תלושי שכר מהווים ראיה לכאורה

תלושי השכר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם, ועל המבקש לסתור תוכנם מוטל נטל הראייה כמו כן, הנתונים המופיעים בתלושי השכר שהנפיק המעביד עבור העובד הם בבחינת הודאת בעל דין (דב"ע מז/3-146 חוג'ירת נ' שלום גל והמוסד לביטוח לאומי פד"ע כ' 19 (4.9.88)); ע"ע 402/07 ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרוייקטים נ' חודאדי ( 19.1.10, ס' 18, 24); ע"ע גולן נ' נגרית שירן (18.3.13)).

באופן ספציפי לעניין מועד תחילת עבודה, נקבע כי לציון חוזר ונשנה של תאריך תחילת העבודה בתלושי השכר שהנפיק המעביד בעד העובד, יש משמעות ראייתית שהיא בגדר "הודאה פורמלית" של המעביד בנכונותו של פרט זה בתלושי השכר, כשהנטל להוכיח אי נכונותו מוטל על המעביד המכחיש (דב"ע נו/3-149 רוזנבוים נ' עמישב שירותים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון