פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים:

.1התובע, יליד 1973, נפגע בתאונת דרכים שארעה, ביום .16.9.93מכונית בה נסע התנגשה במכונית אחרת. נתבע 1נהג במכונית בעת קרות התאונה. נתבעת 2ביטחה את השימוש במכונית זו.
כתוצאה מהתאונה נפגע התובע בעמוד השידרה ובפרק ירך ימין. התובע אושפז בבית
החולים "הלל יפה" בחדרה, עד יום .11.10.93בהמשך מתאריך זה ועד 14.11.93, אושפז התובע במרכז הרפואי הרצליה-חורב בחיפה.
.2חישוב הנזק.
ד"ר רופמן הגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה. בחוות דעתו, מיום 1.3.96, קבע לתובע 28 אחוזי נכות לצמיתות:ו 10אחוזים בגין השבר המרוסק והקיבוע בגב ו- 20אחוז בגין הנכות בפרק הירך.
ביום 1.5.97נבדק התובע בשנית. לאחר בדיקה זו קבע כי:נ
"יש מקום להעניק % 7.5נוספים לפי חלקיות סעיף 35(1) ב' מותאם, עקב התפתחות ארתריטית. וזאת בנוסף לנכות של % 28שקבעתי בחוות דעתי הראשונה".
.3לטענת ב"כ התובע יש להעמיד את נכותו הרפואית של מרשו על 34.75אחוז
לצמיתות, שכן 7.5אחוזי הנכות מתווספים ל- 20האחוז שנקבעו בחוות הדעת הראשונה. לפיכך, יש לקבוע לתובע 10אחוז נכות בגין הפגיעה בגבו ו- 27.5אחוז בגין הפגיעה בירך.
לטענת ב"כ הנתבעים יש להעמיד את נכותו הרפואית של התובע על 33.4אחוז
בלבד.
.4אין מחלוקת כי לתובע נקבעו 10אחוז נכות בגין הפגיעה בעמוד השידרה.
בהתיחס לנכותו בגין הפגיעה בירך נקבעו לו לתובע, בחוות הדעת השניה, 7.5אחוזים בנוסף ל- 20אחוז שנקבעו בחוות הדעת הראשונה. מכאן שנכותו בגין הפגיעה בירך עומדת על 27.5אחוז. מכאן לנכות הרפואית, משוקללת של 34.75אחוז.
.5נכות תפקודית.
ב"כ התובע מבקש להסתמך על חוות דעתו השניה של ד"ר רופמן הקובעת כדלקמן:ב
"לאור כל הממצאים האלו ניתן להסכים כי העובדה של חיבור השבר במפרק הירך בעיוות ועם קיצור, הוא אשר גורם להתהוות אלכסניות האגן, קיצור הגף התחתון ומכאן הכאבים המתגברים והקושי המתקדם בתיפקוד. פרט לעובדה שמצב זה מוביל להגבלת תנועות במיפרק, הרי שישנה סבירות גבוהה להתפתחות תהליך ארתריטית במיפרק הירך יחד עם השפעה על מיפרקים ברגל הנגדית... בנוסף לכך אין ספק כי התנועות בעה"ש קורות כיום בחוליות אחרות (שלא מקובעות) ומצב זה מעמיס עומס גדול ולא פיזיולוגי על חוליות אחרות, דבר שיביא לתהליך ניווני בין חוליתי מוקדם בחוליות האחרות...".
לכן מתבקש בית המשפט לקבוע כי התובע סובל מ- 40אחוז נכות תפקודית
לצמיתות.
מנגד, מבקש ב"כ הנתבעים להעמיד את נכותו התפקודית של התובע על מחצית
מנכותו הרפואית, קרי:ו 16אחוז לצמיתות.
.6אין חולק כי התובע עבר ניתוח קיבוע חוליות בגבו ובמפרק ירך ימין.
יתרה מזאת, עם שחרורו מבית החולים חוייב התובע להעזר בקביים ולהמנע מדריכה על רגל ימין למשך שלושה חודשים. כמו כן עבר התובע טיפולים פזיותרפיים, בתדירות של שלש פעמים בשבוע, והוא חויב להמצא במעקב רפואי (ראה נספחים לתצהירו של התובע מיום 23.11.97).
כיום התובע עומד על רגליו ומנהל חיים עצמאיים המשלבים עבודה ולימודים גם
יחד:נ
"ש. כמה שעות אתה לומד היום?
ת. כ- 26שעות שבועיות.
ש. באיזה ימים אתה למד?
ת. א' ב' ד' ה'.
ש. באיזה ימים אתה עובד בקו לעובד?
ת. ביום ג' אני עובד באופן קבוע מהבוקר עד שעה שש שבע בערב. וביום ו' מהבוקר עד השעה 14.00ביום א' לפעמים אני עובד בערך משעה 10עד 17.00אני עושה את זה במקביל ללמודי...
ש. אתה גר בדירה שכורה?
ת. כן. הדירה השכורה בהרצליה. קו לעובד נמצא בתל-אביב.
מדירתי אני נוסע באוטובוס לעבודה. באוטובוס מס' 47או .48אני נוסע עם כרטיסיה. לאוניברסיטה אני מגיע לפעמים עם חברי ברכב ולפעמים מגיע ברגל. אני לא מחזיק מכונית גם אין לי רשיון.
ש. כמה חברים אתם בדירה?
ת. אני ועוד שני חברים. אנחנו לא מעסיקים עוזרת בית".
(ראה עמ' 25לפרוט).
בשים לב לכל אלה אני מעמיד את נכותו התפקודית של התובע על 20אחוז
לצמיתות.
.7הפסד השתכרות עד הנה.
א. לטענת ב"כ התובע הסבה התאונה למרשו נזקים כספיים בגובה 600, 57ש"ח, בין היתר, מאחר ולמודיו נדחו בשנה.
ב. ב"כ הנתבעים מתנגד לטענה זו. לשיטתו לא הוכחו הפסדים אלה, שהתובע טוען להם.
ג. בפני בית המשפט הוצגו אישורים מהם עולה כי התובע הפסיק את לימודיו בשנת הלימודים תשנ"ד באוניברסיטת חיפה והחל ללמוד במרכז הבין תחומי בהרצליה בתשנ"ה (ראה נספחים לתצהירו של התובע ו- נ/3).
ד. אין חולק כי במצבו לאחר התאונה, קרי:ב התאוששות מניתוח, חוסר יכולת
לדרוך על רגל ימין וצורך לעבור טיפולים פזיותרפיים בתדירות גבוהה, לא יכול היה התובע להתחיל בלימודיו ולתפקד כסטודנט מן המנין. לפיכך, אני קובע כי יש לפצות את התובע עבור תקופה זו לאחר ניכוי מס, בסכום העולה כדי 000, 50ש"ח (מעוגל).
.8עזרה והוצאות עד הנה.
א. לטענת ב"כ התובע יש לפצות את מרשו בגין נסיעות הוריו לבית החולים במהלך אישפוזו, נסיעות התובע לטיפולים רפואיים ופיזיותרפיה ועזרת בני משפחתו. בית המשפט מתבקש לפסוק לזכות התובע 000, 20ש"ח בראש נזק זה.
ב. לטענת ב"כ הנתבעים, בהעדר קבלות, יש לפצות את התובע ב- 000, 3ש"ח בלבד:ו 000, 1ש"ח בגין הוצאות נסיעה וטיפולים ו- 000, 2ש"ח בגין עזרת צד ג'.
ג. התובע אושפז למשך 60יום בהם סעדה אותו משפחתו. גם לאחר שיחרורו נעזר התובע בבני משפחתו. כמו כן היה עליו לנסוע לטיפולים פזיותרפיים. לפיכך, אני פוסק לתובע פיצוי בגובה 000, 10ש"ח בראש נזק זה (גלובלי).
.9אבדן שכר לימוד.
א. ב"כ התובע מציג אישור, מטעם "אגף מינהל התלמידים, היחידה לרישום, מעקב ושכ"ל" באוניברסיטת חיפה, מתוכו עולה כי הפסקת לימודיו של התובע גרמה לחיוב בגובה 600, 1ש"ח, בהתאם לתקנון האוניברסיטה. לפיכך, נדרש פיצוי זה.
ב"כ הנתבעים מתנגד לבקשה זו.
ב. משקבעתי כי התאונה מנעה מהתובע להמשיך את לימודיו יש לפצותו גם בסכום
זה.
.10הפסד השתכרות בעתיד.
א. לטענת ב"כ התובע יש לפצות את מרשו בגין ראש נזק זה בסכום העולה כדי
976,409, 1ש"ח, על בסיס שילוש השכר הממוצע במשק, 40אחוזי נכות, מקדם היוון
עד גיל 70ומקדם היוון כפול לשנה וחצי.
ב. לטענת ב"כ הנתבעים התובע בחר במקצוע שאינו דורש מאמץ גופני ויש להעמיד את נכותו התפקודית על 16אחוז. לפיכך, התובע זכאי לפיצוי בגובה 949, 130ש"ח, על בסיס של 75אחוז מהשכר הממוצע במשק ברוטו, היוון למשך 38שנה ובמקדם היוון כפול לשנתיים.
ג. חישובי יתבססו על 20אחוזי נכות תפקודית, על בסיס השכר הממוצע במשק
כיום ולאחר ניכוי מס, היוון רגיל ל- 38שנה והיוון כפול לשנה וחצי. לפיכך אני
קובע כי יש לפצות את התובע בראש נזק זה בסכום של 887, 228ש"ח בגין ראש נזק
זה.
.11ניידות.
א. לטענת ב"כ התובע, נפגע מרשו פגיעה משמעותית ברגלו ובגבו ולכן הוא יאלץ להשתמש ברכב באופן מוגבר. לפיכך, מתבקש בית המשפט לפצות את התובע בסכום העולה כדי 000, 150ש"ח.
ב. ב"כ הנתבעים מתנגד לבקשה זו. לשיטתו הוכח כי התובע נוסע באוטובוסים
ואין לו אפילו רשיון נהיגה.
ג. בנסיבות אני פוסק לתובע תגבור נסיעות בסך כולל, גלובלי, בן -.000,50
ש"ח.
.12עזרה בעתיד.
א. לטענת ב"כ התובע יזקק מרשו, לאור נכותו, לעזרת צד ג'. לפיכך, נדרש
פיצוי בגובה 000, 150ש"ח.
ב. ב"כ הנתבעים מתנגד לבקשה זו. לשיטתו התובע מתפקד בכוחות עצמו ולכן אין בסיס ראיתי המצדיק פיצוי בגין ראש נזק זה.
ג. כיום התובע מתפקד באופן עצמאי. אולם, לאור חוות דעתו השניה של ד"ר רופמן מצבו עלול להחמיר:נ "אני כלל לא התרשמתי שמצבו הוטב, אלא להיפך". (ראה עמ' 1לחוות דעתו מיום 1.5.97).
בנסיבות אלו אני קובע כי יש לפצות את התובע בסכום העולה כדי 000, 60ש"ח.
.13נזק שאינו נזק ממוני.
פרקליטי הצדדים יערכו את חישוביהם על פי תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות
דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו - 1976, על בסיס של 60
ימי אישפוז ו- 34.75אחוז נכות.
.14מסכומים אלה שפורטו לעיל, יש לנכות תשלומים תכופים, כשאלה משוערכים להיום וכן כל תשלום שנתקבל מאת המוסד לביטוח לאומי, אם נתקבל, בגין תאונה זו.
.15סוף דבר.
אני מחייב בזה את הנתבעים לשלם לתובע את הסכומים שפורטו לעיל בניכוי
המפורט בסעיף .14בנוסף ישלמו הנתבעים לתובע את הוצאות המשפט וכן אגרות המשפט
בהתיחס לתביעה בסכום כפי שנפסק לתובע לעיל, בנוסף שכ"ט עו"ד בשיעור בן 13
אחוז מתוך הסכום הכללי שנפסק לזכות התובע, בצירוף מע"מ, ריבית והפרשי הצמדה
כדין. הסכום ישולם לתובע כאמור תוך 30יום מהיום, שאם לא כן הוא ישא ריבית

והפרשי הצמדה כדין מתום 30 יום מהיום ואילך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון