סדר הבאת הראיות בבית הדין לעבודה

סדר הבאת הראיות נקבע בתקנה 51 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, על פיו התובע פותח בהבאת עדיו ויתר ראיותיו ולאחר מכן הנתבע מביא את ראיותיו. בית הדין מוסמך להתיר לתובע להגיש ראיות סותרות, ולאחר מכן ההליך עובר לשלב טענות הסיכום.


אף שהדבר לא פורש בתקנות, בית הדין מוסמך להתיר לבעל דין להביא עדויות באיחור, לאחר תחילת שלב הסיכומים, אך נפסק לעניין זה כי הכלל הוא שעל בעל דין להביא את ראיותיו "בחבילה אחת", וכדי לשכנע את בית המשפט להתיר הבאת ראיות נוספות לאחר תום שלב ההוכחות, על בעל הדין המבקש זאת להצביע על טעמים סבירים והוגנים המצדיקים סטייה מן הכלל האמור.


בעניין זה, יתחשב בית המשפט, בין היתר, באופי הראיה, דהיינו – האם היא ראיה "טכנית" פשוטה אם לאו, וכן – האם יש לבעל הדין שמבקש להביא ראיה באיחור הסבר סביר לאי הבאת אותה ראיה בשלב הבאת הראיות במשפט, וכן - מהו השלב שאליו הגיע המשפט, כאשר ככל שהשלב שאליו הגיע המשפט הוא מתקדם יותר, ייטה בית המשפט שלא לקבל את הראיה (ע"א 188/89 פאיד אחמד עזאיזה נ. המועצה המקומית כפר דבוריה, פ"ד מז (1) 661).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת הראיות

 2. ראיה חדשה בערעור

 3. טביעת אצבע כראיה

 4. הגשת תמליל כראיה

 5. בקשה לגילוי ראיות

 6. הגשת רשומה מוסדית

 7. עבירת בידוי ראיות

 8. בקשה לגילוי ראיה חסויה

 9. בקשה להבאת ראיות לסתור

 10. המוציא מחברו עליו הראיה

 11. ליקוי ראיה כתאונת עבודה

 12. בקשה להביא ראיות מפריכות

 13. בקשה לפסילת הקלטות כראיה

 14. הזכות להגיש ראיות משלימות

 15. בקשה לצירוף ראיה לסיכומים

 16. משקל ראייתי מסמכים רפואיים

 17. הגשת מסמכים לאחר שלב הראיות

 18. בקשה להיפוך סדר הבאת הראיות

 19. בקשה לקבלת סרט ממצלמת אבטחה

 20. הבאת ראיות חדשות בהליך ערעור

 21. איכון פלאפון כראיה במשפט הפלילי

 22. טענת התעלמות בית המשפט מנטלי הראיה

 23. נזק ראייתי באי הגשת תצהיר עדות ראשית

 24. בקשה להגשת ראיות נוספות וראיות הזמה

 25. בקשה להוצאת ראיות מתיק בית הדין לעבודה

 26. בקשה להוצאת ראיות חסויות מתיק בית הדין

 27. בקשה להגשת ראיות נוספות לאחר הכרעת הדין

 28. הגשת ראיות נוספות לאחר הגשת ראיות הנתבע

 29. בבקשה לצירוף ראיה אין לצרף את הראיה עצמה

 30. בקשה להתיר הבאת ראיות לסתור את קביעת המל''ל

 31. מה ההבדל בין "נטל השכנוע" ו-"נטל הבאת הראיות" ?

 32. בקשה להגשת ראיות מפריכות לאחר סיום הוכחות ההגנה

 33. בקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת המל"ל (ביטוח לאומי)

 34. טענת רשלנות תורמת מול פסק דין מרשיע כראיה לכאורה במשפט אזרחי

 35. ערעור על נכות בגין ליקוי ראייה (30%); תגובה חרדתית קלה (10%) ונכות אורולוגית

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון