טיפול דרך תאונת דרכים

קיימים שני זרמים עיקריים בדבר פרשנות המונחים "טיפול דרך" ו"תיקון דרך": על פי הגישה המרכזית, הכוונה היא לטיפול או תיקון שנתבצעו ב"דרך" בהבדל מן ה"בית". בפסק הדין בע"א 4496/95 דראושה נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ(3) 475, נאמר לעניין "תיקון" ואו "טיפול" דרך: "הטיפול הוא "טיפול דרך" אם הוא נועד למנוע או להקטין את הסיכון התעבורתי אם הוא נעשה אגב הנסיעה או לצורך המשכתה המיידית".נ


מפס"ד דראושה עולה כי טיפול הדרך צריך להיעשות אגב הנסיעה. לא נאמר אימתי מתחילה הנסיעה והאם ניתן לראות בפעולות הכנה לקראת הנסיעה או בסיומה כנכללות בגדר הנסיעה או מוצאות מתוכה. הדגש בפסק הדין מושם על המבחן התעבורתי, וטיפול או תיקון יהפכו ל"טיפול דרך" או "תיקון דרך" במידה שהפעולות במהלכן נפגע התובע היו למטרה תחבורתית. לפיכך, אין לשלול מתוכו כי תיקון שנעשה בסמוך לתחילת הנסיעה או לסיומה, על מנת לאפשרה, לא ייכלל במסגרת השימוש.


בספרו של א. ריבלין - תאונות דרכים - סדרי דין וחישוב הפיצויים, בעמ' 172, נאמר: "המבחן הבלעדי לקביעה אם מדובר ב"תיקון דרך" הוא זמן ביצוע התיקון (אגב הנסיעה של הרכב). זהו מבחן ברור שיתרונו בנוחות יישומו. נראה כי ראוי גם ליתן משקל לשאלה אם התיקון היה אקראי ובלתי מתוכנן מראש ואם הטיפול היה בלתי צפוי".


ניסיון נוסף להתגבר על האבחנות הדקות לעניין מיקומו הגיאוגרפי של התיקון או הטיפול נעשה בהחלטה בעניין ת.א 3652/94 אלטמן נ' עילית (אמריקה) חברה לביטוח בע"מ. המבחן שהוצע שם לקביעת גבולותיהם של "תיקון דרך" ושל "טיפול דרך" נסב על מהותו של התיקון ועל אופיו, להבדיל מן המקום הגיאוגרפי בו בוצע. ראוי לציין כי גם בגישה האחרת אין שמים דגש על מיקומו הגיאוגרפי של התיקון, הטיפול או הבדיקה, אלא זיקתם למטרה התחבורתית.ב


המבחן שנקבע בהחלטה בעניין אלטמן מתבסס על תיקון שנוהגים לעשות בדרך ולא נזקקים בהם לעזרתם של בעלי מקצוע: "היינו - תיקון וטיפול שצפוי מכל נהג ברכב לעשותו - כגון: החלפת גלגל, מילוי מים, הוספת שמן, החלפת נורה ואו חגורה אלה הם תיקונים שמטרתם "תחבורתית יעשו היכן שיעשו".ו


ניתן למצוא ביטוי לרעיון זה גם בדבריו של השופט ב.אזולאי בעניין בוקובזה נ' לה נסיונל:
"בנסיבות אלה נראה לי לאור העובדה שמדובר בתיקון קל שיכול להתבצע על ידי מלגזן שעיסוקו בנהיגת המלגה והפעלתה אינה מחייבת פעולה מקצועית של מכונאי במוסך, ולאור מטרת התיקון שנועד לאפשר את תחילת השימוש התחבורתי במלגזה, יש לראות את הפעולה כ"טיפול דרך" או "תיקון דרך".נ


בע"א 6329/99 (מחוזי - י-ם) גדעון אהרון נ' ציון בחברה לביטוח בע"מ, אוזכר כי תיקון מס' 8 לחוק הפיצויים בא ע"מ לצמצם את הפרשנות המרחיבה שניתנה עד לאותה עת למושג "תאונת דרכים" (וראה פסה"ד בעניין "שולמן" ע"א 358/83, פ"ד מ"ה (2) 844), ועל כן הוחלף מבחן הייעוד במבחן הסיכון התעבורתי שבא לצמצם את התאונות הנכנסות למסגרת החוק אך ורק לאותם אירועים שהם בגדר שימוש ישיר ברכב למטרות תעבורה.


תיקון מס' 8 שלל את תחולת החוק על תיקוני רכב שאינם קשורים לסיכון התעבורתי, ונכנסים לגדר החוק תיקונים אגב נסיעה או לצורך המשכתה המיידית. מכאן, שתיקון שנעשה לאחר תום הנסיעה חורג ממסגרת זו. כב' השופט סגל בעניין גדעון אהרון הנ"ל הוסיף: "ותיקון דרך יחשב אך זה שנעשה אדם נסיעה עקב תקלה בלתי צפויה. הנדרש להמשכת הנסיעה. משנעשה התיקון לאחר סיום הנסיעה, אין לראותו יותר בסיכון תעבורתי ולכן לא יחשב כתאונת דרכים".

כב' השופטת שידלובסקי-אור סברה באותו עניין, כי "תיקון או טיפול הנעשים בסמיכות זמנים לתחילת נסיעה או לסיומה, תיקון התקר, נכללים בגדר תחום הסיכונים המכוסים בחוק - הוא הסיכון התעבורתי . . . פעולת לוואי זו קשורה הן מבחינה פיזית והן מבחינה משפטית לנסיעה ברכב בהיותה "הסרת המונע" אשר בלעדיה לא הייתה מתאפשרת הנסיעה וכי פעולה זו נעשית לצורך מניעת הסיכון התעבורתי וברכב".

עוד התייחסה כב' השופטת שידלובסקי-אור למחלוקת שבפסיקה לפיה יש הסוברים כי תיקון או טיפול הנעשים בסיומה של הנסיעה אינם נכללים בגדר הגדרת ה"שימוש" ואחרים הינם בדיעה כי אלו עדיין נכללים בגדר טיפול הדרך. באותו עניין, הציע כב' השופט מ. גל את המבחן לפיו: "לא טיב הטיפול או התיקון הם הקובעים ואף לא בהכרח מקום ביצוע הפעולה הוא המכריע בנושא, אלא אפיון מכלול הפעולות בהתאם לנסיבות הקונקרטיות, בשים לב לתכיפות הנסיעה ולמיצוי התכלית התעבורתית . . ."

כלומר, לשיטתו של כב' השופט גל, ולהבדיל מגישת כב' השופטת שידלובסקי-אור - תיקון תקר ע"י בעל הרכב לא יהווה תמיד תיקון דרך.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון