הסכם פרסום מודעות בעיתון

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הסכם פרסום בעיתון:

כללי:נ
 
בפני תביעה כספית על סך 83,741 ₪.
על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבעים 2, 3 שמשו כמנהלים ובעלים של השותפות הנתבעת 1.
במהלך דיונים בתיק זה ניתנו פסקי כנגד נתבעים 1, 3 בהעדר התגוננות. נותר תלוי ועומד עניינו של הנתבע 2 בלבד (להלן:ו "הנתבע").
 
טענות התביעה:נ
 
התובעת עוסקת בהוצאה לאור של עיתונים שונים בשפה הרוסית.
התובעת משתבחת בשיעור תפוצה של 80% מבין קוראי השפה.
התובעת טוענת כי בחודש אפריל 1997, או בסמוך לכך, התקשרו הנתבעים עם התובעת בהסכם לפרסום מודעות בעיתונים המשווקים על ידיה.
הכל במסגרת מסע פרסום עבור "מכבי שירותי בריאות בע"מ" שהיתה במועדים הרלוונטיים אחת מלקוחות הנתבעים.
התובעת, הסכימה לפרסם בעיתוניה את המודעות של קופת חולים מכבי, כפי שהועברו אליה על ידי הנתבעים.
בתמורה אמורים היו הנתבעים לגבות את התשלום מקופת חולים מכבי ולהעביר את התמורה בקיזוז עמלתם, לידי התובעת.
התשלום היה אמור להתבצע בטווח זמנים של שוטף פלוס 30, דהיינו חודש לאחר תום החודש בו פורסמו המודעות.
מאחר ותמורת המודעות לא שולמה הוגשה התביעה הנוכחית.
 
התובעת מוסיפה כי פנתה ישירות למכבי שירותי בריאות על מנת לברר מדוע לא שולמו הכספים וזו מסרה לה כי הכספים כבר שולמו במלואם לידי הנתבעים.
 
טענות ההגנה:ב
 
הנתבע מאשר כי היה שותף בשותפות הנתבעת 1, במועדים הרלוונטיים לתביעה.
הנתבע מאשר כי הוזמנו ופורסמו מודעות ברשת העיתונים של התובעת, עבור מכבי שירותי בריאות.
המודעות הוזמנו על ידי השותפות שהיתה אמורה לשלם בגינם.
הנתבע מאשר כי אכן המודעות פורסמו אולם לטענתו, נפלו בהם פגמים שאינם מזכים בפיצוי.
הנתבע מפרט בתצהירו פגמים שונים במודעות שפורסמו בעיתוני התובעת.
לגרסתו, השותפות שילמה לתובעת סכום של 50,017.5 ₪.
זאת למרות שהיה עליה לקזז סכום נכבד בשל עבודתה הרשלנית של התובעת.
הנתבע מוסיף כי התובעת לא החזירה לשותפות פילמים ואיירסים שנמסרו לה לצורך הפרסום בשווי של 9,740 ₪ כולל מע"מ, וגם סכום זה יש להפחית.
בנוסף, גורס הנתבע כי עקב הביצוע הלקוי של המודעות, נאלצה השותפות לפצות את מכבי שירותי בריאות בהדפסת לוחות שנה ללא תמורה בעלות של 60,000 ₪.
בקצירת האומר, גרסתו של הנתבע, היא כי התובעת הזיקה לשותפות במסע הפרסום שבוצע על ידה שלא בהתאם להזמנות.
לטענתו, התובעת היא זו שחייבת לו פיצוי, ולא להפך.
 
העדויות:ו
 
יש לבחון את עדויות הצדדים, להוכחת גרסתם.
 
עדויות התובעת:נ
 
מטעם התובעת העידה גב' סמדר סולמי, מנהלת המכירות של התובעת במועדים הרלוונטיים לתביעה.
גב' סולמי, שללה בתצהירה את טענות הנתבעים כנגד המודעות שפורסמו במסע הפרסום.
גב' סולמי טענה, כי המודעות פורסמו כהלכה וכדבעי בהתאם למוסכם.
בסעיף 15 לתצהירה, מונה הגב' סולמי את המודעות שפורסמו וסכומי החיוב בגינם, אחת לאחת. כל מודעה צורפה כנספח מתאים לפי תאריך הפרסום.
גב' סולמי עורכת בסעיפים 16-17 לתצהירה, את החשבונות ומגיעה למסקנה כי נותרה יתרת חובה, כגובה סכום התביעה.
בנוגע לאיירסים לפילים ודוגמאות העיתונים, גורסת גב' סולמי בסעיף 18 לתצהיר כי כולן הוחזרו לנתבעים, למעט אחת אשר ניזוקה, ואשר בגינה זוכו הנתבעים במלוא ערכה.
 
גב' סולמי נחקרה על גרסתה בישיבת יום 19/5/02.
היא נשאלה בנושא התאמת הצבעים לאייריס וציינה כי הדבר בתחום אחריותה. עמ' 1 לפרוטוקול מיום 19/5/02 שורות 13-19.
כי ציינה כי ההזמנה של משרד הפרסום, מהווה מבחינת התובעת הסכם כתוב. עמ' 2 לפרוטוקול שורות 1-2 וכן שם שורות 11-13.
היא הוסיפה כי ניתן להזמין מספר מודעות בהזמנה אחת, אך כל מודעה משמשת הזמנה בפני עצמה, ומצריכה אייריס נפרד. עמ' 2 לפרוטוקול שורות 14-15.
 
גב' סולמי הכחישה את גישת הנתבע, כי לאחר הפקת המודעה זכאי לקוח לקבל בחוזר את האייריס צמוד לחמישה עותקים של המודעה.
לטענתה, התובעת נוהגת ליתן כדבר שבשיגרה רק עותק אחד של הפרסום והאייריס מוחזר אך ורק לבקשת הלקוח.
אם הלקוח מבקש חמישה עותקים של הפרסום, והדבר בר ביצוע, בקשתו נענית.
היא הוסיפה כי גם במקרה זה מולאו כל בקשות הלקוח, למעט מקרה אחד שבו אבד האייריס והלקוח פוצה. עמ' 2 לפרוטוקול שורות 23-29.
 
העדה הדגישה כי ידוע לה בוודאות, שכל האיירסים, למעט אחד, נשלחו ללקוח.
זאת מתוקף תפקידה כמנהלת המחלקה ולמרות שלא היה בידה להציג תעודות משלוח חתומות. עמ' 3 לפרוטוקול שורות 4-5.
 
גב' סולמי המשיכה להעיד כי הלקוח קיבל חשבוניות מקוריות, וכי העבודה בוצעה במלואה. עמ' 3 שורות 16-20.
 
היא אף עמדה מאחורי גרסתה כפי שהופיעה בתצהיר, כי דיברה עם נציגי מכבי שירותי בריאות וזו אישרה לה שהתשלום עבור הפרסום הועבר במלואו לידי הנתבעים.
לדבריה, היא זו שדיברה עם נציגי מכבי באופן אישי, ואף נקבה בשמותיהם, שרית ואסף. ראה עמ' 4 לפרוטוקול שורות 2-5.
העדה לא יכלה להציג כרטיסי הנהלת חשבונות בעת הדיון, אך היתה מוכנה לבצע פירוט בעל פה. עמ' 4 לפרוטוקול שורות 14-20.
 
 
 
עדויות הנתבע:ב
 
הנתבע מסר גרסתו בתצהיר עדות ראשית.
הנתבע טען כי דרך העבודה המקובלת היא הזמנת עבודה ספציפית אליה מצורף אייריס, דהיינו מודל צבעוני של המודעה.
לאייריס מצורף פילם, ועל העיתון המפרסם להדפיס את המודעה בהתאם לאייריס, תוך הקפדה על הצבעים והגוון, ולהחזיר לאחר הפרסום את האייריס, על מנת שניתן יהיה להשוות בינו לבין המודעה שפורסמה.
את הפילם יש להחזיר למשרד הפרסום על מנת שיעשה בו שימוש חוזר, עקב העלויות. ראה סעיף 3 לתצהירו של הנתבע.
 
הנתבע מוסיף וטוען, כי על פי ההסכם, הנתבעים היו אמורים לשלם עבור פרסום מודעה באמצע השבוע סך של 3,000 ₪, עבור מודעה כפולה בסוף שבוע 15,000 ₪, ומודעת רשת 23,500 ₪. מכל זה יש לנכות את עמלתו בשיעור 25%.
הנתבע מוסיף כי כלל המודעות שפורסמו, נכללות בתביעת התובעת, לאחר הפחתת סך של 12,723.75 ₪.
בסעיף 7 לתצהירו מפרט הנתבע שורה של פגמים במודעות שפורסמו לטענתו על ידי התובעת.
כדלקמן:ו
מודעה מיום 18/4/97, הצבע "בביקור רופא" אינו אחיד ובנוסף המודעה פורסמה לא במקום מועדף, כלומר לא בעמודים הראשונים 1-10.
מודעה מיום 22/8/97, המודעה אינה פרושה על כל העמוד, והדפסתה אינה אחידה.
מודעה מיום 5/9/97 הינה מודעת פיצוי ואין לחייב בתשלום בגינה.
מודעה מיום 26/8/97 היתה צריכה להיות בצבע כחול ולא סגול כפי שפורסם.
הדבר משמעותי במיוחד נוכח העובדה שהלוגו של הלקוח – מכבי שירותי בריאות הינו בצבע סגול.
מודעה מיום 29/8/97 מוקטנת לעומת מה שהוזמן בפועל, ורקע סביב הרופא מופיע בגוון ירוק ולא בגוון חום כפי שהוזמן.
מודעה מיום 19/9/01 ניתנה כפיצוי עבור פרסום לקוי, ולפיכך אין מקום בחיוב בתשלום.
מודעה מיום 26/9/97 המילים "מכבי שירותי בריאות" הודפסו בסגול במקום בכחול.
מודעה מיום 30/9/97 הלוגו ומספר הטלפון של הלקוח הודפסו בצבע סגול ולא בכחול.
 
הנתבע גורס, כי בהתחשב בכל הנזקים לרבות אי החזרת הפילמים והאייריסים, השותפות נמצאת ביתרת זכות כלפי התובעת.
 
הנתבע מוסיף, כי השותפות פיצתה את מכבי שירותי בריאות בהדפסת לוחות שנה בעלות של 60,000 ₪. הנתבע לא התייחס בעדותו לגרסת עדת התביעה גב' סולמי כי שוחחה עם נציגי מכבי ואלה הודיעו לה כי שילמו במלואו לידי השותפות, את התשלום עבור הפרסום.
 
בישיבת יום 19/5/02 נחקר הנתבע על גרסתו.
הנתבע סרק את המודעות אחת לאחת.
לגבי מודעה מיום 18/4/97 הוא אישר כי לא כתוב בהזמנה שהפרסום הוא לעמודים 1-10, אך טען כי זה היה סיכום בעל פה.
תחילה טען גם כי הפרסום נעשה בעמוד זוגי שהוא יוקרתי פחות מעמוד פרד, אך לאחר מכן חזר בו. עמ' 5 לפרוטוקול שורות 23-24.
הואיל וכך, לא שילם כלל עבור מודעה זו. עמ' 5 לפרוטוקול שורה 29.
בידי הנתבע לא היתה אסמכתא לפניה שביצע אל התובעת ובה הלין על הפרסום בעמוד בלתי מספק זה.
לטענתו התלונן בעל פה בפני העדה גב' סמדר סולמי. עמ' 6 לפרוטוקול שורות 1-4.

כמו כן, הנתבע אישר כי למרות התרוניות שהיו לו על מיקום המודעה, הוא הזמין לאחר מכן שבע מודעות נוספות אצל התובעת. עמ' 6 לפרוטוקול שורות 9-10.
 
הנתבע לא ידע לומר אלו מודעות שילם ואלו מודעות לא שילם. כך למשל ציין כי ניתן שיק אחד עבור כמה מודעות, שאת פרטיהם לא זכר.
קבלה לא היה בידו להציג. עמ' 6 לפרוטוקול שורות 16-23.
הנתבע לא הצליח ליישב את הסתירה, כיצד יתכן שהוא שולח הזמנות פרסום בסכומים גבוהים, אך לא מעיר מאומה בכתב לגבי טיב הפרסום.
הוא חזר על גרסתו כי שטח את תלונותיו אך ורק טלפונית בשיחה עם סמדר. עמ' 7 לפרוטוקול שורות 1-8.
 
לאורך הפרוטוקול חזר העד ואישר את ההזמנות שבוצעו מטעם השותפות. ראה עמ' 7 לפרוטוקול שורה 10 עד עמ' 8 לפרוטוקול שורה 7.
 
בהמשך חקירתו חזר העד ופירט את הטענות שהופיעו בתצהירו לגבי גודל המודעות וחילופי צבעים.
אולם, לא היה ביד העד להראות כי הלקוח, מכבי שירותי בריאות התלונן בפניו אי פעם על הפרסומים שבוצעו אצל התובעת.
כמו כן, לא היה בידו ביסוס ראייתי אובייקטיבי לטענה כי נאלץ לפצות את קופת חולים מכבי ב- 60,000 ₪ עלות לוחות שנה. ראה עמ' 10 לפרוטוקול שורות 1-5.
 
הכרעה:נ
 
לאחר שעמדות הצדדים נפרשו לנגד עיני בעדויות, אני קובעת כדלקמן:ב
התובעת פירסמה מודעות בעיתוניה לפי הזמנות הנתבעים.
התובעת מילאה את חלקה בהתחייבויות ופרסמה את המודעות, כפי שהוזמנו.
התובעת פרסמה יותר ממודעה אחת.
למרות שהנתבע טען כי לא היה מרוצה מאיכות המודעה הראשונה מיום 18/4/97, עד כדי כך שהרשה לעצמו לא לשלם עליה, ובכל זאת הזמין אחר כך סדרה של מודעות.
טענות הנתבע באשר לאיכות המודעות, עולה כדי זוטי דברים ותו לא.
הראיה, שאין ביד הנתבע כל אסמכתא בכתב לתלונות שהועמדו בזמן אמיתי בנוגע לפרסום המודעות.
אילו היה הנתבע מוטרד באמת ובתמים מאיכות המודעות באותו שלב, חזקה שהיה מתלונן בצורה מוחשית ובכתב, ולא היה ממשיך להזמין עוד ועוד מודעות.
המכתבים שהנתבע צרף לתצהירו הוכחשו על ידי התובעת והנתבע לא התייחס אליהם בעדותו.
כמו כן, אין ביד הנתבע כל אסמכתא כי הלקוח קופת חולים מכבי, הביעה תרעומת מן הפרסום.
הנתבע לא סתר את טענת עדת התביעה גב' סולמי, אשר העידה כי שוחחה באופן אישי עם שרית ואסף מטעם מכבי שירותי בריאות ואלה אמרו לה כי מכבי שילמה את מלוא תמורת הפרסום לידי הנתבעים.
 
אשר למחירי המודעות, אלה מגולמים בהזמנת הפרסום.
והאמור שם מהווה מסמך בכתב, המבסס את גרסת התובעת בנוגע למחיר.
 
אשר לאייריסים והפילמים:ו
הנתבע טען כי האייריסים והפילמים היו אמורים להיות מוחזרים אל הנתבעים, כדבר שבשיגרה לאחר כל מודעה.
עוד טען כי היה על התובעת לצרף 5 עותקי פרסום.
מנגד, גרסה עדת התביעה גב' סולמי, כי כל האיירסים והפילמים הוחזרו, למעט אחד שאבד.
גב' סולמי, העידה כי מחיר האייריס הינו 20 עד 30 דולר בלבד, והיא הביעה נכונות לפצות את הנתבע בסכום זה.
עם זאת, אין לשכוח כי לא היה ביד התובעת כל מסמך המעיד על החזרת האייריסים והפילמים לידי הנתבעים.
למרות שאין אסמכתא לתלונה בכתב של הנתבעים בעניין זה, ונתבעים אף המשיכו להזמין מודעות לאורך תקופה, בכל זאת נראה לי כי הסכום של 20-30 דולר בו נקבה הגב' סולמי הוא נמוך מיד.
 
בהעדר אינדיקציה ריאלית על העלויות של הפילמים והאייריסים, יש להכריע על דרך האומדנא.
לסמכותו של בית המשפט לפסוק במקרים מסויימים על דרך אומדנא, בעיקר בהערכת נזק הנני להפנות:נ
ראה ע"א 427/82 השתיל ואח' נגד אגן יצרני כימיקלים בע"מ פד"י מ (4) עמ' 309.
שם נפסק כי על הניזוק להתאמץ ולהוכיח את שיעור נזקו בצורה מדוייקת.
אם לא הצליח בכך, יש להושיט לו סעד בדרך של אומדנא.
 
כן ראה ע"א 605/88 תבורי בית חרושת למשקאות קלים בע"מ נגד מעיינות הגליל המערבי סוכנויות (1979) בע"מ פד"י מ"ה (2) עמ' 1. שם נפסק כי בהוכחת הנזק והפיצוי אין דרישה לדיוק מתמטי ולוודאות מוחלטת.
הנפגע/התובע נדרש להוכיח את ניזקו ואת הפיצוי המגיע לו במידת וודאות סבירה, כלומר, באותה מידת וודאות המתבקשת בנסיבות העניין.
באותם מקרים שבהם לאור טבעו ואופיו של הנזק קשה להוכיח בדייקנות ובוודאות את מידת הנזק ולאמוד את שיעור הפיצויים, אין בכך כדי להכשיל את תביעתו, ודי לו שיביא אותם נתונים, אשר ניתן באופן סביר להביאם, תוך מתן שיקול דעת מתאים לבית המשפט לעריכת אומדן להשלמת החסר. ראה שם בעמ' 10 מול האות ה' עד עמ' 11 מול האות א'.
וכן ע"א 2688/95 יצחק פנחס נגד קרן מהנדסים ואח' פד"י נ (5) עמ' 742 שם נאמר כי כשם שמידת הנזק אינה עניין שנקבע על פי אומדנא דדיינא, כן עניין הפיצוי אינו נקבע על פי אומדנא דדיינא. מקום שהוכח קיומו של נזק, אין באי האפשרות לחשב אותו בדייקנות כדי לדחות את תביעת הפיצויים. תורת הנזק ותורת הפיצוי אינן תורות מדוייקות, ואינו נדרש דיוק מתמטי ואינה נדרשת ודאות מוחלטת. כל שנדרש הוא כי הנפגע התובע יוכיח את נזקו ואת הפיצוי המגיע לו במידת ודאות סבירה, המתבקשת בנסיבות העניין. שם בעמ' 746 מול האות ז' עד עמ' 747 מול האות ב'.
 
על דרך זו אני מעמידה את הפיצוי שהנתבעים זכאים לו בגין האייריסים והפילמים על כ- 5% מסכום התביעה.
דהיינו של 4,187 ₪ נכון ליום הגשת התביעה 24/2/98.
 
מעבר לכך, זכאית התובעת לסכום התביעה במלואו, בקיזוז הפיצוי בגין האייריסים והפילמים.
הרושם נוצר מעדותו של הנתבע, הוא כי הנתבע מתגולל על התובעת בטענות סרק, כדי להימנע מתשלום.
הדבר בולט במיוחד לאור העובדה שהנתבע, יחד עם שאר הנתבעים, המשיך להזמין מודעות לאורך תקופה מבלי להתלונן על איכויות הפרסום.
 
סיכום:ב
מן המקובץ לעיל, מתקבלת התביעה בניכוי סך 4,187 ₪ עבור האייריסים והפילמים.
הנתבע ישלם לתובעת סך של 79,554 ₪ צמוד למדד ונושא ריבית מיום הגשת התביעה 24/2/98 ועד התשלום המלא בפועל.
חיוב זה סולידרי עם חיובם של הנתבעים 1, 2.
כן ישלם הנתבע לתובעת אגרות משפט א' וב' כערכם ביום הוצאתן, ושכר טרחת עו"ד בסך 6,000 ₪ בצרוף מע"מ הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת הסכם

 2. הסכם מוקדם

 3. הסכם פאושלי

 4. הסכם פרי פסו

 5. הסכם אספקת מלט

 6. הסכם לרוות דגים

 7. אכיפת הסכם קנייה

 8. שינוי הסכם העסקה

 9. אכיפת הסכם רוטציה

 10. הסכם הרשאה לתכנון

 11. הסכם לאספקת נעליים

 12. הסכם רכישת אקווריום

 13. אכיפת הסכם למכור נכס

 14. הסכם להזמנת מערכת מים

 15. תנאי מקפח בהסכם ניהול

 16. הסכם קונסיגנציה מסחרי

 17. הסכם פרסום עמודי תדמית

 18. הסכם הפצה לשנה אחת בלבד

 19. הסכם שימוש במבנים יבילים

 20. הסכם פרסום מודעות בעיתון

 21. סעיפים מקפחים בהסכם ניהול

 22. פיצוי בגין סיכול קיום הסכם

 23. תביעה בגין הסכם לפיתוח מוצר

 24. הסכם שירות למוצרי אלקטרוניקה

 25. הסכם למתן שירותי גביה ואכיפה

 26. דחיית טענת הסכם ניהול פיקטיבי

 27. הסכם למתן שירותי הסעות לישובים

 28. הסכם זיכיון לחיפוש נפט באפריקה

 29. הסכם העברת חובות וזכויות של חברה

 30. הסכם התחייבות למכור זכויות ב"עסק"

 31. הסכם רכישת דירה AS IS למעט בלאי סביר

 32. הסכם לספק לתובע ציוד מכאני להפעלת עסק

 33. הסכם אספקת מערכת לניהול בקרת נוכחות עובדים

 34. הסכם למתן שירותי תקשורת ויחסי ציבור לעירייה

 35. תביעות נגדיות שעניינן בנסיבות בהן הגיע לסיומו הסכם

 36. עיכוב בלתי סביר, בביצוע פעולות שונות במסגרת ביצוע ההסכם

 37. הסכם על פיצוי בגין אחוזי בקיעה הנמוכים מ-78% בהתאם לנוסחה

 38. נטען כי התמורה שסוכמה בין הצדדים עמדה על סכום שקלי ולא דולרי

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון