לפצותו על נזקיו הנובעים מהתאונה עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן:- "חוק הפיצויים").ב
 
הצדדים הסכימו, כי ינתן במחלוקת שנותרה באשר לשאלת גובה הפיצויים, פסק-דין של פשרה עפ"י סעיף 4(ג) לחוק הפיצויים, וזאת לאחר שהציגו אסמכתאות לטיעוניהם וסיכמו טענותיהם גם בע"פ.ו
 
2. נכותו של התובע
רכבו של התובע סטה מהכביש כדי להמנע מתאונה חזיתית, ונכנס לתעלה. התובע נבדק לאחר התאונה בבי"ח "העמק", שם התלונן על כאבים בעורף, בבית החזה ובגב תחתון, אך לא נמצא דבר. בהמשך התלונן התובע על כאבים בצוואר, בבית החזה ובגב תחתון, על זרמים בגפיים ו"משיכת רגל", וטופל בפיזיוטרפיה ועוד.נ
שני מומחים רפואיים מונו מטעם בית-המשפט, לשם הערכת נכותו של התובע בעקבות התאונה:-
 
הראשון – האורטופד ד"ר כספי הגיע למסקנה, כי לא נותרה לתובע נכות בתחום האורטופדי, לאחר שבבדיקתו ובהדמיה לא נמצא כל ממצא חריג.ב
 
גם לאחר שהועמד בפני ד"ר כספי תיעוד רפואי חדש ורב, הבהיר ד"ר כספי בתשובותיו מיום 3.6.2001, כי אין הוא יכול לקשור את תלונותיו של התובע לכל ממצא חולני אורגני בתחום האורטופדיה.ו
ד"ר כספי המליץ על המשך בירור בכיוון הנוירופסיכולוגי, על מנת לחפש בתחום זה הסבר לתלונותיו של התובע על כאבים רציפים ומגבלות תנועה בע"ש צווארי וע"ש מותני, המלווים בהקרנות לגפיים עם צליעה בעיקר ברגל ימין.נ
 
משכך, מונה המומחה השני – הנוירולוג פרופ' גולדהמר, ובחוות-דעתו מיום 25.1.2002 ציין, כי בבדיקות ההדמיה המרובות שעבר התובע לא היו ממצאים שיסבירו את מיחושיו, וכי בכל ההזדמנויות שבהן נבדק, לא היו ממצאי חסר נוירולוגיים.ב
סופו של דבר קבע גם פרופ' גולדהמר, כי גם בתחום הנוירולוגי לא נותרה לתובע נכות, וכי "למרות תלונותיו האינטנסיביות והממושכות, לא נמצא להן סיבה נוירולוגית".ו
בתשובות ההבהרה הבהיר פרופ' גולדהמר, כי לתובע אף לא היתה נכות נוירולוגית זמנית.נ
 
ד"ר כספי נשאל אף הוא לגבי תקופת אי הכושר הזמנית, ובתשובותיו מיום 9.6.2002 אישר ד"ר כספי, כי התובע סבל מאבדן כושר עבודה מוחלט לכ-3 חודשים, בהתאם לחופשת המחלה שניתנה לו, וכי אין מקום להמליץ על תקופה נוספת.ב
 
מכאן, שלא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה, ולמותר לציין, כי להחלטותיה של הוועדה הרפואית של משרד החינוך בעניין זה אין נפקות ו/או רלבנטיות.ו
 
 
3. נזקיו של התובע
שלושה ראשי נזק מנה התובע בהודעתו מיום 13.6.2002 ואבחנם אחד לאחד:-
 
א. נזק שאינו נזק ממון
כפי שעולה מן המסמכים הרפואיים הרבים שצורפו להודעתו של התובע, כמו גם מדבריו של התובע עצמו, אשר הועלו עלי כתב, כמו גם אלו שניתנו בע"פ (וראה: עמ' 7 לפרוטוקול, שורה 27 – עמ' 8 לפרוטוקול שורה 10), הרי שהתובע נזקק לטיפולים רבים ביותר, הכוללים: טיפולים בבי"ח "העמק"; טיפולים בבי"ח רמב"ם; טיפולים במרפאות קופ"ח ובמרפאות כאב; טיפולי פיזיוטרפיה ושלוש זריקות אפידורליות.נ
 
שני המומחים הרפואיים שמונו לא קשרו כזכור, בין תלונותיו העולות מכל המסמכים הרפואיים הרבים לבין התאונה, ואולם אין לכחד כי אכן מדובר בטפולים רבים החורגים בכמותם מן השיגרה. לכך יש להוסיף את העובדה, כי לא נטען, וממילא לא הוכח, כי התובע נזקק לכל טיפול רפואי שהוא עובר לתאונה.ב
 
יצוין, כי התובע לא אושפז בעקבות התאונה וכי לא נגרם לו שבר או כל נזק אקוטי שהוא, ברם הוא נזקק לחופשת החלמה ממושכת (אם כי זו לא אושרה ע"י ד"ר כספי), וכי הוא מטופל עד היום, חרף העובדה שכבר חלפו עברו כשלוש שנים מאז התאונה.ו
 
לפיכך, נראה לי לנכווק לתובע סכום השווה ערך לכ-6% מהסכום המכסימלי בנתוניו של התובע (במעוגל), קרי – את הסכום של 9,000 ₪.נ
 
ב. הוצאות
להודעת התובע צורפו 2 קבלות (נספח ב'), אשר מסתכמות בסכום נומינלי של 268 ₪.ב
 
ודוק – שתי קבלות אלו משקפות הוצאות שבוצעו כשנתיים לאחר התאונה ובגין טיפול במרפאת כאב הרבה לאחר תום תקופת אי הכושר הזמנית, ואולם משבפסק-דין של פשרה עסקינן, לא אבוא חשבון עם התובע בענין זה.ו
כן נשא התובע בהוצאות נסיעה לכל הטיפולים הרבים, ובסה"כ אפסוק לתובע סכום גלובלי של 1,500 ₪ בגין הוצאותיו המיוחדות בעבר.נ
 
ג. הפסדי שכר בתקופת אי הכושר
ד"ר כספי אישר את תקופת המחלה שניתנה לתובע מיום 31.10.1999 ועד ליום 14.1.2000, דהיינו – למשך חודשיים וחצי.ב
 
ושוב – כך נזכיר ונאמר – אין כל נפקות לתקופות המחלה הנוספות, שאושרו לתובע ע"י ועדה רפואית זו או אחרת של משרד החינוך.ו
 
כך או כך, טוען התובע בהודעתו להפסדי שכר מפאת הימנעות מעבודה בשעות נוספות, בשל ניצול ימי מחלה ו/או ימי חופשה ובשל ירידה ממשית בשכר.
 
לתמיכה בטענותיו אלו צירף התובע את תלושי השכר לחודשים ינואר 1999 – אוקטובר 1999 (נספחי ג' להודעה) וכן תלושי שכר מן החודשים שלאחר התאונה - מחודש ינואר 2000 ועד לחודש דצמבר 2001.
 
תלושי השכר לחודשים נובמבר 1999 – דצמבר 1999 לא צורפו למרבה הצער, הגם שאלו מתייחסים, רובם ככולם, לאותה תקופת אי כושר זמני, שאושרה ע"י ד"ר כספי.
 
ונזכיר - הלכה מושרשת היא, כי יש להוכיח הן את עצם קיומו של הנזק המיוחד והן את גובהו (וראו: ע"א 355/80 אניסימוב נ' טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809; ע"א 444/94 אורות ייצוג אמנים והפקות נ' עטרי, פ"ד נא(5) 241, 255).
 
זאת ועוד. מתלוש השכר לחודש ינואר 2000 ניתן לראות, כי גם בחודש זה (כבעובר לו) ניתן לתובע שכר בגין 24 שעות שבועיות.
 
לא זו אף זו. גם לפי אישורי המעביד, החל התובע לקבל משכורת ע"ח ימי המחלה רק מיום 6.3.2000, קרי לאחר תום תקופת אי הכושר שאושרה ע"י ד"ר כספי (ראה אישור מיום 18.4.2000 בנספח י' להודעת התובע), כך שאין ראיה שהתובע סבל נזק של ממון בשל ניצול ימי מחלה ו/או ימי חופשה – בכלל (אם כי מן האישורים של משרד החינוך מיום 25.11.99 ומיום 14.2.00 ניתן להבין שנוכו ימי מחלה באותה תקופה), ובעיקר – באיזה שיעור – בפרט.
 
בנסיבות אלו, הצעתו של ב"כ הנתבעת לפצות את התובע בגין הפסד ימי מחלתו אלו (שלא הוכחו כדבעי) בסכום של 3,200 ₪ נראית הוגנת, וכך אני פוסקת.
 
4. סיכום
סופו של יום, אני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובע בגין נזקיו הנובעים מן התאונה הנדונה כדלקמן:-
 
א. בגין נזק שאינו נזק ממון - 9,000 ₪
ב. בגין הוצאות מיוחדות בעבר - 1,500 ₪
ג. בגין הפסד ימי מחלה - 3,200 ₪
סה"כ - 13,700 ₪
 
על הסכומים האמורים תוסיף הנתבעת ותישא בשכ"ט ב"כ התובע בשיעור 13% + מע"מ וכן תישא באגרת המשפט.
 
כל הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
 
משהסכימו הצדדים, כי ינתן פסק-דין של פשרה, ומשחסכו זמן שיפוטי רב ויקר, תחושב יתרת האגרה בהתחשב בכך שמדובר בפשרה.
 
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון