הוכחת גרסה לתאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הוכחת גרסה לתאונת דרכים:

הקדמה:
התובע טען בתביעתו כי ביום 16/8/97, תוך כדי עלייתו לתא הנהג במשאית, "נפל הוא מהמדרגות על גבו" ונפגע (סע' 4 לכתב התביעה).
הנתבעת הכחישה את עצם התרחשות התאונה.

בנסיבות לעיל, כב' השופט אטרש החליט ביום 15/6/00 לפצל את הדיון ולדון תחילה בשאלת האחריות, אף שהוועדות הרפואיות שליד המל"ל קבעו כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה.
לפי הנ"ל, נשמעו עדי הצדדים בשאלת נסיבות התאונה בלבד.נ

הגירסה העובדתית לפי התובע:
לשם הדיוק, מצאתי לצטט את גירסתו העובדתית של התובע כפי שנוסחה, בלשונו שלו, בהזדמנויות השונות.ב

הגירסה בכתב התביעה:
בסעיף 4 לכתב התביעה טען התובע כלהלן:
"ביום 16/08/97 בשעה 12:30 או בסמוך לכך ולאחר הורדת העפר שבמשאית ירד התובע לצורך ניקוי העפר שנשאר בדרך כלל על הדלת האחורית של הרכב ובדרך לעלייתו לרכב אשר היה מופעל נפל הוא מהמדרגות על גבו בעוצמה רבה, דבר אשר הביא לפגיעתו בפגיעות גופניות קשות".ו

הגירסה בעדות:
כך העיד התובע בעדותו הראשית:
"אחרי סיום הפריקה, באתי לעלות על המשאית, אז החלקתי מהמשאית והיה לי כאבים ביד, בכתף".נ
(עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 7-6)
ובהמשך עדותו הראשית, פירט התובע את נסיבות פגיעתו כלהלן:
"באתי לעלות על המשאית, לנסוע להעמסה, איך שעליתי, החלקתי מהמשאית, ובאתי לתפוס עם הידית השניה, הסתובבתי ופתאום שמעתי משהו, היו לי כאבים, קפצתי על הרצפה, ומפאת הכאבים לא יכולתי להמשיך".ב
(עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 14-12)
ובהמשך עדותו הראשית הוא הוסיף:
"החזקתי בידיות ותוך כדי עליה החלקתי ונפלתי, המשכתי להחזיק ביד ימין בידית, ולכן נפגעתי ביד".ו
(עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 21-20)
בחקירתו הנגדית סיפר התובע כך:
"ת. היד החליקה, משום שלא תפסתי, והרגל החליקה, אז לא היתה לי ברירה, אלא להחזיק ביד הימנית. באותו זמן הסתובבתי, כי אין לי מה להחזיק ביד השניה – השמאלית ולכן אין לי כוח, ולכן מהמשקל של הגוף הסתובבתי אחורה, לצד ימין, לצד היד שאחזה בידית וקפצתי אחורה, על הרגליים על הרצפה. (העד מראה בידיו).נ
אני הלכתי לעו"ד שלי וסיפרתי לו את נסיבות התאונה, וגם חוקר היה אצלי וסיפרתי גם לו איך קרתה התאונה והוא אף צילם אותי תוך כדי שיחזור התאונה".ב
(עמ' 7 לפרוטוקול, ש' 11-6)
ובהמשך:
"ש. אני מפנה אותך לסעיף 4 לכתב התביעה. (מקריאה....)
ת. קיבלתי מכה בכתף וכן ברגל שלי, מהרגל של המשאית, היו לי שריטות ברגל. כל שאר מה שאמרת זה נכון".ו
(עמ' 7 לפרוטוקול, ש' 16-14)
וכשנשאל היכן בגופו נפגע, הוא העיד:
"ת. כתף. הנזק היה בכתף".נ
(עמ' 8 לפרוטוקול, ש' 17)

הגירסה בהודעה למל"ל:
בטופס ההודעה על פגיעה בעבודה (ראה מוצג נ/1) ציין התובע את נסיבות התאונה בזה הלשון:
"כאשר עבדתי נפלתי מהמשאית בכתף ימין".ב
הגירסה בפני חוקר המל"ל:
בתאריך 9/2/98 התובע נחקר על ידי חוקר המוסד לביטוח לאומי לגבי נסיבות התאונה, ושם הוא סיפר:
"... וכאשר חזרתי לעלות על האוטו אני לא זוכר בדיוק איך קרה אבל עליתי על המדרגה ומדובר במשאית גבוהה ויש ארבע מדרגות ובמדרגה הראשונה או השניה הרגשתי שאני מחליק ולכן ניסיתי להישאר תלוי כדי לא ליפול. קיבלתי מכה בשוק רגל ימין והיד הימנית שלי נמשכה חזק".ו
(הודעת התובע במל"ל היא חלק ממוצג נ/1)
הגירסה בפני חוקר הנתבעת:
בהודעת התובע לחוקר מטעם חב' הביטוח, מוצג נ/2, מיום 22/1/98, הודעה המגובה בקלטת (מוצג נ/9) ובתמליל (מוצג נ/10) כך הוא אמר:
"... כשאחזתי ביד ימין החליקה יד שמאל ונשארתי תלוי על הסולם כשיד ימין אוחזת בלבד, ניסיתי למנוע נפילה אך לא הצלחתי ונפלתי על גבי הגב ובכתף ימין...".נ

השאלה וההכרעה:
השאלה שעולה הינה: האם התובע הצליח להרים את נטל ההוכחה המוטל על כתפיו ולהוכיח את גירסתו העובדתית במידה הנדרשת במשפט אזרחי - לפי מאזן ההסתברות?!
לאחר ששקלתי את העדויות ואת חומר הראיות שבפני, נחה דעתי כי יש להשיב על השאלה הנ"ל בשלילה ולפיכך לדחות את התביעה.ב
אנמק את אשר הביאני להכרעתי האמורה.ו

נימוקי ההכרעה:
א. מהימנות:
התובע בעדותו לא הותיר עלי רושם אמין.נ
ב. הישנות המקרה:
מהמוצגים נ/6 ו-נ/7 למדים שהתאונה הנטענת בתיק זה היא תאונה שלישית במספר בנסיבות זהות של החלקה ונפילה במדרגות המשאית.ב
ג. עדות יחידה:
עדותו של התובע היא עדות יחידה של בעל דין ולכן נדרשת מהימנות מיוחדת או סיוע בחומר הראיות.ו
במקרה דנא, כפי שעוד יפורט להלן, לא מצאתי מהימנות בעדות התובע וגם לא מצאתי סיוע בחומר הראיות. נהפוך הוא, עיון עמוק בחומר הראיות ובעדויות מלמדנו כי קיימות סתירות מהותיות וחוסר אמינות.נ
ד. נפילה או לא?
בתביעתו טען התובע שהוא נפל (סע' 4 לכתב התביעה) בהודעתו בפני החוקר מטעם הנתבעת הוסיף וטען שנפל (מוצגים נ/2, נ/9 ו-נ/10) בטופס ההודעה על פגיעה בעבודה שהתובע הגיש למל"ל (מוצג נ/1) ציין שכשעבד נפל מהמשאית, בהודעתו בפני חוקר המל"ל (מוצג נ/1) נאמר כך:
"ש. ובטופס התביעה רשמת שנפלת. למה?
ת. כי זה מה שקרה כאשר רציתי לעלות למשאית".ב
כמו כן, בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה (מוצג נ/1), צויין שם כלהלן:
"לפי דבריו, כאשר עבד נפל מעל המשאית ונפגע בכתף ימין"
מאידך, התיאור הראשוני בהודעת התובע בפני חוקר הביטוח הלאומי (מוצג נ/1) היתה כלהלן:
"... במדרגה הראשונה או השניה הרגשתי שאני מחליק, ולכן ניסיתי להישאר תלוי כדי לא ליפול...".ו
ובעדותו בפני, כפי שציטטתי לעיל, אף שלפעמים העיד כי נפל, הגירסה הסופית שהוא עמד עליה שלמעשה הוא קפץ על רגליו ולא נפל על האדמה.נ
חוסר האחידות בגירסתו, נפל או קפץ, אומרת דרשני ופוגעת בשורש גירסתו, הרי כולנו יודעים כי אמת יש רק אחת, אם נפל - היה התובע מעיד בצורה עקבית שנפל ואם קפץ על רגליו היה מעיד כך באופן עקבי, ברם, המעבר מנפילה לקפיצה ומקפיצה לנפילה, לפי הצורך, פוגע בשורש הגירסה ומכרסם בה קשות.
פגיעה בגב - האמנם?
כאמור לעיל, בכתב התביעה ובפני החוקר מטעם הנתבעת טען התובע כי נפל על גבו, ברם, ביתר המקומות אין זכר לנפילה על הגב. סתירה זו היא סתירה מהותית ומשמעותית. לא הרי נפילה על הגב כקפיצה ואין שום הסבר הגיוני לסתירה זו.ב
תעודת חדר המיון:
בגיליון חדר המיון, מוצג נ/8, אין זכר לנפילה ממשאית. אמנם טעויות קורות גם בחדרי המיון וגם ברישומי רופאים, ברם, במקרה דנא השתכנעתי שהיעדר כל זכר למשאית או לנפילה ממשאית אינו בכדי.ו
התובע בעדותו הצהיר שהוא סיפר לד"ר חביבאללה גאזי, שטיפל בו במיון, את אשר הוא סיפר בעדותו בפני (ראה עמ' 9 לפרוטוקול, שורות 26 ואילך).נ
ד"ר חביבאללה זומן והעיד שהוא מקפיד לרשום את העובדות, בייחוד כאשר מדובר בתאונת דרכים.
בהודעת התובע בפני חוקר המל"ל, מוצג נ/1, כך הוא הצהיר:
"ש. מה סיפרת בחדר המיון לרופא? ממה נפגעת?
ת. הוא לא שאל אותי, רק אמר לי איך זה קרה, ואני אמרתי לו נמשכה לי היד".ב
לדעתי, הסתירה בין דברי התובע בעדותו בפני לבין דבריו בפני חוקר המל"ל, וכן היעדר כל זכר למשאית בתעודת חדר המיון, גם הם, פוגעים באמינות עדותו וגירסתו של התובע.ו

אי הבאת עדים וראיות:
הנתבעת טענה שהתובע לא הביא עדים רלוונטיים והם אחיו וגיסו, אשר הגיעו ראשונים לאתר בו נפגע התובע והסיעוהו לבית החולים.
אין ספק שהעדים האמורים רלוונטיים משתי סיבות: האחת: כדי לודא את המקום שאליו הגיעו כדי להעביר את התובע אל בית החולים וכדי לבדוק מה הוא סיפר להם באותו מעמד, והשניה: כדי לבדוק מי פתח את התיק במיון ומה הוא סיפר שם, ומדוע נעלם זכרה של המשאית מרישומי המיון!!
ברם, בל נשכח שבעניין זה הנתבעת גם כשלה באי הצגת תמונות השיחזור כשהתובע שיחזר את נסיבות התאונה בפני החוקר (עמ' 7, ש' 11-10, ועמ' 8, ש' 2-1) והחוקר הנציח את השיחזור בצילומים.נ
באי הצגת תמונות השחזור נטלה הנתבעת סיכון משמעותי, ברם חוסר אמינותו של התובע וריבוי הגירסאות כמפורט לעיל, כאשר עדותו של התובע היא עדות יחידה של בעל דין, הותירה את כפות המאזניים נוטות לטובת הנתבעת.ב

סיום:
אשר על כן, התובע לא הוכיח את גירסתו העובדתית ולכן אני דוחה את תביעתו ומחייבו לשלם לנתבעת הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד בסך -.6,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.ו
הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.נ
יתרת האגרה בתיק תחול על התובע ותשולם על ידו.

הערה לפני חתימה:
משהגעתי לתוצאה לעיל, פטור אני מלדון בטענה אם הנסיבות שהתובע תיאר מהוות תאונת דרכים במובן חוק הפלת"ד אם לאו! (טענת הנתבעת בסע' 30 ואילך לסיכומיה).ב
ברם, מצאתי להעיר כי אילו הוכחה הגירסה העובדתית, הרי לדעתי המדובר בתאונת דרכים משום שניקוי האבנים מהחלק האחורי של המשאית נועד כדי למנוע סיכון תחבורתי של נפילת אבנים במהלך נסיעה, ועל כך הובאו ראיות מספיקות.
ברם, כאמור, אין צורך לדון בנדון דא, לאור אי הוכחת הגירסה העובדתית.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון