סעיף 8 לחוק הערבות

סעיף 8 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967 דורש כי טרם נקיטת הליכים כנגד הערב, תיעשה פנייה לחייב המקורי.

מטרתו של סעיף 8 להבטיח כי טרם ינקטו הליכים כנגד הערב, תינתן הזדמנות לחייב לפרוע את חובו. במקרה שלפנינו, המשיבים הם שעמדו מאחורי שנאר. הדרך היחידה ליידע את שנאר בדבר חובה וליתן לה הזדמנות לפרעו, הייתה באמצעות פנייה למשיבים. יפים לעניין זה דברים שנאמרו על ידי בית המשפט העליון בע"א 38/77 צימרינג נ' גורדין, פ"מ לא(3) 401 405-404 (1977):

"גם הטענה כאילו לא נהגה המשיבה לפי הוראת סעיף 8 לחוק הערבות איננה יכולה לעמוד למערערים... המערערים הם כאמור מנהלי הארגון, ופניה של המשיבה לארגון מן הסתם חייבת להיעשות דרכם. הטענה כאילו היתה המערערת חייבת לפנות אל המערערים כאל מנהלי הארגון ורק אחר כך לפנות אליהם פעם נוספת, הפעם כערבים (ובל נשכח, לא בתביעה עסקינן כי אם ב"פניה"), אך מוסיפה לחוסר האהדה שמעוררת עמדת המערערים, אשר דומה ולא חסכו כל מאמץ על-מנת לעכב את ההליכים המשפטיים שנפתחו נגדם."
(ראו גם: ע"א 2056/05 דור נ' אלבי יבוא ושיווק טקסטיל בע"מ, (14.12.2006)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות צולבת

 3. פטור ממתן ערבות

 4. ערבות אוואל לצ'ק

 5. ערבות אישית לצ'ק

 6. ערב מוגן ערב יחיד

 7. לווה נוסף - ערבות

 8. זכות החזרה של הערב

 9. סעיף 8 לחוק הערבות

 10. תביעה נגד ערב מוגן

 11. ערבות לחוזה שהוארך

 12. סעיף 6 לחוק הערבות

 13. חיוב לכבד כתב ערבות

 14. מה זה ערבות אוואל ?

 15. הוכחת חתימה על ערבות

 16. ערבות אישי חסרת תוקף

 17. תאונת אופנוע בכביש הערבה

 18. ערבות אדם עם ליקוי שכלי

 19. גובה ערבות לשחרור ממעצר

 20. ערבות במקרה של ביטול הסכם

 21. כתב ערבות שאינו מוגבל בזמן

 22. רשלנות בנק בניסוח כתב ערבות

 23. ערבות בע"פ לתשלום שכר עבודה

 24. אי ידיעה על שינוי תנאי ערבות

 25. חתימה על ערבות בבנק בלי להבין

 26. תנאים להגשת תביעה נגד ערב מוגן

 27. אחריות הבנק על טעות בכתב ערבות

 28. הבטחת תשלום סחורה - ערבות אישית

 29. דרישה מאדם לחתום על ערבות אישית

 30. העדר גילוי נאות בחתימה על ערבות

 31. ערבות אישית כתנאי לאספקת הסחורה

 32. טען כי הוטעה בעת שחתם על כתבי ערבות

 33. כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה לחובות חברה

 34. סעיף 15 לחוק הערבות - ביטול ערבות בהודעה בלבד

 35. החזר ערבות שהופקדה בקופת בית המשפט עקב דחיית ערעור

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון